Nyhet! Leda i förändring, 2 dagar

IHM Business School - Utbildningar inom marknadsföring, ledarskap, kommunikation och ekonomi

Percy berättar om Bil-Bengtssons kulturresa

Sen jag blev hipster har mycket roligt hänt! (Se Jag en hipster, IHM bloggen) Och Jag kommer allmer in i hipsterkulturen och förstår vad som gäller. Jag känner också hur jag utvecklas som människa. Köper hipsterlitteratur och hipster böcker. Jag vill ju vara uppdaterad och inte framstå som en relik från igår. I Belgrad ska jag föreläsa under en månad, om mångfald och jämställdhet och fördelen med "mixade" grupper, på alla nivåer på ett företag eller en organisation. Om ledarskap och samarbete kopplat till kompetens och lönsamhet. 250 bokade tll min första öppna föreläsning i Nove Sad. 250 Serber? Madre mia. Det är väl en sak att föreläsa för godagspiltarna på Manhattan, men det här är på riktigt. Det är bara 15 år sedan Nato fällde sina bomber över landet.  Men nu har jag helg och tänker mig att hänga på något coolt hipstercafe eller restaurang. Var hittar jag en sådan? Söker på nätet men oklart vad som är vad. Så jag traskar iväg till Tourist and Information officina. Möts av äldre...

Vi på IHM pratar ofta om vikten av att våra handledare/lärare också är en aktiv del av näringslivet, som anställda eller egenföretagare. Detta för att man ska vara uppdaterad på allt som händer där ute och kunna sätta kunskapsförmedlingen i rätt sammanhang. Detta fungerar mycket bra och vi upplever att startsträckan för deltagarna/eleverna blir kortare då det hela tiden finns nya verkliga exempel att jobba med. Allt det här blir bara tomma ord om vi inte kan exemplifiera det, så här kommer ett case, direkt från verkligheten, i Malmö, 2015, håll till godo! – Hej Mårten Persson, delägare i Xpand och ansvarig lärare för ett 10-veckors block i försäljning på IHMs YH-utbildning Säljare B2B, du har ett bra exempel på hur det kan fungera i praktiken! – Hej, ja, jag har flera men jag förmodar att du syftar på vår aktivitet med ÖresundsPapper? – Ja, hur tänkte du? – Det är andra året jag är ansvarig för den här delen på IHM och jag funderade på vad jag kunde förbättra från året innan. Vi fö...

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Inbjudningar till seminarier, prova-på, infomöten och andra IHM-nyheter.

Vad säger den senaste forskningen?

Visst är jag för jämställdhet. Det tycker jag borde vara självklart idag 2015. Någonting man inte får glömma i debatten är, att män och kvinnor ÄR olika. Vi drivs i regel inte av samma saker. För män är hög lön viktigare än för kvinnor, vi vill mer ha flexibla arbetstider. Vi får inte heller glömma det faktum, att kvinnor föder barn och har en annan syn på hus och hem. Jag har skrivit om det förut, men det tåls att upprepas. (För tidigare inlägg http://www.ihm.se/blogg/ruth-westberg/vi-ar-alla-olikar) När vi var grottmänniskor, tog kvinnor hand om hem och barn. Männen jagade. Visst, det finns alltid dem som går mot strömmen, men i huvudsak är det kvinnor som bryr sig om hur det ser ut och är hemma. Killar är lite mer manana manana. Saker löser sig typ. Vi har väl att lära av varandra. Och, vi är bäst tillsammans. Så många rapporter som styrker detta- ju mer jämn könsfördelning på företag, desto bättre lönsamhet.  Självklart tycker jag att vi kan bli bättre på många plan, så som lika...

Vad särskiljer studier på IHM? Se filmen.

