Kill your darlings

För företag blir användandet av molnet lika viktig som Facebook, Netflix och Spotify har varit för privatpersoner hittills. Som ledare måste du veta hur användning av molnet påverkar ditt företag och dina anställda, och hur det kan bidra till att minska de totala IT-kostnaderna med minst 50%.

IT förändringar som påverkar dig och ditt företag

Ibland händer det så stora förändringar på IT-fronten att det kommer att påverka dig och ditt företag, oavsett vad du gör. Nej, jag talar inte om nya affärsmodeller från företag som Netflix, Spotify eller Uber. Visserligen erbjuder dessa bolag spännande tjänster där ny teknik är en viktig konkurrensfördel men om man inte arbetar med tv, musik eller taxiverksamhet så kommer dessa tjänster knappast att ha någon inverkan på hur du och ditt företag göra affärer idag.

Däremot är användningen av molntjänster på företagsmarknaden en så stor förändring att den påverkar alla företag oavsett storlek och branschklassificering. Denna förändring har redan inletts och väntas bli större och mer omfattande än vad man tidigare kunde föreställa sig.

Det bästa och definitivt mest logiska molnalternativet för företag är när de program som används dagligen levereras som molntjänster. Dvs. via Internet, direkt från programleverantörerna själva. Detta fungerar på samma sätt som du och jag gör när vi registrerar oss på Facebook, Internetbank och liknande applikationer vi använder utanför arbetet. Detta kallas SaaS-lösningar (Software as a Service). Enbart övergången till SaaS-lösningar kan innebära att de totala IT-kostnaderna kan minskas med minst 50 %.

Här kan du läsa mer om SaaS och andra molnbaserade affärslösningar, och vad som kommer att löna sig för ditt företag.

Jobb som kommer att digitaliseras - och försvinna 

Men detta är bara början. När programmen "lever i molnet", så har vi också lagt grunden för ökad användning av digitalisering och IT-baserad automation. Nya sätt att dela information, enklare, bättre och mer kostnadseffektivt. Vi pratar också om att effektivisera arbetsprocesser med hjälp av IT vilket kan ge betydande kostnadsminskningar med omedelbar effekt på den nedersta resultatraden.

En rapport som utarbetats för norska Kunnskapsdepartementet har analyserat hur digitaliseringen kommer att påverka olika yrken i Norge i framtiden. Enligt rapporten kommer nästan alla yrken att påverkas. IT- och administrativ personal är mest utsatta (sannolikheten för att dessa positioner försvinner / är "digitaliserade" ges inom parentes):

IT-/Drift-tekniker (78 %), kontorsanställda administration (90 %), receptionister (96%), löneadministratörer (97%), ekonomiassistenter (97%) och redovisning (98%).

Hur många sådana tjänster finns i ditt företag, och hur effektiva är de? 

Ett växande antal företag ser hur innovativt nyttjande av IT ger nya konkurrensfördelar, t ex bättre och effektivare service och leverans, med mindre resurser än tidigare. Tekniken och kunskapen finns redan. Om ditt företag väljer att inte gör något åt ​​det, kan du inte kan räkna med att dina konkurrenter är lika återhållsamma.

Kill Your Darlings 

Användning av molntjänster och ökad digitalisering innebär oftast förändringar i organisationen. Det kan påverka alla affärsområden, avdelningar eller enskilda medarbetare direkt. Detta är krävande processer där medarbetare kommer att påverkas. Ingen tycker om förändring och det vet varje chef, vilket säkert är ett skäl till att många fortfarande väljer att inte genomföra nödvändiga förändringar. Det kan ju både bero på att chefer har investerat mycket tid, pengar och arbete på den nuvarande lösningen, eller att de är ovilliga att utmana de medarbetare som direkt berörs av förändringarna. Det kan naturligtvis också vara så att den nuvarande lösningen fungerar i allmänhet bra. Varför ändra något som en trots allt vet fungerar? Det korta svaret är att sådana förändringar innebär att bolaget kommer att bli mer konkurrenskraftiga, och mer lönsamt.

"Kill your darlings" säger man på engelska, ”ta livet av dina älsklingar” på svenska. Citatet är välkänt bland många ledare i näringslivet men tekniken används sannolikt oftare av skickliga författare, som även om de gillar något de har skrivit mycket bra, inser att det inte kanske inte alls passar in i berättelsen som helhet. Därefter väljer de att ta bort denna del av texten eftersom historien som helhet alltid är viktigast.

Kompetenta chefer göra detsamma. De söker ständigt efter nya och bättre sätt att driva verksamheten vidare, i linje med den strategiska inriktningen företaget har valt. Cloud och ökad digitalisering minskar kostnaderna och gör företagen mer konkurrenskraftiga men det kommer också att utmana avdelningar och anställda som kan känna sig hotade av dessa förändringar. Då måste vi vara starka, även om du kanske känner dig mest bekväm med status quo. Gör vad som är bäst för företaget. Även om det innebär ”Kill Your Darlings”.

11 april 2016
Christian Resell, vd på Svenssons i Lammhult
Jonas Ogvall, vd för Svensk Digital Handel
Träning, verktyg och metoder för att bygga och utveckla en flexibel organisation.
Läs första delen i Mats Wahlströms bloggserie.
Läs intervjun med Håkan Sträng
Läs intervjun med Johan Belin
Till toppen av sidan Till topp