Stålar och klyftor

Penningkarusellen ni ser i arbetslivet är bara girighet, ingenting annat. En dödssynd således. Varifrån kommer missuppfattningen att ju mer vi betalar i löner och bonusar, desto bättre, mer kompetenta, människor kan vi anställa? Är det bonusgängen på företag och banker som omhuldar dessa skrönor, för att kunna berika sig själva? 

Här föreligger en djup brist i förståelsen om människan behov och agerande. Pengar är en hygienfaktor, inte en motivator, och har ingenting att göra med hur majoriteten av dina kollegor presterar. Din lön kan du vara nöjd eller missnöjd med, lönen är inte ointressant, du ska leva på den, så den måste vara rimlig, skälig, men… En människa som får ökad ersättning är nöjd en hel vecka, kanske två, sedan börjar det gnaga igen, borde jag inte ha liiite mer med tanke på vad Staffan tjänar? 

Pengar har ingenting med motivation och arbetsglädje att göra. Visst, på kort sikt, kan du få en människa/grupp att prestera mer, arbeta över, ta i lite extra etc om gruppen ser ett mål som är möjligt att nå och där en extra slant hägrar vid horisonten. Men inte i det långa loppet, inte för en majoritet av människor. 

De flesta av oss vill synas, få beröm, utvecklas, arbeta med något som ger det egna livet mål och mening. Ja, jag är helt allvarlig. Det måste till mer än pengar och det är lätt att glömma bort i penningregnet där ute i arbetslivet när vi läser om miljonbelopp till chefer, inte minst inom statliga bolag, där chefer får stora summor när de säger upp sig själva. 

Ja det måste till annat för att människor ska trivas, känna sig motiverade och göra sitt bästa,  såsom och utan rangordning: 

  • Tydliga mål, vilket ger medarbetarna möjlighet att påverka prestationer.
  • Att oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män försvinner. 
  • Uppföljningar av arbetsresultat i grupp och i enskilda utvecklingssamtal. 
  • Att värderingar, normer och etik, moralfrågor diskuteras. 
  • Att företaget och dess varumärke uppfattas positivt av kunder och partners.
  • Mixade grupper, på alla nivåer, vad gäller mångfald.
  • Att företagsledningen inte ljuger och skor sig själva.

Allt detta ger ett ökat grupptänkande och det är bara som grupp, som enhet, vi kan förändra och förbättra. Delaktighet ger motivation. Ensam är inte stark. Penningen är inte lösningen.

Men ni vet hur det är, trots vargatider, andra regler gäller, klyftor vidgas. Utdelningar och bonusar slår rekord på rekord, för vissa grupper och andra får det sämre och sämre. Polariseringen ökar och det kan bara leda till problem. DN/Ipsos visar (2013-02-07) att sex av 10 svenskar väljer sänkta löner före uppsägning. Och 200 000 människor i Sverige har inte rätt till sjukersättning, enligt Försäkringskassan, (Ekot 2013-02-07) på grund av för låg inkomst. 

Men på banker, statliga aktiebolag, privata vårdkoncerner och till och med på det förlust tyngda flygbolaget SAS smäller det när chefernas champagneflaskorna öppnas. Skål broder! Det är naturligtvis som Ulf Lundell sjunger på sin senaste CD, ”Dom vill bara ha dina stålar, hala som ålar.” 

7 februari 2013
Till toppen av sidan Till topp