Kvinnor i ledningsgruppen

I Norge valde man att lagstifta om kvotering till styrelser och antal kvinnor ökade, föga förvånande, i just styrelser. Men gör styrelsens sammansättning automatiskt näringslivet mer jämställt? Knappast. Påverkar det ledningsgruppens sätt att agera? Kanske, men inte alltid. För det är väl i ledningsgruppen som alla operativa beslut tas och det är väl där som kvinnorna ska in?

I New York finns organisationen Catalyst som startades 1962 och arbetar över hela världen med forskning, information och råd angående kvinnor ute i arbetslivet. 400 företag och organisationer är medlemmar i Catalyst och de har kontor i USA, Canada och Europa. Catalyst hävdar i flera undersökningar att könsmixade grupper på alla nivåer är bra för alla företag och organisationer. Men kvotering är inte det första de tänker på, även om de inte är motståndare.

Hur engagera män i frågan och hur få män att inse att mixen gör bolaget starkare, frågar sig Catalyst, och efter intervjuer och forskning påstår man att: För att komma någon vart överhuvudtaget, måste män förstå de maskulina normer som gäller i samhället och utmana dessa.

Catalyst hävdar att kvotering inte är nummer 1 utan att:
1. För att få män intresserade av jämställdhet måste vi få män att tycka att det är något fel med den rådande ordningen. Annars händer ingenting.
2. Vi måste få fler kvinnor som mentorer för män. Endast då kan män lära sig och förstå något hur om hur arbetslivet ser ut från en kvinnas synvinkel.
3. Män måste ha en stark känsla av fair play-rättvisa i sig för att kunna se orättvisorna.
4. Män måste se vad de kan vinna på mixade grupper. Många män är uppfostrade för att hela tiden se om det finns en vinst någonstans. Att prata om rättvisa eller mänskliga rättigheter leder ingenstans.
5. I grunden är män blyga varelser. De flesta män är rädda att de ska göra misstag när det gäller jämställdhetsfrågan och den största skräcken är naturligtvis att bli bortvald av andra män. Antingen ansedd som mjuk eller, i värsta fall, som homosexuell.
6. Tyngst av allt, enlig Catalyst, är att förlora status hos andra män och det är därför vi män behöver förebilder. 

Catalysts slutsatser stämmer överens med vad som sker i många svenska företag. Alldeles för många män är omedvetna om hur de agerar och påverkar sin omgivning. Kvotering till styrelser, ja det är en åtgärd, men det räcker inte. Jämställdhetsfrågan, och för den delen mångfaldsfrågan, måste diskuteras om och om igen från hemmet till förskolan, från gymnasiet till näringslivet. Och som chefer och ledare kan vi agera förebilder och driva dessa frågor. 

Volvo (trucks) och Skanska är två exempel på företag som brukar komma långt ner på listan över “jämställda” företag. Det beror bland annat på att Folksam, som genomför dessa undersökningar, räknar antalet kvinnor på olika nivåer, och då blir det färre kvinnor i toppen. Men det är inte hela sanningen. Båda företagen har arbetat och arbetar med jämställdhet och mångfald sedan många år. Leif Johansson (Volvo) och Stuart Graham (Skanska) satte båda igång interna program för mångfaldsfrågor. Två ledare som kan vara förebilder således. Sedan är det en helt annan sak att det här arbetet tar tid. Det finns ingen quick fix, mångfaldsarbete är en process över ett antal år och kanske blir det aldrig riktigt färdigt.

Lars Einar Engström 
www.sexisten.se

2 februari 2012
Till toppen av sidan Till topp