Färre kvinnor vill bli/blir chefer

För snart ett par år (2010) sedan kom Monica Renstig på Women´s Business Research Institute med en undersökning som visade att det finns en tydligt minskning av antalet kvinnor som är chefer. På svenska storföretag ser Renstig en minskning av antalet från 27 till 24%. 

Jag vet inte vad det är för konstigt med det. Att de minskar alltså. Låt mig börja med några citat:

"Hade jag inte fått stöd av min man hade det inte fungerat alls".
Mia Irborg, Nordenchef 3Com

"Enda sättet att nå lika i karriären är att ta lika ansvar hemma, allt annat är bullshit".
Niclas Storåkers, vd Avanza

"Det finns uppdragsgivare som inte tycker det är någon idé att ta in yngre kvinnor för de kommer förmodligen att föda barn".
Kristina Ohlsson, Mercuri Urval

"Jag har en mycket hjälpsam fru och så försöker jag hålla helgerna lediga".
Hans-Holger Albrecht, vd MTG

Intressanta uttalanden som talar för sig själva. Det finns många anledningar till att antalet kvinnor på chefspositioner minskar - några av dem är:

1. Kvinnor tillåts mycket sällan högre upp än mellanchefsnivå

2. Lönerna är lägre för kvinnor som blir chefer än för män

3. Kvinnor behåller ansvaret för hem och barn oavsett hur många städare och barnskötare man anställer

4. De stora företagen gör väldigt lite för att få fram fler kvinnor på tunga befattningar

5. Det finns inga kvinnor som träder fram som förebilder 

6. Vi fokuserar på antalet kvinnor i styrelser och glömmer bort ledningsgrupperna där de operativa besluten tas

7. Den s.k. äkta mannen, om han finns, säger nej

8. Rekryteringsbolagen har inte de rätta kontaktnäten

Vi kan lagstifta hur mycket som helst utan att det blir fler kvinnor som söker sig till chefskarriären. Och vi kan skriva hur många karriärhandböcker som helst utan att någonting kommer att hända. Problemet ligger i attityder, gamla värderingar och unkna fördomar, hos både kvinnor och män.

När det gäller oss medelålders män måste vi hjälpa till och öppna upp våra nätverk. Vi har nämligen en nyckelroll i allt förändringsarbete. Dels ser vi de positiva möjligheterna med fler kvinnor på ledande positioner och dels tittar de unga männen på oss. Och som bekant, dessa gör inte som vi säger, de gör som vi gör.

Låt vara att ett stort antal medelålders män inte ser någon fördel med att ta in flera kvinnor, men låt oss lämna dem och fokusera på framtiden istället för bakåtsträvarna.

Lars Einar Engström
Edcolby AB
www.sexisten.se

24 oktober 2011
Till toppen av sidan Till topp