Tänk om det finns ett samband mellan ordning och reda, komma i tid, leverera, hålla vad man lovar och framgång, för dig, mig, alla och ja, för hela länder. Framgång för jobb och mänskliga rättigheter. Det är lätt att göra sig lustig över tomtenissorna som kommer i tid, kanske till med innan utsatt tid, till ett möte. Herregud, har dom inget liv?! Och tyskarna, dessa effektivitetsmaskiner, vad har dom för roligt egentligen? Jobba och jobba. Kan det vara något att sträva efter? Det måste ju finnas tid till annat. Förverkliga sig själv till exempel. Yoga kanske. Eller läsa Gettys bok" Hur du blir miljonär". Så kan man börja, kapitel 1, slå sig till ro, hälla upp ett glas vin och se vad gubben har för tips. Men, men. Tråååkigt, boring. Han skriver om arbete och om att spara. Hur kul är det på en skala från ett till tio. En fyra kanske.  Nä, det där är ingenting för en svensk. Omedelbar behovstillfredställelse ska det vara. Allt nu, annars kan det kvitta. Leverans inom 1 timme max. Spara...

Testa dina kunskaper här

Varmt välkomna säger vi till vår nya kund Gustaf Fagerberg AB, en del av AO Indutrade Flow. Som en del i deras tillväxtstrategi inleder vi nu utvecklingsprogrammet "Affärsutvecklande försäljning" för att förstärka deras gemensamma säljplattform och skapa ökat säljtryck. Att vara en del i det gamla anrika företagets framtidssatsning känns riktigt spännande tycker vi på IHM!   Kort om Gustaf Fagerberg AB:Fagerberg har försett svensk industri med senaste teknik för avancerad kontroll, styrning och mätning av flöden sedan 1897. Idag erbjuder de Nordens största samlade sortiment av ventiler och instrument samt manöverdon, tryckavsäkring och explosionsskydd till kärnkrafts-, kemi-, petrokemi- och läkemedelsindustrin.

Hej igen, som en del redan vet så är jag sedan snart 1 år med i styrelsen för ”Framtidens Företag”, en inkubator, eller företagskuvös om så man vill. När jag fick förfrågan så var jag inte helt medveten om hur den här världen fungerar, och även om jag visste varför inkubatorföretag fanns så hade jag inte hela bilden. Det har jag fortfarande inte men det börjar klarna. Först, vad är en inkubator? Enkelt uttryckt, utifrån det jag vet om Framtidens Företag, så är vi en organisation som ska förenkla för nystartade företag. Vi har centrala kontorslokaler som vi hyr ut till en ok peng, vi har ett program för affärscoachning så att det tar fart lite fortare, vi har ett nätverk av experter som kan behövas på vägen  och vi har kunskapsutvecklande aktiviteter som skapar en kreativ mötesplats för de olika företagen m.m. För vilka finns vi till? Ja, tittar man på vilken typ av företag som just vi är till för så definieras det idag med ”Inkubatorn för nytänkande tjänsteföretag”, detta är något s...

Affärsfokus ledde Emad till en Marknadekonom DIHM

Leif GW Persson sa en gång i en intervju, att det bor fler kriminella på Östermalm i Stockholm, än i någon av de vanligen utpekade förorterna med många invandrare. Och kanske har han rätt i det. Problemet är bara att vi skiljer på brott och brott och våldsbrott, som trots allt är färre på Östermalms gator, är givetvis värre än ekonomiska brott. Det är dessutom lättare att se om någon är skadad än att kunna blicka in i det mönster av olagliga transaktioner som förkommer i arbetslivet, må det vara statliga, kommunala, privatägda, börsnoterade företag eller stiftelser och organisationer.  Jag pratade med en kompis, som blivit rik som ett troll, häromdagen, vi tog en latte på café Selfie i Stockholm och hon berättade att: ”Jag har sett många konstigheter inom de flesta områden i arbetslivet, jag har ju suttit i bolag där man fakturerat ut pengar utomlands, suttit i styrelser i stiftelser där kreativa omfördelningar genomförts, varit på företag som gömt optionerna i främmande land, vet k...

