MER

IHM Key Account Management

Hur kan du utveckla samarbetet med de kunder som har potentialen att bli de mest lönsamma för företaget? Genom IHM Key Account Management utvecklar du en egen strategi för att utveckla ett effektivt samarbete med utvalda nyckelkunder. Målet är långsiktiga och riktigt lönsamma affärsrelationer med rätt kunder.

Hans Lindholm
”Målet är att göra bättre affärer för både kund och leverantör i harmoni med individens och arbetsgivarens mål”
Hans Lindholm Handledare & examinator
Anmäl dig härProva-på/InfomöteBoka rådgivningTesta affärskunskaperna
Hans Lindholm
”Målet är att göra bättre affärer för både kund och leverantör i harmoni med individens och arbetsgivarens mål”
Hans Lindholm Handledare & examinator

Fakta

Startdatum

Stockholm

21 feb
1,5 dag ca var tredje vecka

14

Omfattning

14 dagar fördelade på 7 tillfällen. 

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete.

Ladda ner schema:

Stockholm

 

Kursavgift

Avgift

Utbildningsavgift: 66.000:-*
Anmälningsavgift: 2.500:-*

*Vid privatfinans är priset inkl. moms.
Vid företagsfinans tillkommer moms.

Litteratur ingår.

Examen

Certifikat IHM

Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM

Innehåll

1+1=3

IHM Key Account Management ger en plattform för att effektivt bygga långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med rätt kunder. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga att på ett planerat och professionellt sätt etablera och utveckla affärssamarbeten på ledningsnivå.

Huvuddelar i programmet:

Programmet består av 3 block i varierande omfattning som till viss del är integrerade med varandra.

Block 1 – Analys och Strategi

 • Varför behövs KAM?
 • Varför vill leverantören ha KAM?
 • Varför vill kunden ha KAM?
 • Hur ser affären ut för båda parter?

Block 2 – Taktik och genomförande

 • Hur få till en relation?
 • Hur förhandla om ett samarbete?
 • Hur utveckla relationen?

Block 3 – Tillämpning i den egna verksamheten

Ett affärsprojekt löper under hela programmet och genomförs vid sidan av den schemalagda undervisningen.

Läs mer under fliken LADDA NER.

 

Resultat

Skarpt case ökar din förmåga

IHM Key Account Management ger dig kompetens att arbeta framgångsrikt med nyckelkundsbearbetning och ökar din förmåga att utveckla strategi och organisation för dessa typer av samarbeten.

Parallellt med träffarna på IHM jobbar du med ett skarpt affärsprojekt, där du får individuell handledning. Du kan med fördel använda din egen verksamhet som utgångspunkt för projektet eller välja att göra arbetet för en extern uppdragsgivare.

Efter IHM Key Account Management ska du:

 • Kunna välja & prioritera nyckelkunder
 • Kunna identifiera utvecklingsmöjligheter
 • Kunna utforma kundanpassade erbjudanden för varje unik kund
 • Veta hur du bör organisera för långsiktig relation
 • Ha insikt om hur du kan skapa lönsamma KAM-relationer
 • Ha ökad förhandlingsförmåga

 

 

Certifikat

Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM.

Sagt om

Ola Persson

Skånemejerier
Ola kom överens med sin chef om att IHM Business Management, IHM Key Account Management och IHM Verksamhetsstyrning blev en bra början för att öka hans förståelse och hans utveckling i att skapa resultat och lönsamhet. Med tanke på Olas bakgrund - 16 år på Skånemejerier (guldklocka vid 39 år), och att han arbetat inom många olika avdelningar på företaget, blev det mest naturligt att han erbjöds arbetet som säljchef för södra Sverige

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

Utveckla din personliga KAM-strategi

IHM Key Account Management vänder sig till dig som vill utveckla förmågan att etablera och utveckla affärssamarbeten på ledningsnivå på ett professionellt sätt. Parallellt med programmet gör du finansiella och marknadsmässiga bedömningar, som ligger till grund för segmentering av ditt företags kunder och ditt slutliga val av nyckelkunder - din KAM-strategi.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Till toppen av sidan Till topp