MER

IHM Framgångsrik förhandling

Att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt är den största framgångsfaktorn i mänsklighetens historia. Det kallas att förhandla. Oavsett vilken relation det gäller, är hemligheten för att få till en lyckad lösning densamma. Denna kurs tar sitt avstamp i forskning och ger dig alla verktyg du behöver för att vässa din förhandlingsteknik och bli en bättre förhandlare.

Lars-Johan Åge, ek. dr. Handelshögskolan, Stockholm och internationell förhandlingsexpert
”Oavsett din roll, kommer denna kurs att göra dig till mycket bättre förhandlare, medarbetare och ledare.”
Lars-Johan Åge, ek. dr. Handelshögskolan, Stockholm och internationell förhandlingsexpert
Anmäl dig härBoka rådgivningLäs intervjun med L-J ÅgeLadda ner 5 tips
Lars-Johan Åge, ek. dr. Handelshögskolan, Stockholm och internationell förhandlingsexpert
”Oavsett din roll, kommer denna kurs att göra dig till mycket bättre förhandlare, medarbetare och ledare.”
Lars-Johan Åge, ek. dr. Handelshögskolan, Stockholm och internationell förhandlingsexpert

Fakta

Startdatum

Stockholm

20 feb
20-21 februari + 29 mars 2019

Göteborg

18 feb
18-19 februari + 28 februari 2019

3

Omfattning

Kursen omfattar 3 heldagar fördelat på 2+1 dagar.

Heldagar: 09:00-16:30

Under dag ett och två presenterar läraren en unik och universell modell för framgångsrika förhandlingar samt fokuserar på den aktuella förhandlingssituationen och dimensioner som där är avgörande.

 

info [dot] allman [at] ihm [dot] se (subject: Fr%C3%A5ga%20om%20IHM%20Digital%20Marketing) (Frågor? Maila oss!)

Kursavgift

Avgift

17 900 kr exkl. moms

22 375 kr inkl. moms.

Lunch och fika ingår i avgiften.

Fler platser ger rabatt: 3 pers. ger 15%, 4 pers. ger 20%, 5 pers ger 25 % rabatt

 

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Kursen omfattare 2+1 heldagar. Syftet är att deltagarna skall få insikter och praktiska verktyg som de kan praktisera i sin verksamhet och vardag. Vid den tredje kursdagen samlas erfarenheterna upp, och de praktiska färdigheterna förfinas ytterligare. Vid varje kursdag varvas undervisning och diskussioner med praktiska övningar.

DAG 1:

Under den första kursdagen presenteras en unik och universell modell för framgångsrika förhandlingar. Denna helhetsbild fungerar också som ett pedagogiskt verktyg under hela kursen och utgör utgångspunkten när deltagarna skall omsätta kunskapen i praktiken. 
 
Här behandlas också vikten av förhandlarens förberedelser, inledning och mindset, och hur dessa komponenter skall hanteras för att maximera utsikterna till måluppfyllelse. Under den första dagen ges också strategier för hur mål identifieras och formuleras i olika förhandlingssituationer.

DAG 2:

Under den andra dagen ligger fokus på den aktuella förhandlingssituationen och de dimensioner som där är avgörande. Här får deltagarna också en förståelse för hur vår mänsklig programmering kan försvåra för oss att nå våra mål i en förhandling, och hur vi gör för att på bästa sätt anamma effektivare förhållningssätt och strategier. Här behandlas t ex det aktiva lyssnandets roll i förhandling, argumentation och strategier som vi kan användas oss av för att inte bara nå våra egna mål utan även hitta det som är av avgörande betydelse för motparten. 

DAG 3:
Under den tredje dagen, får deltagarna möjlighet att redovisa hur det konceptuella verktyget fungerade i praktiken. Kursledarna ger feedback på deltagarnas agerande så att deras förmåga inför framtiden höjs ytterligare.

Under den tredje dagen ges också kunskap om hur svåra förhandlingssituationer och samtal kan hanteras, och hur man som förhandlare ska bemöta olika typer av taktiska utspel från motparten. Här höjer vi även blicken och diskuterar hur det deltagarna lärt sig under kursen kan appliceras i större konfliktsituationer.

 

Resultat

Ramverk, verktyg och övningar

Kursen framgångsrik förhandling och målinriktad kommunikation tar avstamp i den senaste forskningen inom området och ger praktiska verktyg för att  kunna förstå och kunna använda sig av de viktigaste principerna för framgångsrik förhandling.

Kursen ger deltagarna inte bara en unik och universell modell som är applicerbar på alla typer av förhandlingssituationer, utan visar också med praktiska övningar hur modellen kan användas i konkreta situationer.

Kursen har designats med syfte att ge en unik förståelse för vad som ger framgång i en förhandlingssituation. 

  • Du lär dig att använda ett universellt förhandlingsverktyg som gör att du kan applicera de principer och tekniker du lärt dig på kursen i just de situationer som är aktuella för dig. 
  • Du får förståelse för varför viljan att vinna ofta kan vara problematisk i en förhandlingssituation, och hur alternativa förhållningssätt och strategier underlättar att skapa värde för alla parter. 
  • Du får förståelse för hur du ska hantera en förhandlingssituation där motparten antingen försöker utnyttja makt eller använda tveksamma taktiska utspel 
  • Du får inblick i vilka strategier som kan användas för att komma ur låsta positioner. Även riktigt svåra samtal och konfliktsituationer behandlas inom kursen.
 

Sagt om

"Otroligt fångande och inspirerande!"

"Lars-Johan var väldigt engagerad och mycket kunnig. Det var tydligt hur han "brinner" för sitt ämne. Enligt mig ett väldigt bra framträdande. Ett tydligt kommunicerat mål som både stämdes av i slutet på presentationen och införlivades för min egen del."

Elina Erlman

Vattenfall AB
Tusen tack för materialet och kursen! Den har varit inspirationskälla på många olika sätt. Jag kommer att rekommendera den här kursen för andra!

Pendar Solimani

Kammarkollegiet
Jag vill tacka er för en otroligt bra kurs!I 99 % av fallen när jag gått på kurs har jag alltid känt att det varit bortkastad tid. Men i ert fall känner jag tvärtom, varenda sekund var värdefull!

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

I samarbete med världsledande expertis

Kursen tar avstamp i den internationelle förhandlingsexperten Lars-Johan Åges unika forskning, som har anammats av forskarvärlden, svenska polisen och amerikanska FBI. Genom en väletablerad studiemetodik och praktiska övningar kommer du att förstå innebörden och effekterna av framgångsrik förhandling, och hur du skall nå dit i de situationer du ställs inför oavsett yrkesroll.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Till toppen av sidan Till topp