Missar du vill undvika i förändringsarbetet

The boss is out! Våga leda genom andra

Ut med det gamla, in med det nya. I en annan tid var chefen den som bestämde, sågs upp till och sällan eller aldrig ifrågasattes. Nu gäller: The boss is out. En modern ledare går inte först i ledet utan i samlad trupp med sina medansvariga, de viktigaste personerna i varje organisation.Petra Rosenberg är utvecklingsansvarig för IHMs ledarprogram, och ser att trenden visar på ett nytt grepp vad gäller ledarskap.- Ledarskap ska förändras i takt med samhället, det är naturligt, men många ledare har svårt att anpassa sig till hur samtiden ser ut. Det är en uppgift i sig att granska sin ledning och hur den fungerar,Nu pratar vi inte längre om att leda i betydelsen styra sina underordnade. Chefen sitter inte längre på toppen av en organisation och styr med järnhand, det är föråldrat. Nu handlar ledarskap om att vara ett bra föredöme, inspirera, motivera, våga konfrontera och kanske mest av allt visa stor personlig omtanke, säger hon.   VÅGA GE MEDARBETARNA FÖRTROENDE ATT TA ANSVAR FÖR SITT JOBBI diskussionen kring det nya ledarskapet berättar Petra Rosenberg att det handlar om att ”unboss”, kliva ner, ta ett steg tillbaka och våga ge sina medarbetare förtroendet att göra sitt jobb. Att ta ansvar är fortfarande lika viktigt, det är inte fråga om att abdikera och försvinna i kulisserna, men ingenting säger att man måste kontrollera någon för att vara säker på att personen får jobbet gjort. - Det handlar om att få medarbetaren att hitta rätt i sin arbetsuppgift, våga ta eget ansvar och initiativ. I framgångsrika organisationen ser man ofta ett mycket väl fungerande självstyre. Hos alla delaktiga ska det finnas en vilja att styra själv, säger Petra Rosenberg.En viktig och känslig del som hon lägger stor vikt vid är att ge feedback. Utvecklande och ärlig återkoppling som hjälper, inte stjälper, och som medvetandegör personen om sina olika egenskaper och förmågor som kan vara en tillgång eller behöver tonas ner. SE OLIKHETER SOM EN TILLGÅNG - INTE SOM ETT HOT - Det är oerhört viktigt att se hur personers olikheter kan bidra till ett företags utveckling. I en homogen grupp blir det ofta för mycket ryggdunkande och alltför lite reflektion. En ledare ska inte vara rädd för att släppa in olikheter, utan se tillgången i dem, säger hon.Petra Rosenberg utvecklar resonemanget kring viljan att styra själv, att väcka den lusten är ett mål i sig, menar hon. - Förr fanns en tradition av att behöva ge folk en knuff i ryggen, att piska fram resultat. Nu är den stora utmaningen att få alla i en organisation att gå själva, och vilja göra det. Vi lever i en tid där människor vågar ifrågasätta och säga nej på ett annat sätt än tidigare och det går inte att leda genom att kontrollera varje enskilt steg hos sin medarbetare. UTVECKLING KRÄVER UTVECKLINGPå IHM finns en historia av affärsmässigt ledarskap i meningen av hur en verksamhet styrs rent organisatoriskt. Nu vill vi erbjuda ett helhetsgrepp inom ledarskap där kombinationen av verksamheten, affären och det personliga utvecklingsledandet är centralt. Ett ledarskap som fokuserar på att medarbetaren får möjlighet att hitta förmågan att prestera sitt bästa och finna just sina unika egenskaper för att föra arbetet framåt. IHM arbetar med olika program där man genom att lära sig anpassa sitt eget beteende, samtidigt som du påverkar andras, når positiv förändring. Det är vanligt att någon som varit chef länge och tycker sig hittat sin personliga ledarstil, tror att den inte behöver vidareutveckla sitt ledarskap. Därför vill IHM visa hur viktigt det är att ständigt utvecklas och förstå att enbart för att du själv ser dig som en god ledare betyder det inte att du är det. EMOTIONELLA KAPITALISTER MER FRAMGÅNGSRIKA SOM LEDARE- Vi vill förmedla olika ledarprogram eftersom vi ser att det finns ett stort behov av att utveckla ledarskapet och synen på det. Ett forskningsområde som just nu uppmärksammas mycket är Emotionell intelligens och dess användning inom ledarskap. Slående resultat visar att de ledare som   når extraordinära resultat och som i allra högsta grad även förmår driva sina företag till stora framgångar och långsiktig utveckling är så kallade emotionella kapitalister. Det är personer som har emotionella och sociala färdigheter i sitt samspel med andra människor, har förmåga att förmedla och ingjuta stor optimism i organisationer och känna empati och förståelse, säger Petra Rosenberg.LEDARE ÄR ETT YRKE SOM KRÄVER STÄNDIG UTVECKLINGMed ambitionen att alltid ligga i framkant samverkar IHM med flera framgångsrika aktörer och organisationer som bedriver forskning inom ledarområdet. Det är genom det samarbetet och samtidig trendspaning som det kontinuerligt växer fram en rad innovativa program för modernt ledarskap. Oavsett om man är ny i sin roll som chef eller om man har flerårig erfarenhet av att leda så finns det alltid en förbättringspotential. Fokus kan ligga på den personliga utvecklingen och att hitta sitt rätta ledarbeteende eller att utveckla ett redan framgångsrikt koncept som skulle kunna nå ännu högre. Det kan också handla om att att finna rätt kombination av organisationsstyrning och lagledning som ger affärsmässig framgång och ett sammansvetsat proffsigt samarbetsteam. - Ledarskapet förändras ständigt och ska så göra. Det är viktigt att den enskilde ledaren förstår gruppdynamiken, förändrade förutsättningar och sin egen påverkan för att kunna göra rätt bedömningar, fatta genomtänkta beslut och framför allt våga leda genom hjärtat, säger Petra Rosenberg. 

