MISSION POSSIBLE!

”Att lyckas med den digitala transformationen är svenska ledares största utmaning de närmaste åren”

Håkan Sträng, med lång erfarenhet av näringslivets utmaningar, bl a som vd i flera IT-bolag, som försäljnings & marknadsdirektör för Volvo Cars i Norden och mellan 2007 till 2016, som vd för IHM Business School, förklarar vad han menar. 

- IHM är en väldigt bra temperaturmätare på vilka frågor som näringslivet brottas med i vardagen. Hit kommer årligen tusentals människor som vill utvecklas inom områden som naturligtvis speglar deras utmaningar, behov och våndor på arbetet. Det är lite uttjatat att upprepa att utvecklingen går snabbare och snabbare men det har aldrig varit mer sant än nu. Att förändringstakten är så dramatiskt mycket snabbare nu beror på att teknikutvecklingen innebär helt nya, smartare, enklare, billigare och roligare sätt att göra affärer.

- Är det inte som många gånger tidigare vid stora paradigmskiften att de sker men inte i det tempo som man förutspår?

- Jodå, men vi får inte glömma att den digitala transformationen redan har pågått flera år. Man talar om att det skiljer så mycket som 7 år mellan bolag i framkant och bakkant. Därför menar jag att det nu börjar bli bråttom för väldigt många företag som inte har påbörjat den digitala transformationen att börja planera för den nu.

- Menar du att denna insikt saknas idag?

- Både och, jag tror att detta finns i mångas medvetande som ett dåligt samvete som gnager allt oftare men väldigt många företag har svårt att se vad, hur och när detta ska genomföras.

- Vad beror detta på tror du?      

”Omställningen fördröjs genom okunskap i styrelser och ledningsgrupper”

- Gamla kunskaper räcker helt enkelt inte längre till i en helt ny affärslogik. När gamla affärsmodeller utmanas av en ny affärslogik, när säljkåren utmanas av digitala köpprocesser, när affärsutvecklingen styrs fullt ut av kunderna och när traditionellt silosindelat ledarskap ersätts av ett delegerat och tvärfunktionellt arbetssätt så krävs det ett stort mått av insikter och mod i ledningsgrupper och styrelser.

- Menar du att dessa kunskaper saknas generellt idag på lednings- och styrelsenivå?

- Ja absolut, och i många avseenden är detta en generationsfråga. Sverige har EU´s högsta genomsnittsålder på chefer och många lednings- och styrelsegrupper består av människor födda 50-, 60- och 70-talet, dvs de är s k digitala invandrare. Kunskaperna saknas både på tekniknivå och förståelse för hur man bygger ny konkurrenskraft.

- Det låter som en dyster hotbild du målar upp.

- Sätt det hela i ett historiskt perspektiv, 88 % av de företag som fanns med på Fortune 500 listan för 60 år sedan är nu borta. Jag tror att dagens Fortune 500 lista kommer att förändras oändligt mycket snabbare. Där det tidigare ofta fanns tid att anpassa affären efter ny konkurrens eller nya köpbeteende kan idag väletablerade affärsmodeller - och därmed företag - bli helt ointressanta på bara några månader. Detta uppfattas naturligtvis som hot för många men samtidigt skapar det gigantiska möjligheter för de som ser möjligheter och vågar satsa på nya affärsmodeller.

”Svenska företag ligger efter i en internationell jämförelse ”

- Det har på sistone uppmärksammats i media på senare tid att svenska bolag ligger efter kunskaps- och utvecklingsmässigt i internationella jämförelser. Hur kommer det sig tror du?

- Jag tror att detta förvånar många som säkert blandar ihop bilden av Sveriges starka rykte om kompetenta ingenjörer och produktutvecklare. Vi har själva genomfört ett internationellt jämförbart test inom området Digital Marketing och där vi kunde se att Sverige låg ganska markant under ett internationellt snitt. Visst fanns det spetskompetens men toppen var väldigt smal.

”Business in progress”

- På vilket sätt ska IHM hjälpa näringslivet att skapa ny konkurrenskraft genom den digitala transformationen?

- Utveckling kräver utveckling, och den allra största utmaningen är att lära av och lära nytt. Detta är en trovärdighetsfråga. IHMi strävar efter att uppfattas som näringslivets ledande affärsskola och då måste verksamheten ständigt utveckla vårt erbjudande. IHM kallar det Business in progress.

- Hur trovärdiga och digitala är IHM, lever företaget som det lär?

- Ja faktiskt, vi påbörjade vår digitala transformation för flera år sedan och hösten 2014 beslutade vi att satsa stort. Detta utvecklingsarbete ser jag numera som ett pågående skeende framöver eftersom det hela tiden händer så mycket.

- Hur långt har IHM kommit?

- IHM har kommit långt inom en del områden men i takt med att arbetet pågår skapas nya insikter, idéer och möjligheter, inte minst genom möjligheten att kunna mäta, följa upp och styra insatser och effekt. Det är den positiva sidan som i sin tur gör att verksamheten ser en fortsatt digitalisering inom många områden. Ytterst är det IHMs kunder som till stor del styr utvecklingen framåt. 

- På vilket sätt ska IHM hjälpa näringslivet?

- IHMs roll är inte att skapa teknisk innovation – IHMs roll är att hjälpa individer och verksamheter att se och förstå konsekvenserna av förändringen och ge dem kunskaper och verktyg att omvandla nya förutsättningar till konkurrenskraft. Det utvecklar ständigt nya digitala program både inom öppna utbildningar, nya Yrkeshögskoleprogram och mot företagssidan.

- Vilka digitala program erbjuder IHM?

- Några exempel är IHM Digital Marketing, IHM Content & Marketing Management, E-Commerce Manager och Digital Marketing & Sales Analytics.

”En digital transformation är krävande och berör hela organisationen, inklusive ledarskapet”

- Du nämnde tidigare att det saknas kunskaper och insikter på ledningsnivå. Hur kommer IHM att hjälpa beslutsfattare att genomföra den digitala transformationen?

- Just nu utvecklas ett program som vänder sig till beslutsfattare och ledningsgrupper där nyckelfrågor adreasseras som handlar om affärsval, affärsmodeller, affärsinnovation, verksamhetsstyrning, mätning och uppföljning samt förändrings-ledarskap.

- Vad skiljer en digital transformation från annat förändringsarbete?

- Ska jag generalisera så omfattar den digitala transformationen sannolikt hela företaget och hela verksamheten, förr eller senare. Detta ställer väldigt stora krav på ledarskapet, det vet vi av egen erfarenhet och jag själv kan intyga att det periodvis kan vara mycket jobbigt.   

- Slutligen, har du något bra tips till de företag som nu ska påbörja den digitala resan?

- Jag bjuder på två. För det första, de företag som lyckas väl med den digitala transformationen är de som har förmågan och modet att betrakta saker ur ett helt nya perspektiv och våga tänka som nybörjare gör. Man måste vara beredd på att förändra företaget i grunden. För det andra vill jag önska intressenter mycket välkomna till IHM.

 

16 februari 2016
Träning, verktyg och metoder för att bygga och utveckla en flexibel organisation.
Läs Arashs senaste blogginlägg
Starter i Göteborg, Stockholm och Malmö
Läs intervjun med Johan Belin
Till toppen av sidan Till topp