MER

Konceptutvecklare Event & Besöksnäring

Vill du jobba med utveckling av eventproduktion, koncept och produkter för turism? Konceptutvecklare event och besöksnäring ger kompetens att ta ett affärsmässigt helhetsansvar för utveckling, försäljning och marknadsarbete i branschen.

Johanna Mattsson
”Lyssnar man på vad marknaden vill ha kan man jobba precis var man vill”
Johanna Mattsson Lärare på IHM Konceptutvecklare Event & Besöksnäring
Ansök härLäs mer om YH på IHM
Johanna Mattsson
”Lyssnar man på vad marknaden vill ha kan man jobba precis var man vill”
Johanna Mattsson Lärare på IHM Konceptutvecklare Event & Besöksnäring

Fakta

Startdatum

Stockholm

21 aug
Sista ansökningsdag - 7 maj.

Göteborg

21 aug
Sista ansökningsdag - 7 maj.

80

Omfattning

Heltid 80 v inkl. 28 v praktik (LiA).

Kursavgift

Ingen avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Examen

400p

Utbildningen ger en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng

Yrkeshögskolan

För vem

Antagningskrav

Grundläggande behörighet: slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i kurserna Svenska A/Svenska 1 eller Svenska som andraspråk A/Svenska som andraspråk 1, Engelska B/Engelska 6, Matematik A/Matematik 1.

Utöver det krävs minst två års yrkeserfarenhet från en sammanhängande anställning eller flera sammanlagda anställningar inom turism, event, besöksnäring eller servicebranschen. Yrkeserfarenheten ska ha omfattat - eller motsvara - minst en halvtidstjänst under två års tid. 

Vad gör jag om jag inte är behörig till den utbildning jag vill söka?

Yrkeserfarenhet upp till fem år är meriterande vid antagning. Detta måste styrkas med arbetsgivarintyg vid ansökan.

Reell kompetens
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs. 

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner självskattningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda dokumentet och de intyg som styrker din reella kompetens laddas sedan direkt upp i din ansökan på yh-antagning.se. 

 

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall bedömas som komplett: 

- Gymnasiebetyg
- Arbetsintyg/betyg

Förtydligande kring arbetsintyg
Upp till fem års erfarenhet är meriterande beroende på vilken utbildning du söker. Det är därför viktigt att du skickar med samtliga arbetsintyg som du vill ska ingå i bedömningen. 

Intyget ska innehålla uppgifter om anställningen såsom arbetstid, anställningsform och befattning. Start- och slutdatum ska framgå tydligt samt omfattning, d v s hur många timmar eller procent per vecka anställningen har omfattat.  

Urvalstest
När du har skickat in din ansökan kommer du att bli inbjuden till skriftliga urvalstester i matematik och engelska, testerna genomförs i IHM:s lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 

Frågor & svar
I vår FAQ hittar du svaren på de vanligaste frågorna gällande din ansökan och antagningsprocessen. 

Viktiga datum

 • Utbildningsstart Stockholm: 22 augusti 2017. 
 • Utbildningsstart Göteborg: 22 augusti 2017.
   
 • Ansökan öppnar den 1 februari
 • Sista ansökan 7 maj
 • Senaste kompletteringsdag 21 maj

Ansök här!

Vill du veta mer?
Anmäl dig till ett informationsmöte eller ring 0200-24 00 24.

Håll dig uppdaterad!
Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad via mail.

Innehåll

Vad lär du dig?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid. Möt några av våra partnerföretag här.

I vår FAQ hittar du svaren på de vanligaste frågorna gällande våra YH-utbildningar.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Konceptutvecklare Event och Besöksnäring
 • Producent – event och besöksdestinationer
 • Kvalificerad säljare – event, turism, besöksdestinationer
 • Event- och marknadskoordinator – event, turism, besöksnäring
 • Affärs- och destinationsutvecklingsassistent
 • Agent – event och besöksnäring

Lästips! Möt Sanna, Jacob och Sebastian som valde  "Konceptutvecklare Event & Besöksnäring". 

Läs även artikeln "Framtidens jobb är här!"

och Vill du vara med att utveckla turismen i Sverige?

Utbildningens huvudmoment:

 • Affärsmannaskap
 • Affärsutveckling
 • Bransch- och produktkunskap
 • Event management
 • Marknadskommunikation och försäljning
 • Analys, optimering och hållbar produktion
 • Business English and Cross Cultural Communication
 • Ekonomi och juridik
 • Examensarbete
 • Lärande i Arbete 1
 • Lärande i Arbete 2
 • Projektledning och projektmetodik

 

 

Sagt om

Sanna Engzell

Student på Konceptutvecklare Event och Besöksnäring
Jag har länge sökt efter en utbildning som riktar in sig på eventplanering och marknadsstrategier. Men i mitt sökande så kände jag att många andra utbildningar var för smala och nischade. Det är viktigt för mig att få bred kunskap som jag kan ha nytta av i det yrke jag väljer. Kursplanen för konceptutveckling ger mig den bredden.