Hur jobbar högpresterande ledningsgrupper i världsklass?

Prova på

Smakprov ur IHM Business Management

29apr Stockholm

IHM på Twitter

Ett bra stöd när man själv funderar på vilken utbildning man ska välja är att höra vad de nuvarande studenterna har för tankar om den utbildning man är intresserad av. Här kommer Joanna Daléns tankar om varför hon läser till E-commerce Manager på IHM. Varför valde du en YH-utbildning på just IHM?YH-utbildningar svarar på ett behov som finns på marknaden och IHM är kända för att hålla sina utbildningar uppdaterade och aktuella. IHM:s lärare är konsulter specialiserade och yrkesverksamma inom sitt område vilket ger relevant och aktuell undervisning. IHM har också goda nätverket inom näringslivet vilket ger oss som studenter möjligheter att få bra praktikplatser och framtida goda kontakter. Varför valde du utbildningen E-commerce Manager?Utbildningen är helt ny och framtagen som svaret på efterfrågan av den kompetensen på arbetsmarknaden. Att få vara en del av en historisk utveckling är något som är spännande och lockande, det faktum att konsumenten har anammat den nya digitala kultur...

Avveckling av idétid kan bli kostsam
Men vad är Content Marketing? Aludd möter Aludd.

Hej från min naiva bubbla. Idag fick jag se en bild som Timo K. lagt ut på Facebook, en bild som visade hur mycket artisterna som spelade på Woodstock fick betalt. Tyvärr var jag ju för liten för att uppleva hippie-eran och kronan på verket, Woodstockfestivalen. Men helt omärkt av den tiden var/är jag inte. I 5-6 års åldern så hade jag grymt fräcka mockaboots med fransar, jag kallade dem för indianstövlar, och att jag fick dessa av mamma berodde naturligtvis på hippierörelsens influenser i dåtidens mode. Senare i livet har man hört så mycket om den här fantastiska festivalen där alla bara älskade och njöt av riktigt grym musik. Eller som journalisten och författaren Maria-Pia Boethius en gång uttryckte det "…hippietiden, en av de mest förtrollande epoker jag upplevt. Unga människor som förespråkade kärlek, gemenskap, egendomslöshet och hygglighet; vi delade allt med varann och var övertygade om att en annan värld var möjlig”. Jag är säkert ovanligt naiv, men jag trodde på det. Jag ...

