Det retar vi oss mest på hos våra chefer

Svenska chefer får toppbetyg i den medarbetarrapport som Netigate släppte i början av juni i år.

I undersökningen deltog drygt 10 000 personer från 91 olika organisationer. Fyra av fem uppger att de har högt förtroende för sin chef – ett förtroende som är högre än vad medarbetarna visar sig ha för både vd och ledning i samma undersökning. Skälet är, enligt Netigate, att svenska chefer tar sig tid för sina medarbetare och ställer rimliga krav.

Däremot blir betyget mediokert för svenska chefers förmåga att ge feedback, både när det gäller positivt beröm och konstruktiv kritik för sämre prestationer. Medarbetarna efterlyser också chefer som är bättre på att motivera och inspirera.

Bara en av tre rekommenderar sin arbetsplats

Undersökningen visar dessutom att endast en av tre skulle rekommendera sin arbetsplats för andra. Efter det första anställningsåret ses även en dramatisk minskning i både nöjdhet och lojalitet, enligt Anna Tjernström, analytiker och HR-expert på Netigate. Hur ska man tolka dessa till synes motsägelsefulla resultat?

Jag tror att en tänkbar förklaring är att förtroendet mellan svenska chefer och deras vd och ledning i de aktuella fallen, inte är lika gott som mellan cheferna och medarbetarna. Då brukar kommunikationen uppifrån och ner i organisationen halta; luddigt prat och fagert tal ersätter tydliga och begripliga budskap. Det göder konflikträdsla och ökar kritikkänsligheten.

Vill det sig illa, är ingen av parterna helt klar över vare sig värdegrund, vision eller mål i organisationen. Denna insikt kan få nyanställda medarbetare att tappa sugen. Då ökar kraven på uppbackning från chefen. Om den inte blir till belåtenhet, är det frestande att börja se sig om efter ett nytt arbete där kompetensen bättre tillvaratas och utmaningarna är större.

Chefer som saknar stöd uppifrån får problem

En chef som saknar tillräckligt stöd uppifrån och konkreta ramar att förhålla sig till, kommer rätt snart att få problem i sitt ledarskap. Hur god intentionen än må vara hos chefen att vara föredömlig, kommer chefens relation till vd och ledning förr eller senare att avspeglas i det dagliga arbetet - som man själv blir behandlad behandlar man oftast andra.

Ett tecken på det kan vara just otillräcklig feedback till medarbetarna. Ett annat tecken är att chefen kan försöka toppstyra medarbetarna för att vara vd och ledning till lags. Ett tredje tecken är att chefen inte har ork över för att ge sina medarbetare tillräckligt med motivation och inspiration. Ett fjärde tecken är att det rimligen blir svårt att som chef motivera och inspirera andra till något som i realiteten inte existerar.

Beteenden som retar oss mest

I sammanhanget är det intressant att studera den lista av egenskaper som vi retar oss mest på hos chefer. Listan är ett resultat av en undersökning av företaget Yougov och publicerades i slutet av maj i år. I topp ligger följande beteende:

  • Konflikträdsla - 21 %
  • Tar inte vara på kompetens - 18 %
  • Tål inte kritik - 13 %
  • Allt ska göras på chefens vis - 12 %
  • Litar inte på att de anställda tar eget ansvar - 10 %

Christina Davisson

Christina Davisson är språkvetare och har undervisat i bl a retorik på Stockholms universitet. 15 års analys av presentationsmaterial har lett till specialintresset hur retorik kan användas för att manipulera budskap i syfte att ljuga och dölja fakta.