The perfect match

Hela poängen med yrkeshögskoleutbildning är att den ska leva upp till de förväntningar och det kompetensbehov man möter ute på företag när det är dags att börja arbeta. Störst chans att lyckas med det stavas samarbete. Ett modigt språng där företag gör ett aktivt val att engagera sig i utbildningen och därmed kunna säkerställa att kompetensen svarar mot företagets behov. En perfekt matchning helt enkelt. 

På IHM Business School finns inom yrkeshögskolan ett väl beprövat trainee-/praktikprogram med dokumenterade och goda erfarenheter och resultat.

– Vårt mål är att rusta dem som utbildar sig hos oss med exakt den kompetens företagen efterfrågar och behöver, säger Tommy Persson, utvecklingsansvarig för IHMs yrkeshögskola. 

Ridderheims & Falbygdens är ett av de företag som i dag har ett givande utbyte med IHM Business School. De har ständigt praktikanter hos sig, främst inom marknad och inköp men ibland även på säljsidan, och upplever det som mycket positivt. 

På kontoret i Göteborg är den trivsamma och välkomnande stämningen påtaglig och enligt företagets marknadschef, Agneta Olsson, är det precis så det ska vara. En orädd öppenhet som bjuder in och utvecklas till ett framgångskoncept.  

– Nyckeln är att inte vara rädd för att prova. När vi för första gången testade att ha en praktikant hos oss märkte vi hur väl det fungerade och hur vitaliserande det var! Sedan dess har det fortsatt på samma väg, säger hon.  

Historien om Ridderheims och Falbygdens och deras positiva erfarenhet av praktik började med att Sara Johansson, som våren 2011 studerade affärsekonomi på IHM, själv sökte en praktikplats på företaget. Hon hade varit noggrann och strategisk i sitt val av arbetsplats och tänkt mycket på var hon i framtiden skulle kunna tänka sig att arbeta med och inom vilket område hon ville verka. Det visade sig vara ett lyckokast.

– Direkt när jag kom till Ridderheims så kändes det helt rätt. Här fanns det mycket att hugga tag i och jag upplevde att de vågade låta mig ta ett stort ansvar på en gång, säger Sara Johansson, som idag varit anställd på företaget i ett år. Hon tycker att hon fick god inblick i verksamheten under sin praktiktid. 

Det hon berättar speglar den filosofi som Agneta Olsson menar ligger till grund för hur man på ett givande sätt kan ta emot studerande för att praktisera inom företaget. 

Ansvar är nyckeln

– Jag upplever att det är först när man får lov att ta eget ansvar som man på riktigt börjar tänka på hur saker egentligen genomförs. Man förstår då hela ledet och att man är en del i länken mellan idé och resultat, säger Agneta Olsson. 

Hon beskriver vidare hur viktigt det är att ha förtroende för alla medarbetare och att inte bara låta en nybörjare ”gå bredvid” utan faktiskt få lov att delta på riktigt. 

– Vår företagskultur är mycket positiv och det är mer en regel än undantag att vi involverar medarbetare i ansvarsfulla uppdrag direkt. Vi upptäckte tidigt att praktikanter inte är någon belastning utan en viktig tillgång!

I Agneta Olssons beskrivning av Ridderheims och Falbygdens strategi anas en tydlig bild av förtroende och förståelse för allas värdefulla bidrag. Och det verkar vara just det goda samarbetet som leder till framgång. Däremot är praktiken inte en del i företagets rekryteringsarbete men väl en gynnande modell för båda parter i många fall. 

Utifrån-och-in-perspektiv

– Jag tror att man misstar sig om man tänker att det är jobbigt och besvärligt att ta in nya människor i verksamheten. I själva verket är det en ”win-win-situation”, där båda parter verkligen har något att hämta. Företaget får in ett nytänk och ser saker utifrån ett nytt perspektiv medan den praktiserande personen får ovärderlig arbetslivserfarenhet och inblick, säger hon. 

Tanken med praktiken är att få en värdefull helhetsbild som bara kan erhållas på plats. Det är något man inte kan läsa sig till utan måste uppleva.  Agneta Olsson beskriver också hur nyttigt det är för ett företag att inte alltid låsa sig till sina ursprungsidéer utan förstå att det faktiskt inte är så viktigt att allting blir precis som man själv skulle gjort det.

Initiativ, driv och mod

– Vi vill att våra praktikanter ska komma in och våga ta för sig. Ta ansvar och komma med egna förslag, likaväl som att förstås få göra sina egna misstag. Det är inte i hela världen om det ibland blir lite fel, hur ska man annars kunna lära sig? säger hon. 

Agneta Olsson menar att det är just det som gör det roligt och positivt på en arbetsplats, att det finns mod. Mod att våga tro på de som är i startskedet av sin karriär och ännu inte bär på så mycket erfarenhet, men väl lust och energi!

På IHM Business School har man upptäckt att genom att inkludera näringslivet på det här viset i utbildningen når man längre och kan leverera högre kvalitet. 

– Vi märker tydligt värdet av den verklighetsförankrade praktikperioden. I vårt framgångsrecept ingår också gästföreläsare från intressanta företag, examensarbeten med verkliga uppdrag och representanter från näringslivet i ledningsgruppen för yrkeshögskolan, säger Tommy Persson, utvecklingsansvarig för IHMs yrkeshögskola. 

Publicerad 2013-03-15

Läs mer om hur ditt företag kan samverka med IHM inom ramen för IHM Yrkeshögskola

15 mars 2013
Till toppen av sidan Till topp