Det Digitala Ledarskapet Del 1 - Transformation

”Tänk på att det aldrig kommer att gå så här långsamt igen” 
Det är en spännande och omvälvande tid vi lever i. Företag föds, lever och dör i en takt som vi inte är vana vid. Och ändå som Max Wimnell, en av alla våra digitala experter här på IHM, brukar uttrycka det: "Mats, tänk på att det aldrig kommer att gå så här långsamt igen”.

Jag är böjd att hålla med. Innan jag började på IHM, spenderade jag många år på Ericsson byggandes de digitala motorvägar som numera knyter ihop vår värld. Vi fantiserade då om vad dom skulle kunna användas till i framtiden. Det jag ser nu är att fantasierna börjar bli verklighet. Fast ändå inte. 

Allt påverkas mycket mer än vad jag hade kunnat föreställa mig. Om någon hade sagt till mig då att jag i framtiden kommer att sitta vid min arbetsplats med datorn påslagen, men rikta merparten av min uppmärksamhet mot mobilen, hade jag nog sagt det kommer aldrig att ske. Samtidigt vet jag att människor vänjer sig snabbt vid nya vanor, bara vi repeterar tillräckligt ofta. Och repeterar gör vi på mobilen - som ju alltid finns med – väldigt ofta, även om arbetsställningen sällan är optimal.

Men det här skall inte handla om hur min vardag förändras. Det här skall handla om hur vi som företagare och ledare kan dra nytta av förändringarna för att skapa resultat. Resultat för kunder, medarbetare och ägare. För vi inser numera alla vartåt det barkar hän. Den digitala verkligheten är här. Eller som min bloggkollega Arash brukar säga ”Get digital, or die trying”

Så hur gör man då? Om man vill påbörja den resa som ofta brukar kallas Digital Transformation av mitt företags verksamhet? På IHM delar vi in företagets verksamhet i tre olika delar för att se hur digitaliseringen påverkar dessa:

1. Val av kunder och erbjudande. Självklart en viktig del. Vi sätter kunden i fokus och ger oss ut på kundresan:

  • Hur kan vi använda de digitala kommunikationskanalerna mer effektivt? För det är ju enkelt - vi måste ju möta kunderna där dom finns. Och dom tittar inte upp längre. Dom tittar ner. På sin skärm. Självklar är detta lika viktigt oavsett om vi arbetar B2B eller B2C.
  • Vilka digitala tjänster skall vi bygga för att komplettera eller t o m ersätta våra nuvarande kunderbjudanden? Om vi gör det här bra, med enkla och smarta lösningar som ger kunden mervärden, skapas möjligheten till merförsäljning, stärkta relationer och lägre säljkostnader. 

2. Effektivisera, mäta och förbättra. När vi börjar använda oss av digitala verktyg inträffar två saker:

  • Vi kan äntligen börja mäta! Siffror och data fullkomligt väller ut ur olika system, och lyckas vi tolka data korrekt, så vinner vi stora fördelar. Dels ökar vi vår förståelse för vad som fungerar, men minst lika viktigt är vad som INTE fungerar. Dessutom får vi resultaten i realtid. Då gäller det att ändra det som inte fungerade och pröva igen. Är vi tillräckligt snabba och ändrar tillräckligt mycket, kan vi vinna en konkurrensfördel!
  • Vi kan automatisera genom ”BOTar”*, smarta agenter eller automatiserade processer, kärt barn har många namn. Ofta har vi historiskt behövt stoppa upp ett flöde för att en människa skall ta ett beslut. Men med all den data vi kan ta fram idag, så kan besluten automatiseras. Därmed går det fortare och blir mer effektivt. Dessa faktorer bidrar till att förändring blir ett permanent tillstånd.

3. Våra affärsmodeller. Vi pratade tidigare om digitala motorvägar. De knyter ihop världen på ett helt nytt sätt, och i ena änden av en sådan motorväg finns nästan alltid en handelsplats! Där skapas nya globala möjligheter. Möjligheter att hitta nya samarbetspartners, lägre kostnader, nya kunder osv. Kort sagt möjligheter att förändra redan existerande affärsmodeller eller bygga helt nya. Men då måste vi:

  • investera i digitala plattformar, kompetensutveckling och kanske nya medarbetare
  • bygga modeller, inte bara affärsmodeller utan också intäktsmodeller, kassaflödes-modeller, segmenteringsmodeller för att nämna några. Men, och det här är ett viktigt men, lägg inte för mycket tid på varje moment. Digitalisering är inget för perfektionister. Alla förutsättningar ändrar sig ju nämligen hela tiden, och poängen är att du, med hjälp av modellerna, skall ha en rimlig chans att förstå när det är fara på färde. 

Låter det enkelt? Bara att låta ”BOTarna”* ta över allt? Så är det givetvis inte. För alla maskiner till trots, så är det människor som står i centrum. Människor som behöver ledning och styrning för att förstå nya tankesätt, förändrat köpbeteende och nya målbilder. Men också människor som behöver utrymme för att kunna bidra med kunskaper och erfarenheter. Och just här uppstår en spännande och ny ledarskapsutmaning. Hur får vi äldre, mer erfarna individer att lyssna på yngre människor uppväxta som ”digital natives”, och vise versa? 

I nästa blogginlägg tänkte jag att vi skulle gå igenom några av alla dessa frågeställningar mer i detalj!

*) ett datorprogram som konstruerats för att automatiskt genomföra operationer.

 

23 februari 2016
Träning, verktyg och metoder för att bygga och utveckla en flexibel organisation.
Till toppen av sidan Till topp