En vd som varken jagar eller spelar golf!

TeliaSonera, ett bolag som vi de senaste åren kopplat ihop med konstiga affärer och misstankar om mutbrott, har de senaste åren bytt ledning och nyckelpersoner på en rad positioner. Koncernen arbetar hårt med att sälja av de verksamheter som gett upphov till de affärer vi kunnat läsa om i medierna. Men det finns flera ljus i mörkret som omgav bolaget för några år sedan, 5G samarbetet med Ericsson är ett sådant och ett annat är nya Sverigechefen, Hélène Barnekow. Företaget har, i Sverige, ca. 8 000 anställda, 59 % män och 41 % kvinnor. På chefsnivå, 63 % män och 37 % kvinnor.

Förresten, minns ni Televerket? Statens stora verk där människor kunde tillbringa ett helt liv och generaldirektören var allsmäktig. Verksamheten startades 1850. Då var inte jag med, men jag minns Televerkets bilar och den svarta fasta telefonen i hallen hemma hos mor och far och gubben i "uniform" som monterade in anläggningen. Magiskt! Och det var det ju. Inte för att vi använde telefonen speciellt mycket, på den s.k. gamla goda tiden. Det var bara i nödfall. Olyckor eller mycket allvarligt skvaller.

Det var då det. Nya tider och Televerket, namnet alltså, är sedan lång tid borta. Nu pratar vi bolag, konkurrens, samarbeten, verksamhet i flera länder och nya medier. TeliaSonera Sverige har fått en ny VD och jag undrar över några saker. Jämställdhet och ledarskap och lite annat. Jag bokar in och ringer upp henne (11.40 till 12.10 får jag, men hon bjuder på 20 min extra eftersom ett möte blivit avbokat).

Och så här svarade VD Hélène Barnekow: (Som för övrigt är en av de mest meriterade kvinnor vi har i det här landet. Hon har en tung utlandserfarenhet, från många år i England (UK) och USA bl.a. från Sony Ericsson Mobile och nu senast från EMC Corporation i Boston. Dessutom är hon mycket trevlig. Ovanlig kombination utifrån min erfarenhet.)

- Hélène, vad gör ni egentligen på Telia?

- Ja du, Lars Einar, vi har gått från "gamla" Televerket med otroligt viktig verksamhet för Sverige, med stora telefonväxlar och fasta linor, till det vi är idag; ett internationellt företag som arbetar med det som kallas "new generation telco", upplevelser i den digitala världen, från mobil och fast telefoni till bredband och M2M (maskin till maskin) till Telia TV. Samarbete i det nya digitala ekosystemet har blivit en hörnsten i vår strategi och vi samarbetar med en rad företag som Ericsson, Google, Spotify, Readyl, Microsoft, kommuner, landsting och företag, allt för att underlätta kommunikation och göra verksamheter mer effektiva. Och vi samarbetar med företag som Tesla, bilföretaget, så vi är betydligt bredare än många människor känner till. Vi står för något som bara vi kan i Sverige och vi ska bli bättre på att berätta om detta.

- Du har ju varit borta från Sverige i långa perioder, hur var det att komma hem och vad är skillnaden på att arbeta i USA och Sverige, som chef? 

- Jag brukar säga att om man ska bli en bra chef, så är Sverige ett bra land att "praktisera" i, för här måste man få med sig personalen, det räcker inte med formell makt. Att träffa människor och att kommunicera är mycket viktigt, svenskar köper inte vad som helst bara för att chefen säger någonting, eftersom Sverige inte är särskilt hierarkiskt jämfört med många andra länder. I USA gör man som chefen säger, hierarkierna är tydliga och avsaknaden av sociala skyddsnät gör att människor följer chefen mer. Så på så vis är svenskar en större utmaning att vara chef över, så det ställer större krav på ledarskapet.

- Min erfarenhet från USA är att man där tror att vi är mycket mer jämställda än vad vi faktiskt är, vad är dina tankar kring det? Sverige har ändå i minst 40 år arbetat med föräldraförsäkring och kampanjer.