Fabian Spennare läser vår YH-utbildning Säljare B2B och gör just nu sin praktik (LIA) i Shanghai. Vi ställde lite frågor för att höra vad han tycker om utbildningen så här långt.  Varför valde du en YH-utbildning på just IHM?Jag valde att studera på IHM för att jag anser att jag får de bästa och mest aktuella förberedelser inför arbetslivet. Sen har jag genom tidigare arbetslivserfarenheter stött på många som talat gott om IHM och deras utbildningar. Varför valde du utbildningen Säljare B2B?Hade valet funnits att ta Internationell säljare B2B i Stockholm hade jag gjort det då jag har ambitioner att verka på den internationella marknaden. Men Säljare B2B tyckte jag erbjöd mig en grund och framförallt spetskompetensen jag eftersökte inom Sales, Marketing och Management. Jag anser även att säljare är ett otroligt brett begrepp då alla verksamheter har någon form av försäljning vilket ger mig stora valmöjligheter efter avslutade studier.  Jag hade väldigt höga förväntningar på utbildni...

När vi början av december lanserade vår nya utbildning IHM Digital Marketing i samarbete med Digital Marketing Institute på Irland så var förväntningarna höga på hur marknaden skulle reagera. Och… …oj, vad ni reagerade, positivt! Idag har över 700 personer gjort testet och anmälningarna har strömmat in, i en takt som överträffat alla våra förväntningar. Nu har vi fyllt klasser på alla orter, utökat med fler klasser, och med många personer i kö planerar vi nu för ytterligare starter.  Som stiftelse med målet att stärka svenskt näringsliv så är det här naturligtvis väldigt kul, för vi såg i testresultatet, att i jämförelsen med övriga världen låg Sverige lägre än vi trott i den samlade kunskapsnivån. Men nu ska vi upp i topp igen. Med företag som Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Pay Pal, Ogilvy, McCann Blue i ryggen så är det här en utbildning i ständig förändring, så har du inte fått plats ännu, håll ut, du kommer alltid att få gå en fullständigt uppdaterad version när det är d...

Ansök direkt eller kontakta våra rådgivare på tel. 0200-24 00 24

Idag vill jag prata om möten, makt och mångfald! I ett land där Anna under en livstid tjänar nästan 4 miljoner kronor mindre än Anders, där hon får sämre vård, sköter det mesta av det obetalda hemarbetet och innehar mindre makt och inflytande, behöver vi fundera över hur vi kan bidra till ett samhälle med mer de facto jämlika möjligheter och därmed mer jämlika utkomster. Vad har möten med detta att göra? Inte så lite, ska det visa sig… Jag kollade upp statistik kring jämställdhet i arbetslivet och föga förvånande är det ganska deprimerande läsning. På toppen i hierarkin hittar vi fler börs-VD:ar som heter Johan än vi hittar kvinnor. I snitt tjänar en kvinnlig akademiker nästan 4 miljoner mindre under ett arbetsliv än den manliga kollegan. I 9 av 10 yrken har män högre lön, trots att kvinnor har högre utbildning. Och så vidare.  På arbetsplatserna tar sig ojämlikheten många uttryck. Undersökningar visar att om talartiden på ett möte slumpmässigt fördelats jämlikt mellan könen, upplev...

Jag tillhör den skara som med största sannolikhet kommer att drabbas av tinnitus innan 50. Den värsta svordomen jag kan tänka mig är "kan du sänka ljudet", eller Scchhh! Musik gör mig till en bättre människa. Musik gör mig bättre i arbetet. Musik gör mina kunder glada. Musik gör min chef nöjd. Musik generar affärer. Musik förändrar människor. Musik driver köpbeteenden. Ni förstår bilden. Musik kan skapa fred på jorden. Att dela en ljudupplevelse, eller ett "blanneband”* förenar människor. *(översättning: låtlista/spellista på skånska, levererad på ett kassettband. För mer info, besök närmsta teknikmuseum). Allting började med en punk- och rockberoende pappa, som kom i otakt med sitt egna band. Åtminstone enligt mammas vittnesskildringar ifrån den tiden. Och en familj, som inkluderade en trombon, en halvakustisk gitarr, en synt med tillhörande orgel-lektioner nere på lokala ABF. I avsaknad av expertutlåtanden, var det ändå inte speciellt svårt att komma till insikt att det var vare s...

Christer på Apollo vet vad som krävs för att lyckas.
Till toppen av sidan Till topp