Blogginlägg av Micke Darmell

Micke Darmell

Mötesevangelist, författare och föreläsare i det brännheta ämnet "den ständiga uppkopplingen" - om konsten att verka i en uppkopplad värld. Min tes är att oavsett om du är ledare, kollega, vän, eller partner kommer du att lyckas om du kan vara härvarande.

Mångfald, makt och möten hänger samman, och organisationer som inser detta har ett försprång vad gäller att skapa inkluderande och effektiva arbetsplatser.   Möten kan användas som ett strategiskt verktyg för att driva förändring i organisationer. En stor del av den formella kommunikationen och samarbetet på en arbetsplats sker genom möten, och det är en god idé för alla organisationer att se över hur de vill använda mötet för att skapa bättre arbetsplatser. Mer effektiva arbetsplatser. Mer inkluderande arbetsplatser.   För mötet är också kulturbärande. Ser vi inte upp riskerar många team att genom sina möten att befästa mindre bra strukturer. Genom goda möten kan vi istället skapa mer inkluderande arbetsplatser, där vi tillvaratar allas kompetenser. Inte bara alfahannens/den extrovertes/de dominantes/chefens.   Här hittar du en intressant artikel som visar att detta inte sker automatiskt.    Mötesledaren behöver kunskap för att aktivt tillvarata alla deltagares kunskaper.  Så, hur ...

På alla arbetsplatser finns vissa ritualer som hedras som vore de heliga. Även inom möten. Många av dessa är trevliga, som till exempel traditionen att dricka kaffe och småprata med kollegorna innan mötet drar igång på allvar. Några är tradiga (exempelvis slentrianmässiga powerpoint-traditionen) medan andra är rent skadliga (mötesinfarkt-tendenser och aggressiv-dominanta mötesledare). Så varför helgar vi dåliga mötestraditioner? En förklaring är säkert att många känner sig stressade på jobbet och inte anser sig ha tid att ändra på invanda processer. Man förväntar sig inte att det ska vara mödan värt. En annan anledning är att vi är flockdjur och helst gör som andra gör. Det är för många svårt att komma med nya sätt att göra saker på. Det kräver mod. Men den som trotsar mötesnormen har mycket att vinna. Det kan handla om att våga inleda ett möte med en icebreaker-övning, att ändra på möbleringen, att hålla ett walk-and-talk-möte, eller att be deltagarna om att aktivt delta i en aktiv...

Trött på åsikter, tyck och tänk, debattinlägg och allsköns troll som uttalar sig om exakt ålder på människor de aldrig träffat? Här kommer kanske en krönika för dig. En krönika utan åsikter, enkom baserad på fakta.   För något år sedan gick ju internet i spinn över Hans Rosling som i en dansk TV-intervju sa ”Det finns ingenting att diskutera. Jag har rätt och du har fel!”. Rosling är så klart ett medialt geni som gjort mycket gott genom att sprida en alternativ berättelse om vår värld. Men att klippet gjort sådan succé tror jag också beror på att många av oss är hjärtligt trötta på att allt ska debatteras. Random åsiktsperson kan skrika ut sin magkänsla i en debatt med en forskare som satsat hela sin karriär på att studera ett visst fenomen. Google versus 25 års forskning, och det verkar bli 1-1 i resultat. Det kan man bli less på. Allt behöver inte debatteras. Ibland finns det helt enkelt obestridliga fakta.    Och eftersom jag är en mötesnörd kommer här lite fakta om den svenska m...

Går du på sjukt dåliga möten? Då är du är inte ensam. I många organisationer råder brist på utarbetade handlingsplaner i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det leder till att sjukt dåliga möten i svenska organisationer får fortgå. Men du kan göra skillnad. Det första steget är att bli medveten om problemet och våga prata om det. Det är fler än du som lider av sjukt dåliga möten. Och det finns hjälp at få!   Om du behöver första hjälpen mot sjukt dåliga möten, fortsätt läs!   Borde du gå på nästa inbokade möte? Svarar du nej på en av följande frågor så borde du omedelbart meddela sammankallande att du ställer in din medverkan! Jag rekommenderar dig att skriva ut dessa frågor och göra denna enkla kontroll inför samtliga möten du kallas till.    • Finns det ett uttalat syfte med mötet? • Finns det ett konkret mål med mötet? • Framgår det på vilket sätt du förväntas bidra? • Har du sett en agenda? • Känner du positiv energi inför mötet?   Om du svarat nej på en eller fler av frågorna ...

