Hoppa till innehåll
hero1

Flipped classroom - så fungerar det

Corona-pandemin har gett digitaliseringen en ordentlig knuff, inte minst i utbildningsvärlden där distansformatet skapar helt nya förutsättningar för lärande. En av utvecklingens effekter är att det traditionella klassrummet kan flippas om på distans – och omvandla synen på hur utbildning kan genomföras.

Flipped Classroom (det omvända klassrummet) är ett buzzword som surrar i hela utbildningsbranschen i och med det nya fokuset på distansundervisning. Enkelt uttryck innebär konceptet att man byter plats på undervisningsmomenten. I ett Flipped classroom blir alla föreläsningar till hemläxa, något man tar till sig på egen hand inför lektion, medan själva lektionstillfällena helt fokuserar på gemensamma övningar och reflektioner.


Helt nya möjligheter med IHM på distans

Ta din affärsverksamhet till nästa nivå - var du än befinner dig


– Inom traditionell utbildning har de studerande kommit till ett klassrum, satt sig i bänkarna och lyssnat på läraren, sedan har det varit rast och därefter har man kommit tillbaka till klassrummet och lyssnat lite till. I ett flipped classroom sker den typen av lärande innan själva lektionstillfället. Vid live-mötena fokuserar man istället på att lära sig tillsammans med gruppen, interagera med varandra och vrida och vända på kunskapen, berättar Peter Haaland Svensson, utbildningsledare vid IHM Business School.

Upplägget innebär att förinspelat videomaterial, övningar eller andra källor till kunskap skickas ut fyra, fem dagar innan de schemalagda lektionstillfällena. Dessa möten sker vanligtvis bara en eller två gånger i veckan och roddas sedan via videosamtalsverktyg som exempelvis Teams eller Zoom.

klippt distanstupplägg.jpg

Har man funderingar rörande materialet kan man chatta med sin lärare eller medstuderande, eller ta med sig sina tankar till den samlade lektionen. När Flipped Classrom-tanken fungerar som den ska så möts alla deltagare vid lektionstillfället med en gemensam kunskapsbas de kan börja laborera med.

– I ett vanligt fysiskt klassrum tar det ofta lång tid när en lärare står och utbildar, det kan vara upplagt på flera timmar. Men när läraren istället ger kunskap i form av en film så kan det bli väldigt komprimerat, läraren får prata ostört och redovisa effektivt. Det kanske räcker med 45 minuter lång film sprängfylld med kunskap till de studerande – kunskap som man sedan applicerar i verkligheten i grupp vid live-mötena. Det ger ett mycket effektivt resultat, säger Peter Haaland Svensson.

Johan Victor föreläsning.jpg

Distansläraren Johan Victor i en förinspelad föreläsning om agil projektledning

Johan Victor är lärare inom Agil projektledning och agil förändringsledning vid IHM Business School och brinner för distansutbildning och de nya lärandemöjligheterna som formatet skapar. Johan var en pionjär inom distansutbildning flera år innan corona-pandemin slog till så för honom är Flipped Classroom-begreppet inget nytt.

– För mig är det här det mest naturliga sättet att driva en distansutbildning eftersom det är svårt att hålla långa teoretiska genomgångar på nätet. Då är det bättre att vi låter människor förtitta på materialet i sitt eget tempo. Vi behöver så klart vrida och vända på materialet, men det är också där vi bör spendera vår gemensamma tid - vi ska inte spendera tiden med att titta på materialet tillsammans, eftersom alla lika gärna kan göra det hemma i sin egen takt, berättar han.


Fördelarna i ett flipped classroom

Låt oss då sammanfatta fördelarna man kan finna i detta flippade klassrum som nu håller på att forma framtidens lärande.

1. Individanpassat lärande

Eftersom ett Flipped classroom låter de studerande ta till sig det grundläggande studiematerialet på egen hand så blir det mer individanpassat. De som redan är insatta i ämnet behöver kanske bara se en föreläsningsfilm en gång (och kanske även i snabbspolad hastighet om man är riktigt insatt), medan de som behöver lite extra tid kan se föreläsningsfilmen flera gånger och analysera den djupare.

2. Flexibelt lärande

Flipped classroom kräver att studiedeltagaren tar eget ansvar över när man väljer att ta till sig kunskapen. Det skapar en mycket flexibel studiemiljö där man exempelvis kan lyssna och ta till sig studiematerial på bussen till jobbet, via bluetoothen när man kör bil eller via laptopen på ett café. Eftersom undervisningen kan tas emot vid olika tidpunkter och på olika platser så kan den anpassas till varje enskild students vardag.

3. Effektivt lärande

Eftersom läraren själv spelar in sitt material inför studietillfället har de stora möjligheter att effektivisera föreläsningarna via exempelvis klippning eller grafik, dessutom blir det inga avbrott i föreläsningarna vilket vanligen sker i det fysiska rummet. Det gör att en 45-minuters föreläsningsfilm utan problem kan fånga in det som kanske hade tagit en halvdag att redovisa i ett traditionellt utbildningsformat.

4. Kvalitativt lärande

Flipped Classrom kan ge en högre kvalité på lärandet eftersom deltagarna möts förberedda och pålästa vid varje lektionstillfälle. I ett vanligt fysiskt klassrum finns det en stor risk att läraren koncentrerar sig på de studerande som inte riktigt hänger med i ämnet. I ett Flipped Classroom säkerställer man istället att alla studerande nått en gemensam förståelsenivå innan lektionen - vilket öppnar för en helt annan nivå av djupgående reflektion och praktisk applicering i gruppen.

Distansformatet revolutionerar mänskligt lärande - läs artikeln här


Utbildningar på distans eller i klassrum? Korta eller långa utbildningar?

Missa inte framtidsmöjligheterna när IHM:s yrkeshögskola expanderar