Hur skapar vi engagemang & ökad prestation?

En organisation är summan av alla dess relationer. På insidan och i kontakt med kunder, samarbetspartners och samhället i stort.

Påverkas en relation, påverkas helheten, precis som i vilket ecosystem som hest. Verksamhetens relationskapital talar man om idag, kanske den viktigaste och met värdefulla tillgång en verksamhet har.

Det fysisika mötet är inte en av många kanaler för kommunikation. Den är den överlägset viktigaste och den mest betydelsefulla. Det var det igår, det är det idag och det kommer att vara det imorgon. Om hälften av allt som idag investeras i alla andra kanaler skulle investeras i att skapa bättre möten & bättre relationer i en organisation så skulle verksamhetsnyttan öka mer av detta.

Så hur bygger vi och säkertäller vi detta?

Steg 1: Det måste först finnas en insikt om allt detta. Ledningen i verksamheten måste förstå betydelsen av hur mycket tid, energi och möjligheter alla relationer och möten innebär. Här behövs såväl hårda fakta som egen reflektion.

Steg 2: När insikten finns där kan vi medvetet och metodiskt bygga en kultur som lägger grunden för värdeskapande möten, en möteskultur. Det här tar tid och kräver ett starkt engagemaning från människor, inte minst från ledarskapet som måste omsätta tankar till ord och handling i ditt eget agerande. Walk the talk.

Steg 3: En “code of conduct” runt hur vi vill våra möten ska vara och utvecklas. Bästa sättet är att involvera så många som möjligt för att skapa delaktighet och delat ansvar.

Steg 4: Sedan sätter arbetet igång med att omsätta tankarna till verklighet. Detta skapar en enorm energi för detta är något alla vill. Det kan dock vara "hotande" för ett hiearkiskt ledarskap som inte har insikten att delaktighet, skapar motivation och ökad prestation.

Resultatet blir en bättre samverkan, ökad arbetsglädje och prestation, nöjdare kunder och partners vilket leder till att värde skapas för ägarna.

Stay gr8

Micke, mötesevangelist