Jag är med i den relativt nystartade talarföreningen National Speakers Association Sweden (NSA Sweden). Det är en förening där vi talare och moderatorer kan dela med oss av våra erfarenheter och tillsammans arbeta för att främja branschen. En av målsättningarna är att hjälpa varandra bli bättre. På ett möte nyligen hade vi en dialog om pauser och om mellanrum och dess betydelse. Exempel 1: Som mötesledare kan tystnad vara ett effektivt sätt att ge deltagarna en chans att ge sig själva en insikt.  Att våga vara tyst och ge rikligt med tid att reflektera. Exempel 2: Som mötesledare är det viktigt med förståelse för att vi inte kan vara effektiva en längre tid om vi inte får mental paus då och då. Vissa hävdar att vi bara kan ha fullt fokus i fem minuter. Jag tror inte det var en tillfällighet att man i skolan tidigare hade bara 40 minuters lektioner innan det blev rast. Planera in pauserna i mötet! Om det är ett möte som sträcker sig längre än en halvdag är det bra att lägga in tid fö...

Uppmuntrar ni varandras tankar och idéer på jobbet? Uppmuntrar ni dem trots att de är dåliga? Det kan finnas anledning att göra det.  För ett tag sedan hade jag förmånen att presentera Henrik Schyffert när han skulle förläsa om kreativitet på en mötesmässa. Schyffert är som bekant medlem av Killinggänget, humorkollektivet som skapat bakom bland annat NileCity, Percy Tårar och Fyra Nyanser av Brunt. Vem kan vara bättre att ta lärdom om kreativitet av än en person som står bakom så mycket nyskapande humor!  Schyffert berättade om en regel som de har i sitt team: När någon lägger fram en idé får de andra inte skjuta ner den. De får inte ens säga nej. De idéer som för tillfället inte passar in i projektet sätts ändå upp på väggen.  Varför? När vi sågar en idé riskerar vi inte bara att sänka den person som kommit med förslaget. Vi riskerar också att kasta bort en idé som kanske skulle passa utmärkt i ett annat sammanhang eller bara lite senare. Men då den redan skjutits ner, finns ett me...

Jag är genetiskt sett mer lik en apa, än en afrikansk elefant är lik en indisk. Du också. Män är djur. Kvinnor likaså. Om detta berättade min branschkollega Rebecka Eriksson från Briza, en av talarna Möteskulturdagen, som vi arrangerade i april. Rebecka är utbildad biolog, så hon vet vad hon talar om! Hon pratade om vikten av att komma ihåg djuret i oss när vi designar våra möten. Det är inte fluffigt hippie-snack- det handlar om att vi ska se till att alla kan tillgodogöra sig den information som delges under ett möte. Mötesledaren kan till exempel skapa ro i flocken genom att se deltagarna i ögonen när de kommer. Det är en absolut grundläggande nödvändighet att alla mötesdeltagare ska känna sig välkomnade och behövda under mötet. Toapauser, fika, sömnbehov och så vidare är heller inget man kan fuska med om man är ute efter ett effektivt möte. Har vi inte fått basbehoven tillfredsställda, kommer våra hjärnor vara fullt upptagna med att försöka komma till rätta med det. Det blir gan...

