MER

IHM Projektledning

Det operativa arbetet bedrivs alltmer i projektform. Avgörande för resultatet är projektledarens förmåga att planera, styra projektet och leda projektmedlemmarna. IHM Projektledning ökar förmågan att kombinera olika verktyg för analys, planering och styrning samt skapa ett effektivt samarbetsklimat.

Anna Nilsson
”En bra projektledare kan leda projekt i vilken bransch som helst”
Anna Nilsson Handledare och examinator
Anmäl dig härProva-på/InfomöteBoka rådgivningTesta affärskunskaperna
Anna Nilsson
”En bra projektledare kan leda projekt i vilken bransch som helst”
Anna Nilsson Handledare och examinator

Fakta

Startdatum

Stockholm

04 feb
Måndagar 13.00 - 19.00
25 mar
Tisdagar 13.00 -19.00*

Göteborg

04 feb
Tisdagar 13.00-19.00*

Malmö

07 feb
Torsdagar 13.00 -19.00*

* Med reservation för ändringar.

Utbildningen inleds med team-buildningdagar

17

Omfattning

17 tillfällen, ett pass i veckan. Utbildningen startar med teambuilding under två dagar.

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete. 

Ladda ner schema

Göteborg
Malmö
Stockholm

Kursavgift

Avgift

Utbildningsavgift: 57 900:-*
Anmälningsavgift: 2 500:-*

* Vid privatfinans är priset inkl. moms.
Vid företagsfinans tillkommer moms.

Litteratur ingår.

Examen

Certifikat IHM

Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM

Innehåll

Utveckla ditt ledarskap och öka din effektivitet

IHM Projektledning ger en bred, affärsmässig syn på projekt som arbetsmetod för att nå verksamhetens mål. Du får ökad kunskap om både teorier och metoder för att styra projekt och insikter om både gruppdynamik och ledarskap i projekt.

Teori varvas med praktisk tillämpning och träning, som utvecklar dina personliga färdigheter och ditt ledarskap.

Huvuddelar i programmet:

  • Teambuilding –grunden för samarbete
  • Projektmetodik – grundläggande teori
  • Planeringsmetoder och verktyg såsom WBSstrukturer, milstolpar, tidsplaner och projektbudget,
  • Identifiera aktiviteter, bedöma tider och resursbehov. Stort fokus på uppstart
  • Slutrapport - vikten av ett tydligt projektavslut

Workshop – projektsimulering

Ledarskap och gruppdynamik

Skarpt projektarbete

Mer info finns under fliken LADDA NER.

Gör en intresseanmälan till IHM Projektledning här!

 

Resultat

Din ledarförmåga påverkar motivationen

Många korta kurser i projektledning är fokuserade på verktyg. IHM Projektledning ger även kunskap om både gruppdynamik och ledarskap i projekt, och du får praktisk erfarenhet av projektledning i ett skarpt projekt.

IHM Projektledning ökar din insikt om mänskliga relationer och konflikter, hur du kan skapa rätt förutsättningar för ett effektivt samarbetsklimat i projektet, och vad du som projektledare ska tänka på när det gäller din egen personliga effektivitet.

Efter IHM Projektledning har du:

  • Ökat din förmåga att ta ansvar för att planera, driva och kvalitetssäkra projekt för att nå verksamhetens mål
  • Kunskaper om en projektorganisations uppbyggnad, en tydlig bild av projektets livscykel och hur du kan tillämpa relevanta analys-, planerings- och styrverktyg
  • Förståelse för samspelet i projektform och ökad insikt om den egna rollen och gruppens sammansättning för att nå resultat i projekt
  • Större förståelse för vikten av att anpassa ledarskapet till den aktuella situationen för att leda projektmedarbetarna i arbetsprocessen

Certifikat

Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM.

Sagt om

Stefan Andersson

Viridis IT
Jag och två andra med samma synsätt hur man ska driva företag valde att dra igång Viridis IT. Vi har hela tiden följt de saker vi lärde oss på IHM, och det är ju egentligen inte några svåra saker. Hur man ska driva sina affärer, vilka kunder man ska välja, varumärkesbyggande och positionering osv. var saker jag lärde mig mycket om på IHM. Det har jag haft enormt stor nytta när vi byggt upp företaget. På IHM diskuterade och utbytte vi erfarenheter, såväl framgångar som misstag. För det har gått fantastiskt bra för oss.

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

Aktivitetsplanering, ekonomi och det personliga ledarskapet

IHM Projektledning ger omfattande kunskaper om hur man använder olika planeringsmetoder och verktyg såsom WBS, milstolpar, GANT-scheman och projektbudget. En kritisk framgångsfaktor för ett bra slutresultat är att få projektdeltagarna att prestera maximalt. Stor vikt läggs därför vid att skapa förståelse för hur ledarskapet påverkar effektivitet, motivation och prestation.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

– Hej Pernilla Brown, vem är du? – Hej IHM, jag är en 44-årig trebarns mor med samiskt blod i ådrorna. I dag jobbar jag som projektassistent på Projektkontoret i Landstingets regi och är dessutom ordförande i Prematurföreningen Mirakel. Det är en ideell förening som jag grundade för att kunna stödja föräldrar med för tidigt födda barn och de kan även verka som lobbygrupp för att förbättra stödet till dem som råkar ut för detta. – Och så vidareutvecklar du dig på IHM. – Ja, jag läser IHM Projektledning och är klar med det i januari. – Låter som du har fullt upp! Är det din arbetsgivare som betalar för att du ska utvecklas? – Nej, utbildningen betalar jag själv för att jag känner att jag vill ta nästa steg i min yrkeskarriär. Jag ser det som en investering i mig själv och har som mål att utvecklas och ha roligt hela vägen fram till pension. – Låter som en bra inställning! Ser du någon skillnad på er som betalat själva kontra de som har arbetsgivare som betalar? – Både ja och nej. I u...

Till toppen av sidan Till topp