MER

IHM Högpresterande ledningsgrupp

En effektiv och samspelt ledningsgrupp är grunden för framgångsrika organisationer. Vi vill omvandla vetenskapliga teorier och forskning till konkreta verktyg som hjälper ledningsgrupper att effektivisera sina arbetsformer på ett sätt som är synligt i vardagen.

Maria Tornberg
”På IHM kan jag omsätta forskning till kunskap som bygger högpresterande organisationer”
Maria Tornberg Handledare
Anmäl dig härBoka rådgivningTest - Analys av ledningFler kurser inom området
Maria Tornberg
”På IHM kan jag omsätta forskning till kunskap som bygger högpresterande organisationer”
Maria Tornberg Handledare

Fakta

Startdatum

Stockholm

Startar hösten 2018
 

 

 

1

Omfattning

 1 dag.

Innehållet kan även skräddarsys för företagsanpassat genomförande.

Kursavgift

Avgift

7.500 kr exkl. moms. Lunch ingår.

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Vad skapar en effektiv och framgångsrik ledningsgrupp?

Under en heldag får du ta del av aktuell forskning om hur högpresterande ledningsgrupper arbetar och vilka faktorer som har störst påverkan på lönsamhet och effektivitet. Tempot är högt, arbetet är processinriktat och fokus ligger på att ge dig metoder och verktyg som både utvecklar din ledningsgrupp och ditt strategiska ledarskap.

Allt IHM gör har en djup förankring i kunskaper kring kommunikation och de gruppdynamiska processer som formar och utmärker en ledningsgrupp i samverkan. Vi blandar korta teoripass med reflektioner, diskussioner och dialog i mindre grupper.

Huvuddelar i programmet:

 • Ta del av pågående forskning kring lönsamhet och effektivitet i ledningsgrupper
 • Roller i effektiva ledningsgrupper
 • Beslutsfattande som leder till handling
 • Vikten av tydlig kommunikation 
 • Det strategiska ledarskapet i fokus
 • IHM Strategisk plan

Mer info om innehållet finns under fliken LADDA NER.

Resultat

Samspelt kommunikation och möten med tydlig struktur

Du får tillgång till:

 • En strukturerad metod, som hjälper gruppen att gå från en samling individer till en sammansvetsad ledningsgrupp med gemensamma mål och aktiviteter.
 • En metod som ger insikt om hur kommunikationen i gruppen kan fördjupas för att bidra till en mer resultatinrikad samverkan.
 • Verktyg som utgör stöd och konkret hjälp för att stärka samarbete och effektivitet

Du påbörjar identifieringen av framgångsfaktorer:

 • Hur ser vårt uppdrag ut?
 • Vilka spelregler skall vi ha?
 • Vilka mål och aktiviteter ska vi prioritera?
 • Hur effektiviserar vi möten och beslutsfattande?
 • Vilka värderingar bygger vi vårt samarbete på ?
 • Hur bygger vi tillit och förtroende i vårt lagarbete?
 • Hur sker kommunikationen till och från gruppen?

Sagt om

Petra Rosenberg

Utvecklingsansvarig IHM Ledarutveckling
Dina handlingar som ledare avgör affärsresultatet. Dina handlingar som ledare avgör hur dina medarbetare agerar hos kund. Att medvetet utveckla dina handlingar som ledare och kunna påverka ditt eget och andras beteende påverkar såväl medarbetare, kunder som marknad på ett positivt sätt. Antar du utmaningen att utveckla dig och din verksamhet?

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

En effektiv ledningsgrupp är grunden för framgång.

Under en heldag får du ta del av aktuell forskning om hur högpresterande ledningsgrupper arbetar och vilka faktorer som har störst påverkan på lönsamhet och effektivitet. Tempot är högt, arbetet är processinriktat och fokus ligger på att ge dig metoder och verktyg som både utvecklar din ledningsgrupp och ditt strategiska ledarskap.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Till toppen av sidan Till topp