Det är bara de som förstår som förstår!

Den senaste veckan har jag och min samarbetspartner, Åsa Lindell (www.meetnarket.se) arbetat med både IKEA HK i Sverige och Korsnäs koncernledning och chefsgrupp. Det visar återigen att de företag som tar tag i sin möteskultur är redan framgångsrika företag med bra ledarskap,

Det är bara den som förstår, som förstår!

En intern ”Meeting Culture Day! stod på programmet åt IKEA. Knappt 200 personer från alla bolagen var samlade för att bl. a. ta del av deras möteskartläggning, få en insikt i vad möteskultur är, arbeta i workshops och till slut inspireras av Janne Gunnarsson. Den energi som dessa dagar ger är häftig att vara en del av!

Åt Korsnäs var uppdraget att ge en föreläsning, delge deras möteskartläggning samt leda en workshop. Samma sak här, energin som uppstår när alla får arbeta i workshop är fantastisk. Det engagemang som uppstår är egentligen inte konstigt då det kanske är första gången för många de får jobba med förbättringar inom möten. Alla har en relation till möten men sällan fått göra något konstruktivt för att förbättra dem. Vi har nu varit inne i de flesta branscher och kan konstatera att samma energi uppstår överallt.

För två veckor sedan var jag i en mycket framåt kommun, Eskilstuna, med samma uppdrag som Korsnäs. Samma sak här. Bra ledarskap förstår vikten av bra möten.

Dessa uppdrag är oftast en första start för att belysa möteskulturen. I nästa fas tas oftast en mötes- och e-postpolicy fram. Därefter görs en kompetensplan, eller Meeting Training Camp, upp. Där mötesledare utbildas.

Trots mina 20 tidigare år inom mötesindustrin så har jag sällan skapat sådant innehåll som skapar sådan energi som det här. Tidigare i min roll som mötesproducent och med häftiga möten både nationellt och internationellt, med budgetar som kunde producera stora event där alla hade roligt, med mycket intressant innehåll och med massor av kända profiler. Detta är dock det roligaste jag gjort då det skapar en förändring på lång sikt och inte bara inspiration.

Att se alla arbeta med detta under inspirerande och engagerande former är en ynnest. Det blir som att lyfta få ett lock när alla får börja tycka till om vad som kan göras bättre. Under alla år i arbetslivet har en del möten tagit energi och vi har gått runt och klagat. Här får alla chansen att sätta igång och vara delaktiga i förbättringsprocessen.

Stay gr8

Micke, mötesevangelist