Klivet från konsult till marknadschef

Kund, medarbetare, varumärke och kommunikation. Allt hör ihop enligt Emma Karin Trygg Vincic som har en lång erfarenhet av kommunikationsfrågor inom allt från energibranschen till bankväsende. Nu tar hon sig an rollen som marknadschef vid Hässleholm Miljö AB och till sin hjälp har hon en färsk examen inom Business Management – här beskriver hon hur länkar samman kunskaperna med sin nya tjänst.

Med dessa två ord sammanfattar marknadschefen Emma Karin Trygg Vincic sina vägledande drivkrafter:

Emma Karin är nöjd med tillvaron. Hon är bosatt i en villa i Flyinge, strax utanför Lund, med två barn, man och katt. Hennes professionella karriär har rört sig inom kommunikationens värld. Mellan 2005 och 2015 arbetade inom kommunikation på E-ON, följt på ett år av arbete inom offentlig sektor och därifrån har hon drivit eget konsultbolag.

Det stärkte mig jättemycket, att komma in i de här olika bolagen och sätta mig in i nya situationer och förutsättningar snabbt. Som konsult ska du in och lösa ett problem och leverera, och det har jag varit bra på och tyckt varit väldigt roligt – inte minst beroende på det här nätverket som jag byggt upp under åren från olika branscher.


Söker du grundläggande förståelse för faktorerna som styr en affärsverksamhet?


När vi frågar Emma Karin vad som fick henne att lämna konsultarbetet för att i stället ta en fast tjänst så får vi ett överraskande svar.

Ungefär samtidigt som Emma Karin blev kallad till intervjun vid Hässleholm miljö dök corona upp på radarn, något hon trodde skulle påverka hennes konsultverksamhet negativt - utifall hon inte skulle få jobbet som marknadschef vid Hässleholm Miljö. Men det fick hon.

– När hela Sverige i stora delar stängde ner och många blev av med sina jobb, så fick jag ett nytt jobb. Vilket kändes konstigt och är något som jag är oerhört tacksam för idag, så nu har jag jobbat som marknadschef på Hässleholm miljö i lite drygt ett år och har mestadels suttit här hemma.

Hässleholm miljö AB hanterar Hässleholm kommuns sophantering, återvinning, fjärrvärme och vatten och avlopp. I Emma-Karins roll som marknadschef ansvarar hon över enheterna kundservice och kommunikation, samt teknik och utveckling – en verksamhetsdel som är inriktad på innovation och teknik inom fjärrvärme. Hon beskriver att en av de viktigaste delarna i hennes position är att tillsammans med bolagets medarbetare skapa en stabil grund för Hässleholm miljö där alla bolagets delar hänger nära samman, erbjudande, värderingar, varumärke - och sist men inte minst, kund.

Emma Karin berättar att hon är nöjd med Business Management-utbildningen, men påpekar samtidigt att den också är krävande.

– Man ska vara beredd på att det är en dags lektion i veckan och mycket plugg på kvällar och helger, samt grupparbeten som ska göras. Inte helt lätt att göra samtidigt som man jobbar heltid och allt annat, men jag förstår att det måste vara så för det vara ändå ett rappt tempo och vi lärde oss otroligt mycket under den här tiden.


Bli certifierad affärsledare

med Business Executive Degree


Emma Karin Trygg Vincic avslutade sin Business Management-utbildning 2020 strax innan hon tillträdde sin befintliga tjänst, där hon nu börjar bli riktigt varm i kläderna. Framöver ser hon en föränderlig och ljus tid framåt för både sig själv och verksamheten.

– Det här som vi startat upp nu med de här grundläggande delarna, utveckla och tydliggöra affärsmodeller, varumärkes- och värdegrundsarbete, det kommer verkligen ge frukt inom den närmsta tiden, och då är förhoppningsvis coronaläget annorlunda och vi kan ta oss till arbetet igen. Det ser jag verkligen fram emot.