Har du kommit i kontakt uttrycket pace over perfection (ungefär fart framför fullkomlighet)? Jag har hört det flera gånger i affärssammanhang, och tror att det många gånger är ett bra motto. Det kan ge mandat till att fortsätta röra sig framåt, att inte i envishet sträva efter perfektion, att istället få saker gjorda. Och vi gillar ju fart! Det förknippas med effektivitet, att vinna, att komma först!  Samtidigt upplever många en stor tidsbrist. Trots att vi som kollektiv aldrig fått så mycket gjort och haft så mycket fritid, ökar stressen och tidspressen. Resultatet? Kvantitet men ingen kvalitet. Väldigt mycket pace, långt ifrån perfection. Det verkar som att tankar inte får ta tid. Många organisationer som jag jobbar med, tycker att medarbetarna tillbringar för mycket tid i möten, och för att effektivisera tar man då helt enkelt bort några av dem. Veckomötet, det skippar vi! Men det är att börja i fel ände. Om man lär sig skapa bra möten, blir en effekt att man sparar tid på sina m...

Idag vill jag prata om möten, makt och mångfald! I ett land där Anna under en livstid tjänar nästan 4 miljoner kronor mindre än Anders, där hon får sämre vård, sköter det mesta av det obetalda hemarbetet och innehar mindre makt och inflytande, behöver vi fundera över hur vi kan bidra till ett samhälle med mer de facto jämlika möjligheter och därmed mer jämlika utkomster. Vad har möten med detta att göra? Inte så lite, ska det visa sig… Jag kollade upp statistik kring jämställdhet i arbetslivet och föga förvånande är det ganska deprimerande läsning. På toppen i hierarkin hittar vi fler börs-VD:ar som heter Johan än vi hittar kvinnor. I snitt tjänar en kvinnlig akademiker nästan 4 miljoner mindre under ett arbetsliv än den manliga kollegan. I 9 av 10 yrken har män högre lön, trots att kvinnor har högre utbildning. Och så vidare.  På arbetsplatserna tar sig ojämlikheten många uttryck. Undersökningar visar att om talartiden på ett möte slumpmässigt fördelats jämlikt mellan könen, upplev...

När jag är ute och föreläser pratar jag ofta om energins betydelse för ett bra möte. Ett möte med dålig energi är ett dött möte och med stor sannolikhet till och med ett kontraproduktivt möte.  Enligt Möteskvalitetsindex, som görs av analysföretaget 3S, tar en tredjedel av våra möten energi av deltagarna. Det innebär att den genomsnittlige medarbetaren sitter fyra timmar varje vecka i möten som inte bidrar till nånting förutom sämre energi för det fortsatta arbetet. Med tanke på den kroniska tidsbrist som så många av oss upplever i dessa dagar vågar jag gissa att du kanske känner att dessa fyra timmar kan användas till bättre saker än dåliga möten. Jag tror verkligen att alla människor vill väl. Ingen vill hålla i eller bidra till ett möte som tar energi av någon annan. Ändå händer det alltså under ett av tre möten. Det kan bero på många saker- kanske för att vi har olika förväntningar, kanske för att mötet saknar kanske syfte och mål och därmed riskerar att fladdra iväg, kanske för...

Varför? Vad är nu meningen med det här? Vad är det som jag har kommit hit för att uträtta? Nej, det är inte existentiella grubblerier, utan frågor jag alltför ofta glömt att ställa mig själv innan ett möte. För trots att ett tydligt och uttalat syfte och mål faktiskt är en förutsättning för ett bra möte, saknas dessa i nästan hälften av alla fall. Det är ganska mycket tid som ska spenderas i förvirring. Sex timmar i veckan för den genomsnittlige anställde och 13 timmar för en chef. Det är inte väl använd tid.  44 % av interna möten saknar ett tydligt syfte. Mer än 4 av 10 tycker alltså att deras möten saknar mening. Alternativt att dessa möten faktiskt saknar ett syfte och därmed inte ens borde ägt rum. Hur kan du då göra för att artikulera mötets syfte? Här kommer tre tips. Svara på frågan Varför ska vi mötas? Din utgångspunkt var kanske att syftet med mötet är att uppdatera er på vad ni i teamet just nu jobbar med, men när du grävt lite djupare inser du att det egentligen är för a...

