Kända ledarprofiler om framtiden ledarskap

Dagens rapport återger en paneldebatt med ledarprofiler som alla har en sak gemensamt: de är barn till riktiga ledarikoner världen över.

Panelen bestod av Halley Bock, Fierce Inc, Debby Blanchard, The Blanchard Companies, Tacy Byham, Development Dimensions International och James Kirkpatrick, Kirkpatrick Partners. De fick svara på frågor kring ledarskap och ledarutveckling. Jag försöker här återge frågorna och svaren kort men utan att lägga till egna värderingar. Då får ni experternas bild så ofärgad som möjligt. Kommentera gärna hur ni själva tänker kring frågorna!

Idag hör vi ofta talas om att ledarskap och ledarutveckling befinner sig i en kris. Låt oss börja denna debatt med att lyfta fram det positiva istället. Vad anser ni fungerar bra inom ledarutveckling idag?

- Ledarutveckling innefattar inte bara ledarna, utan hela organisationen. Det är bra med ett holistiskt perspektiv.- Lösningarna skapas gemensamt med kunden i ett nära samarbete och partnerskap- Ledarskapet är synligt på ett annat sätt, bl a genom en ökad mätning av ledarskapsrelaterade KPI'er

Vad är största skillnaden idag, jämfört med för 10 år sedan?

- Tekniken. Den gör bl a att ledarna idag generellt har en högre teoretisk kunskapsnivå innan de kommer till utbildningen. Då handlar det i ännu högre grad om att engagera dem i 'smarta konversationer' istället för att presentera kunskap.

Vad upplever ni är svårast för ledarna idag?

  • Självmedvetenhet. Att vara medvetna om sina 'blind spots' och sedan kunna göra något åt dem.
  • Att hålla medarbetarna ansvariga (accountable),framför allt när prestationen inte motsvara förväntningarna.
  • Att skapa och bibehålla engagemang och motivation- Att själva fortsätta vilja lära nytt och utvecklas.

Hur mäta resultaten av en ledarutvecklingsinsats?

- Genom att inte mäta kompetenser utan beteenden och påverkan.

- Samla på information och planera för att kunna svara på frågan: vilken skillnad har ditt ledarskap gjort under de senaste (3) åren?

- Mäta både före och efter en utvecklingsinsats för att få hela bilden.

Vilka kompetenser kommer den unga generationen, dem som kommer från högskolorna in i arbetslivet de närmaste åren, att förvänta sig av sina ledare?

  • Utveckling
  • Tvärfunktionellt samarbete
  • Transparens
  • Trovärdighet

Vad göra för att skapa och bibehålla engagerade medarbeta?

- Att välja och anställa rätt personer

- Glöm top-down ledarskapet. Optimera istället de 3 viktigaste relationerna som påverkar medarbetarens engagemang: relationen med företaget, med kollegorna och med chefen/ledaren.

Hur kommer ett ledarskapsprogram se ut i framtiden?

- Allt skall gå fortare och vara billigare idag, vilket i och för sig är ok. Men till slut handlar det alltid om att åstadkomma beteendeförändingar - och dem kan man inte googla för att få!

- Det krävs

  • 10.000 timmar för att behärska något till fullo
  • 66 dagar för att skapa en vana och
  • 31 timmar träning

Dessa principer kvarstår framöver också.

- Dagliga arbetsuppgifter kommer mer och mer att integreras i utbildningen

- Utbildningar bör inte skapas i komfortzonen av lever 1 och 2 (Kirkpatricks model). Ledarutveckling bör inte vara kompetensbaserad utan verksamhetsbaserad.

Utvecklingsprogram specifikt för 'high potentials'- är det fortfarande en bra lösning?

- I mina ögon är alla 'high potentials'.

- Jag föredrar att prata om differentierad utveckling, med program för flera målgrupper, där 'high potentials' kan vara en, 'high performers' en annan, etc.

Avslutningsvis, vad är det viktigaste du har lärt dig av dina föräldrar om ledarskap?

- Det är inte vad du säger utan vad du gör som betyder något. (Debbie Blanchard)

- Ge tillbaka (till samhället). (Tacy Byham)

- Business handlar inte om siffror eller produkter, utan om relationer och nätverk. (Halley Bock)

- Att vara autentisk och sann. Det kommer att ge förtroende. (James Kirkpatrick)