IHM satsar stort på digitalt lärande för studenter

För att ge sina studerande möjlighet till eftertraktad spetskompetens har IHM tecknat avtal med e-learningföretaget Learnesy. Avtalet innebär att IHM erbjuder samtliga 1200 studerande på IHM Yrkeshögskola online-utbildning i Excel.

Konkurrensen om jobben är hård och det gäller att sticka ut bland mängden ansökningar. Goda kunskaper i Excel rankas ofta på första plats bland efterfrågade kompetenser, när tjänstemannaföretag ska rekrytera ny personal. Den ökade graden av digital mätning gör att Excel blir ett viktigt verktyg för många, inte bara bland ekonomer, och kan vara avgörande för om man får jobbet eller ej.

Flexibilitet och tillgänglighet var avgörande i IHM:s val av samarbetspartner.

– Vi gör nu vår största satsning någonsin rörande digitalt lärande för våra studenter. Att öka möjligheten för våra studenter att själva kunna styra sitt lärande ser jag som en självklar och viktig del idag. Vi ser en stor förskjutning mot analys och data inom många yrkesgrupper och det kräver kunskap i att hantera Excel. Därför är det ett naturligt första steg att erbjuda alla våra 1200 studenter, oavsett utbildningsinriktning, Excelutbildning och vi är mycket stolta och glada över vårt nya samarbete med Learnesy, säger Tommy Persson chef för Affärsområde Yrkeshögskola på IHM.

– IHM är en riktig drömkund och ett starkt varumärke som man gärna vill förknippas med. Jag gillar även YH-modellen; att utforma utbildningar enligt det som efterfrågas ute i näringslivet, eftersom det ligger nära vår egen affärsidé, säger Marcus Andersson vd och en av grundarna till Learnesy.

Tommy Persson och Marcus Andersson.

Learnesy startades för tre år sedan, grundarna till bolaget har arbetat inom inköp, ekonomi, affärsutveckling, projektledning, försäljning och marknadsföring i olika branscher. Och hade själva upplevt att Excel är en eftersatt kompetens, särskilt på många sälj- och marknadsavdelningar.

Deras pedagogik bygger på korta lektioner, med tillhörande övningar och avslutande test. Studenten kan komma åt lektionerna från dator, läsplatta eller mobil. Och kan repetera så ofta man vill.

Att studera på egen hand kräver viss självdisciplin och att man kan prioritera sin tid i en värld där alla tycks lida av brist på tid. Hur underlättar Learnesy för studenterna?

– En viktig aspekt för oss, när vi tar fram våra utbildningar, är medvetenheten om att allas tid är värdefull. Lärandet måste upplevas snabbt och enkelt. Visst kan man googla fram något klipp på Youtube med ”så-här-gör-du-tips”, men svårigheten är att hitta rätt klipp. Och att ha tålamodet att orka se klart de ofta onödigt långa klippen. Våra lektioner är därför runt tre minuter och vi har nyligen lagt till en funktion där studenten själv kan styra spelarens hastighet, för att på så vis kunna se lektionerna i sitt eget tempo.

– De korta lektionerna underlättar inlärningen och gör så att användaren lättare kan fokusera på områden där ökad kompetens behövs. En brist i många utbildningssystem är att användare kan uppleva att man får mycket som man redan kan, med följd att engagemang och intresse då sjunker.

– Målet med våra Excelutbildningar är att studenten ska förstå Excels logik. Beroende på version kan menyer och funktioner skilja sig åt till viss del, men kan man hantera programmet blir detta sekundärt. Vi vill också uppmuntra användning av Excel, så att man ser det som ett naturligt hjälpmedel varje dag, avslutar Marcus Andersson.