MER

IHM Framgångsrik förhandling

För att nå egna och gemensamma mål behöver vi kunna kommunicera effektivt och komma överens. Denna kurs tar avstamp i den senaste forskningen och ger förståelse för innebörden av och praktiska verktyg för framgångsrik förhandling, oavsett om det gäller en affärsförhandling, en gisslansituation eller hemma vid köksbordet.

Lars-Johan Åge, ek. dr. Handelshögskolan, Stockholm och internationell förhandlingsexpert
”Oavsett din roll, kommer denna kurs att göra dig till mycket bättre förhandlare, medarbetare och ledare.”
Lars-Johan Åge, ek. dr. Handelshögskolan, Stockholm och internationell förhandlingsexpert
IntresseanmälanBoka rådgivningLäs intervjun med L-J ÅgeFler kurser inom området
Lars-Johan Åge, ek. dr. Handelshögskolan, Stockholm och internationell förhandlingsexpert
”Oavsett din roll, kommer denna kurs att göra dig till mycket bättre förhandlare, medarbetare och ledare.”
Lars-Johan Åge, ek. dr. Handelshögskolan, Stockholm och internationell förhandlingsexpert

Fakta

Startdatum

Stockholm

16 nov
16-17:e november + 8:e december 2017 (fullbokad) Fler datum kommer inom kort.

Gör din intresseanmälan här!

3

Omfattning

2+1 heldagar där läraren under dag ett och två presenterar en unik och universell modell för framgångsrika förhandlingar samt fokuserar på den aktuella förhandlingssituationen och dimensioner som där är avgörande.

Kursavgift

Avgift

16 400 kr exkl moms.

20 500 kr inkl moms.

 

Avgiften inkluderar lunch.

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Kursen omfattare 2+1 heldagar; uppföljningsdagen ges ca 3 månader efter de inledande 2 dagarna. Syftet är att deltagarna skall få insikter och praktiska verktyg som de kan praktisera i sin verksamhet och vardag. Vid den tredje kursdagen samlas erfarenheterna upp, och de praktiska färdigheterna förfinas ytterligare. Vid varje kursdag varvas undervisning och diskussioner med praktiska övningar.

 

DAG 1:

 • Presentation av en unik och universell modell för framgångsrika förhandlingar. Denna helhetsbild fungerar också som ett pedagogiskt verktyg under hela kursen och utgör utgångspunkten när du ska omsätta kunskapen i praktiken. 
 • Vikten av förhandlarens förberedelser, inledning och mindset, och hur dessa komponenter skall hanteras för att maximera utsikterna till att nå målet. 
 • Strategier för hur mål identifieras och formuleras i olika förhandlingssituationer.

DAG 2:
Under den andra dagen ligger fokus på den aktuella förhandlingssituationen och de dimensioner som där är avgörande. Här får deltagarna:

 • förståelse för hur vår mänsklig programmering kan försvåra för oss att nå våra mål i en förhandling, och hur vi gör för att på bästa sätt anamma effektivare förhållningssätt och strategier 
 • det aktiva lyssnandets roll i förhandling
 • argumentation och strategier som vi kan användas oss av för att inte bara nå våra egna mål utan även hitta det som är av avgörande betydelse för motparten. 

DAG 3:
Under denna uppföljningsdag, ca en månad efter dag ett och två, får deltagarna möjlighet att redovisa hur det konceptuella verktyget fungerade i praktiken.

 • feedback på deltagarnas agerande så att förmågan inför framtiden höjs ytterligare
 • kunskap om hur svåra förhandlingssituationer och samtal kan hanteras
 • hur man som förhandlare ska bemöta olika typer av taktiska utspel från motparten
 • diskussion om hur det deltagarna lärt sig under kursen kan appliceras i större konfliktsituationer.

 

Resultat

Ramverk, verktyg och övningar

Kursen framgångsrik förhandling och målinriktad kommunikation tar avstamp inom den senaste forskningen inom området och ger praktiska verktyg för att  kunna förstå och kunna använda sig av de viktigaste principerna för framgångsrik förhandling. Kursen ger deltagarna inte bara en unik och universell modell som är applicerbar på alla typer av förhandlingssituationer, utan visar också med praktiska övningar hur modellen kan användas i konkreta situationer.

Kursen har designats med syfte att ge en unik förståelse för vad som ger framgång i en förhandlingssituation. 

 • Du lär dig att använda ett universellt förhandlingsverktyg som gör att du kan applicera de principer och tekniker du lärt dig på kursen i just de situationer som är aktuella för dig. 
 • Du får förståelse för varför viljan att vinna ofta kan vara problematisk i en förhandlingssituation, och hur alternativa förhållningssätt och strategier underlättar att skapar värde för alla inblandade parter. 
 • Du får  förståelse för hur du ska hantera en förhandlingssituation där motparten antingen försöker utnyttja makt eller använda tveksamma taktiska utspel.
 • Du får inblick i vilka strategier som kan användas för att komma ur låsta positioner. Även riktigt svåra samtal och konfliktsituationer behandlas inom kursen.

Sagt om

"Otroligt fångande och inspirerande!"

"Lars-Johan var väldigt engagerad och mycket kunnig. Det var tydligt hur han "brinner" för sitt ämne. Enligt mig ett väldigt bra framträdande. Ett tydligt kommunicerat mål som både stämdes av i slutet på presentationen och införlivades för min egen del."

Elina Erlman

Vattenfall AB
Tusen tack för materialet och kursen! Den har varit inspirationskälla på många olika sätt. Jag kommer att rekommendera den här kursen för andra!

Pendar Solimani

Kammarkollegiet
Jag vill tacka er för en otroligt bra kurs!I 99 % av fallen när jag gått på kurs har jag alltid känt att det varit bortkastad tid. Men i ert fall känner jag tvärtom, varenda sekund var värdefull!

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

Vinnaren förlorar

Kursen tar avstamp i den internationelle förhandlingsexperten Lars-Johan Åges unika forskning, som har anammats av forskarvärlden, svenska polisen och amerikanska FBI. Genom en väletablerad studiemetodik och praktiska övningar kommer du att förstå innebörden och effekterna av framgångsrik förhandling och hur du skall nå dit i de situationer du ställs inför i din vardag oavsett yrkesroll.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Till toppen av sidan Till topp