Ägaren - bolagets största tillgång och riskfaktor

Drömmer du som 450.000 andra personer i Sverige om bli ledare? Då är det högst troligt att du hamnar i ett ägarlett bolag.

Sverige har över en miljon ägarledda företag, vilket representerar 98% av alla företag. Ja, du läste rätt. 98% av Sveriges företag är ägarledda i antal. En procentsats som är värd att uppmärksammas.

Trots detta lägger media det bländande strålkastarljuset främst på de börsnoterade bolagen som står för 0,1% i antal. Och visst, de börsnoterade omsätter mer per styck, men de ägarledda är så många fler till antalet och de är centrala för Sveriges tillväxt.

Omkring en halv miljon av dessa bolag har en VD från ägarfamiljen, drygt 200.000 står inför ett generationsskifte de närmaste åren, där en extern ledare kan vara en lösning. I många fall läggs företag ner eller tynar bort när ingen vill ta över inom ägarfamiljen, och alternativet med en extern ledare som kan driva verksamheten vidare har inte beaktats. Detta innebär att Sverige går miste om arbetstillfällen och ännu värre, det kan påverka tillväxten i svenskt näringsliv.

Tre kategorier ägarledda bolag

Definitionen ägarledda bolag innebär att ägarna är verksamma i den dagliga driften. I många fall har man som ägare multipla roller, d.v.s. man kan vara både ägare, vd, och ha en operativ roll i verksamheten. Och som kronan på verket kan man även vara sin egen styrelseordförande.

Det finns tre kategorier av ägarledda företag:

  • de ensamägda som ägs till 100 procent av en person,
  • de familjeägda företagen som ägs av två eller flera personer som är släkt
  • de kompanjonägda som ägs av två eller flera personer som inte är släkt.

Ett sätt att växa och att utveckla sitt företag är att gå från att vara ägarlett till att bli ägarstyrt. Grammatiskt lika ord men med en oerhört stor skillnad i innebörd.

När du leder ett företag (ägarlett) så hör man nästan på ordets betydelse att det krävs att du är närvarande och guidar företaget framåt. Hela tiden. Sida vid sida av alla uppgifter och nära verksamheten. Utan dig går man vilse och i värsta fall stannar företaget. Kan vara en egotrip men det blir svårare att skala upp verksamheten. Som ägare kan man vara sin största tillgång men även den största riskfaktorn i företaget. Man vet inte riktigt när man bör släppa och vad man bör släppa taget om.

Ett ägarstyrt företag däremot styrs av ägarna men med den stora skillnaden att ägarstyrningen gör du på distans genom ett ägardirektiv och genom en större medvetenhet.

Rollerna i ett ägarstyrt företag är också mer separerade. Om ett ägarlett företag har multipla roller så har man i ett ägarstyrt bolag ”dragit isär” rollerna. Ägarforum, styrelsemöten, VD rollen är på 3 helt olika arenor. Det innebär inte att företaget blir trögare, tvärtom. Det innebär att man blir mer fokuserad på den rollen man utövar och ökar medveten om i vilket forum man utövar denna roll.

En ägare ska peka ut en riktning vart bolag ska, styrelsen ska tala om vad som ska göras för att nå dit och VDns roll är att tala om hur ska vi nå dit. När du sitter på alla stolarna samtidigt behöver du vara både strategisk och kunna se macro perspektivet och samtidigt vara väldigt operativ och kunna gå ner på micronivå samt ha stor medvetenhet om vilken hatt du har på dig i varje ögonblick.

Oerhört komplext och det kan vara svårt att lyfta blicken och ha ett fokus på horisonten när man hela tiden måste ha ett öga på vägen för att se vart du ska sätta nästa fot för att balansera rätt. Samtidigt som man ska tänka utifrån olika perspektiv och ha olika hattar på sig vid olika tillfällen. Det kan vara lätt att känna sig schizofren ibland…

Det går väl an när bolaget är mindre men i takt med att bolaget växer blir det en övermäktig uppgift. Inte bara för dig själv som ägare utan även för din personal.

Lägg där till att allt går i en snabbare takt då världen blir alltmer global och den digitala tsunamin sveper över alla bolag med en kraft som ingen kan ducka för, ja, då ökar stresshormonet rätt lätt.

Vi har alla en del att lära oss från lagsporten. Lars Lagerbäck blev intervjuad för en tid sedan och svarade på frågan: Din taktik, vad tror du den har betytt?
– Förhoppningsvis har det någon typ av betydelse, för det är det som styr mitt sätt att jobba. Jag tillhör de tränare som tror på att man ska organisera sitt lag väldigt tydligt. Ju bättre spelarna kan sina roller och förstår hur vi ska spela, ju bättre samverkan blir det.

Så enkelt och så svårt är det. Lägg därtill beteende och psykologiforskning som visar att otydliga roller är den största anledningen till konflikter och ineffektivitet, ja då finns det inte så mycket mer att fundera över.

Ägarlett med multipla roller:Ägarstyrt med tydliga roller

Att gå från ägarlett till ägarstyrt är inte gjort i en handvändning. Det kräver en medvetenhet, insikt, god planering och att man börjar i tid. Många företag som har stått och ”stampat” på samma ställe länge ser dock ofta en rejäl utväxling när det gör denna förändringsresa även om den kan vara tuff i början. Det är också ett sätt att förbereda organisationen och skapa bästa förutsättningar för en extern VD. Och i förlängningen även för dig själv som ägare.

Men förändringsprocesser är inte en smekmånad. Det är lite som att flyga en jumbojet. Det tar mycket kraft i början när man ska lyfta men sedan men väl uppe bland molnen i styrfart kan man luta sig tillbaka…

Så vill du lyfta företaget till himlen eller stanna vara kvar och tugga på marken? Valet är ditt.