- Jag håller med dig. I USA tror många att vi i Sverige är "klara" med jämställdheten, men om vi tittar på siffror så är vi inte bättre vad gäller löneskillnader, mixen i styrelser och ledningsgrupper. Det är ibland lättare att göra karriär i USA och England för kvinnor, framförallt eftersom Sverige har så många reformer som i sig är mycket bra, men som gör att kvinnor är hemma när barnen kommer, och männen fortsätter med sina karriärer. Föräldraförsäkringen är bra, men det är ju trots allt kvinnorna som tar ut det mesta av denna, något som även gäller vabbandet. Dessutom så är det ju fortfarande lite skamligt att köpa hushållstjänster i Sverige, vilket försvårar för både kvinnor och män, som vill göra karriär.

- Leder kvinnor och män på olika sätt tycker du? Lotta Snickare, forskare på KTH i Stockholm och på Oslo Universitet, hävdade i sin doktorsavhandling att kvinnor och män är rätt lika i utövandet av ledarskap men att förväntningarna och hur man bedöms är helt olika och könsbaserade. Vad tror du?

- Ledarskapet är en personlighetsfråga, inte en könsfråga. Min erfarenhet är att många kvinnor trots allt är mer kommunikativa, mer omhändertagande på ett kvalitativt sätt, lyssnar mer, ser till att få med sig gruppen och pratar mer i "vi-form", medan många män talar mer i Jag-form och mer av den "stora" kommunikationen, alltså att de inte går ner i detalj, hur och varför något ska göras. Självklart är det farligt att generalisera, men, som sagt, det är en personlighets- och erfarenhetsfråga, inte en fråga om ditt kön.

- Sverige är ju känt för sina konsensussjuka, söker du konsensus på dagarna?

- Konsensus är givetvis en styrka på ett vis i Sverige, men i USA ser du inte mycket av detta. Chefen bestämmer i slutändan och bestämmer ganska snabbt. Ja, konsensus är viktigt för mig för att få stark delaktighet i teamet, men det måste hanteras på rätt sätt. Det går inte att ha för många möten och det går inte att få alla att tycka lika bra om alla beslut. Som chef måste du bestämma till sist, men att lyssna är viktigt.

- Hur ser det ut med jämställdheten hos er?

- Jag har 40% kvinnor i min ledningsgrupp, men det är alltid en kompetensfråga. Jag accepterar inte en short list med bara män, då får man leta vidare. Kompetenta kvinnor finns, så om de inte finns på shortlists, då har man inte gjort sitt jobb helt enkelt. Och jag tror att om jag uppträder och arbetar utan fördomar och med mångfaldsfokus så sprider det sig, vi människor gör ju inte som chefen säger, vi gör som chefen gör! 

- Vilka är dina 3 bästa tips till unga kvinnor som vill göra karriär, måste dom spela golf och jaga älg? Vad har du själv för handikapp i golf? Jägarexamen?

- Ha ha, nej jag spelar varken golf eller jagar, jag är gammal fotbollsspelare och där lärde jag mig vikten av att teamet fungerar. Bästa tipsen? Ja, dom är:

  1. Hitta och välj något som du brinner för, passion, något där du kan vara med och göra skillnad.
  2. Nätverka mycket, dels för din egen skull men också för att du marknadsför ditt företag och kanske kan få in nya affärer. I Sverige är kvinnor ganska dåliga på detta om du jämför med USA.
  3. Arbeta med rätt chef. Om du upptäcker att du har en chef som inte ser och uppmuntrar dig, börja se dig om efter något annat. Du kan inte ändra på chefen, men du kan påverka din egen situation och dina möjligheter.

- Tiden går och vi med den, Tack Hélène!

Och Hélène Barnekow far iväg till nästa möte!

 

TeliaSonera omsätter 101 060 MSEK och har 26 166 anställda. Bolaget är verksamt i 17 länder och arbetar med mobil telefoni, bredband, fast telefoni och tv. TeliaSonera Sverige har 8 000 anställda och runt omsätter 35 302 MSEK. För mer info, www.teliasonera.com

 

27 januari 2016
Träning, verktyg och metoder för att bygga och utveckla en flexibel organisation.
Läs intervjun med Åsa Sånemyr, VD på klädföretaget Hope.
Till toppen av sidan Till topp