Jag är precis återkommen till Sverige efter tre härliga veckor i Frankrike. Kul att även vädret hemma varit bra så kommer många vara fyllda av energi och glada efter semestrarna. Kommer ihåg vilken energi det var efter förra sommaren! Jag tror vi alla behöver sol, värme och ett eller annat glas rosé.   Vi välkomnades hem med en rejäl regnskur och trötta som vi var efter en bilturen hem, satt vi och slökollade på TV. Plötsligt hajade jag till över budskapet i en reklamfilm som handlade om något larmsystem till hemmet: nu kan föräldrar få ett SMS när ungarna kommer hem!  Ingen mer oro- tack vare det smarta hemmet kan vi nu ha full koll på om ungarna tagit sig hem från skolan! Härliga nya teknik! I samma anda kan du med hjälp av GPS-positionering hela tiden ha full koll på var ditt barn befinner sig för tillfället. Det känns väl tryggt och bra? Men vänta nu… Är det verkligen sjyst att övervaka folk på det viset- även om de är barn?  Är det inte att inkräkta på ungarnas integritet? Enli...

Sommaren knackar äntligen på dörren och många av oss ser fram emot sköna lata dagar och tid med våra nära och kära. Men vad betyder det för vår semester att det flexibla arbetslivet vunnit allt större mark på många arbetsplatser? En majoritet av alla tjänstemän och –kvinnor kommer att kolla jobbmailen på semestern. Enligt Unionens kartläggning kommer 6 av 10 chefer att vara tillgängliga på mobilen under semestern. Och jobbmail och samtal är ju bara några av många saker som pockar på vår uppmärksamhet. Vi lämnar den uppkopplade livsstilens alla fantastiska fördelar därhän just nu. De är självskrivna. Frågan jag vill fokusera på här är inte vad man får ut av att vara uppkopplad- utan vad det är man missar när man är uppslukad av sin telefon. En mängd studier visar att den ständiga uppkopplingen, med jobbmejl tillgängligt via telefonen och hela världen en knapptryckning bort, kan leda till ökad stress, utbrändhet och depression.  Ett jobbmail som snabbt kan besvaras, en bild på en grek...

Göran Adlén släppte nyligen sin senaste trendrapport och det är, som alltid, spännande läsning. Adlén inleder med att skriva om vilket ”helvete” det är att komponera trendrapporter i dessa tider- hur sorterar man bland all information som finns tillgänglig? Hur ska man veta vad som är relevant? Hans slutsats blir att trend nummer 1 är ”the information crash”. All information som numera finns tillgänglig gör oss inte smartare. Tvärtom verkar informationsöverskottet göra det svårare för oss att lära om. Under min uppväxt i Gävle, där antalet ungdomar i liknande ålder som jag själv var begränsat, fick jag lov att umgås med människor som hade andra intressen än jag själv.  Hobbies, musiksmaker, och politiska åsikter skilde sig inom vänskapskretsen. Det betydde att jag varje dag stötte på åsikter jag inte själv hade, och därmed fick fundera över min egen hållning ganska ofta. Jag gick på konserter med band jag inte själv hade valt, vilket breddade min musiksmak. Jag fick genom mina vänne...

Hur ser din kalender ut idag? Är du chef eller ledare och följer snittet har du 4-6 timmar inbokade möten. Det betyder att du kommer sitta 25 år av ditt liv i möten. Det är en god anledning till att fundera en gång till kring hur era möten fungerar. Vill du ha fler anledningar? Kolla här! 30 % av all arbetstid är mötestid. 52 % av alla möten är dåligt förberedda. 25 % av mötesdeltagarna på det genomsnittliga mötet är där i onödan. 44 % av mötesdeltagarna kommer gå ifrån mötet och vara osäkra på vad egentligen som beslutades.   Mycket tid i möten som alltför ofta är dåliga, alltså. Allt som allt innebär det att svenska tjänstehen spenderar tid i dåliga möten för 170 miljarder kronor varje år. Det motsvarar runt 5 % av Sveriges BNP. Aj. Så vad göra? På organisationsnivå är det dags att sluta acceptera att oförberedda möten hålls. Inget mer skjuta från höften. Sluta kompensera låg kvalitet med hög kvantitet.Och även om din organisation inte har tagit tag i sin möteskultur än, kan du so...

Sidor

Till toppen av sidan Till topp