Sebastian Seeman

Food and Beverage Manager på Pop House
Besöksnäringen är extremt viktig för Sverige ur många perspektiv, inte bara det mest uppenbara att skapa arbetstillfällen och få in skatt. Det är också en bransch som står för mycket roligt och trevligt för människor, det behöver vi. Vi är också inne i stora förändringar i branschen. Branschorganisationen Visita har kvalitetssäkrat mycket gällande arbetsvillkor och schyssta arbetsplatser. De flesta arbetsgivare håller på att tänka om vad gäller hållbarhet, arbetstider och kompetensutveckling för att gå från en genomfartsbransch när det gäller anställningar till att behålla och utveckla kompetensen i branschen.

Caroline Andreasson

Kampanjansvarig, Nelly.com
Utbildningen på IHM har gett mig kunskaper, verktyg och insikter som gjorde det möjligt att gå från en praktikplats till en fast anställning. Jag har haft otroligt stor användning av det helhetstänk, kundperspektiv och affärstänk som vi ständigt vände och vred på under tiden på IHM.

Jacob Kellgren

At Six
Jag fick modeller att arbeta efter som stärkte mig betydligt kunskapsmässigt, vi jobbade mycket med nytänk och innovation som var nyttigt. Dessutom är IHM ett starkt varumärke som förändrade min attraktionskraft på marknaden.

Tommy Persson

Affärsområdeschef IHM Yrkeshögskola
Besöksnäringen i Sverige omsätter närmare 300 miljarder, och ökar för varje år med ca 7,5%. Här finns ett skriande behov hos företagen av kompetenta människor som tex. Konceptutvecklare, Kvalificerade säljare, Affärs- och destinationsutvecklare och Agenter inom event och besöksnäring. Här finns oanade möjligheter för företag och studenter att utveckla nya yrkesroller utifrån behov och kunskap.

Johanna Mattsson

Lärare på IHM Konceptutvecklare Event & Besöksnäring
Det finns idag många universitet som har olika turistutbildningar men dessa är väldigt breda och på IHM har vi valt att spetsa utbildningen med det marknaden specifikt efterfrågar. Ett välkänt utbildningsföretag med hög utbildningskvalité gör studenterna mer eftertraktade på marknaden.

Otto Wiksell

VD, Razormind
Javisst finns det mycket jobb, men det är viktigt med en bra utbildning i grunden. Jämfört med andra industrinäringar är insteget att starta upp och driva verksamhet inom turistnäringen ganska lätt och ofta krävs ingen utbildning. Kompetensnivån måste därför höjas för att vi ska kunna utveckla skarpa koncept för framtiden – koncept som är internationellt gångbara.

Jörgen Bergström

Affärsutvecklingschef, SCR Svensk Camping
"Svensk turism är en näring under stark tillväxt samtidigt som konkurrensen ökar sett ur ett globalt perspektiv. För att säkra en fortsatt tillväxt med god lönsamhet krävs professionell utveckling av erbjudandet till gästen. IHMs utbildning Konceptutvecklare Event och Besöksnäring svarar mot de kompetensområden kring affärsmannaskap, affärsutveckling, paketering och marknadsföring som efterfrågas och som är avgörande för att den svenska turistnäringen ska kunna utvecklas och möta en växande efterfrågan."

Fredrik Broman

Säljansvarig, Skistar
”Vi vill vara med att fortsätta utveckla branschen och IHM är den partner vi vill göra det tillsammans med. Vi bidrar i ledningsgruppsarbete, gästföreläsningar, examensuppdrag och LIAplatser. Utbildningen ger en affärsmässig kompetens och nödvändiga branschkunskaper. Vi har ett anställningsbehov på ca 10 medarbetare på 3-5 års sikt”

Ladda ner

Spännande framtidsjobb i växande bransch

Besöksnäringen växer stadigt och branschen räknar med ca 100.000 fler sysselsatta år 2020. Du får kunskaper för att kunna jobba med försäljning och marknadsföring av event och destinationer. Utbildningen ger också kompetens för att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av nya koncept och produkter i branschen.

Partnerföretag

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du aktuell, relevant kunskap och träning genom verkliga case, praktikfall. Och mer än 1000 timmars praktik (LiA). Läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet

Sebastian Seeman, Food & Beverage Manager, Pop House Stockholm
Frågor och svar gällande YH på IHM.
Möt Sanna som läser YH Konceptutvecklare Event & Besöksnäring
Till toppen av sidan Till topp