Hoppa till innehåll
hero1

FAQ / Distans-utbildningar på IHM Yrkeshögskola

Funderar du på att genomföra en distansutbildning vid IHM Yrkeshögskola? Här följer de vanligaste frågorna kring den snabbväxande digitala utbildningsformen - tillsammans med utförliga svar från utbildningsutvecklaren Peter Haaland Svensson.

YH på distans - Frågor & svar

Hur fungerar distans på IHM Yrkeshögskola?

Vi anammar något som heter Flipped Classroom. Det innebär att du som studerande tar till dig den nya kunskapen i ett ämne den tid som passar dig bäst. Du lär dig först på egen hand genom att se filmer som läraren eller någon annan spelat in, läsa instuderingsmaterial och göra övningar så att du kommer upp på en ny kunskapsnivå. Sedan är några få timmar i veckan inplanerade som lektionsforum eller liveseminarier där man interagerar tillsammans med andra i en större grupp.

Så Flipped Classroom gör om det traditionella upplägget från att man lär sig tillsammans i grupp och problematiserar själv hemma till att man istället lär sig individuellt hemma och därefter problematiserar i grupp.

Vad förväntas av mig som distansstuderande vid IHM Yrkeshögskola?

Det förväntas en hög närvaro, att du är delaktig i utbildningens genomförande. IHM tror att de studerandes bidrag är lika viktigt som lärarens bidrag så när vi utbildar vill vi verkligen maximera interaktion med varandra.

Det förväntas att du avsätter dig tid för att vara med på de få timmar i veckan som är livelektioner. Du ska också prioritera tid för grupparbeten som kan ligga på olika tider i veckan. Det är viktigt att sätta av tid varje vecka, att följa den studietakt som IHM sätter upp och det förväntas också att du har ett digitalt intresse och en vilja att lära dig nya digitala verktyg.

Kan jag ta till mig instuderingsmaterialet online på egen hand?

Ja, stor del av materialet finns online och du kan ta till dig kunskapen i ämnet den tid som passar dig, men en stor del av lärandet sker när man är aktiv i livemoment tillsammans med andra. Du har ingen möjlighet att utveckla färdigheter eller kompetenser i de här nya ämnena på egen hand hemma, utan man behöver vara aktiv i grupp för att göra det.

Är det krav på att jag ska delta på lektionspassen?

Nej det är inte krav på att du som studerande deltar på lektionspassen och man blir inte utesluten från utbildningen om man inte är med på dem, men vill man lära sig det som utbildningen ska leverera så måste man delta aktivt i lärandemomenten. Vi tror det är omöjligt att lyckas ta till sig materialet, göra det begripbart och sätta det i rätt kontext på egen hand, för att slutligen klara av de examinerande momenten för varje kurs man genomgår. Du som studerande skapar dig själv ett stort problem om man inte är aktiv i utbildningens genomförande eftersom det är en så pass stor del av lärandet som baseras på det som händer live, även på våra distanstutbildningar.

Ingår grupparbeten i distansutbildningarna vid IHM Yrkeshögskola?

Ja, ganska stor del av utbildningen innehåller grupparbeten eftersom vi tror på de effekter som grupparbeten ger. Det är passande för yrkesrollerna att lära sig och säkerställa att man kan jobba i grupp, så det är en stor del av utbildningarna på distans som baseras på grupparbeten. Därför måste man avsätta tid för de övriga medstuderande i sin grupp, det kan ske på kvälltid, dagtid, helgtid - det får man komma överens om i gruppen.

Kräver en distansutbildning mycket av min tid?

Ja distansutbildningar kräver mycket av din tid. Söker du in till en halvtidsutbildning på distans så ska du tänka att lägga mellan 15 och 20 timmar i veckan på studierna. Många av timmarna kan du själv välja när du lägger dem, men du bör i alla fall avsätta 3 till 4 timmar för att vara aktiv i livelektionerna för varje vecka som går. Det kan vara en eftermiddag plus en lunch i veckan som måste avsättas, sen krävs för tid för grupparbeten och interaktion med andra medstuderande som kanske tar 5 till 6 timmar i veckan. För din egen skull behöver du också sätta av egen studietid för att följa takten.

Innehåller distansutbildningar några fysiska träffar?

Ja våra distanstutbildningar innehåller fysiska träffar cirka två gånger per termin. Ambitionen är att träffas en gång vid utbildningens start och en gång i slutet på terminen. Det innebär två heldagar på den orten utbildningen tillhör, det kan röra sig om Malmö, Stockholm, Göteborg eller Kalmar. Vi dessa tillfälle träffar man de medstuderande som man kanske annars bara har kontakt med online. Det ska finnas ett värde med att ses också, det kan röra sig om workshops eller andra fysiska moment kopplade till utbildningen som kan vara svåra att få till online.

Vilken teknisk utrustning krävs för en distansutbildning på IHM Yrkeshögskola?

Du behöver en välfungerande dator där du säkerställer en hyfsad prestanda, som fungerar även vid tyngre aktiviteter. Vi använder exempelvis Microsoft Teams och andra digitala verktyg, och när man kör dessa program samtidigt så kan det kräva en del av datorns prestanda. I tillägg behöver du en fungerande webkamera och ett fungerande headset så att du säkerställer ljud, bild och mikrofon på ett bra sätt.

Sen ska du vilja lära dig lite nya tekniska miljöer som du kanske inte jobbat i tidigare, men vi ger alla förutsättningar för de studerande att växa in i det.

Hur fungerar LIA (Lärande i arbete) på distans?

Det fungerar väldigt bra. Vi upplever att de företag som är mogna för att jobba på distans eller har medarbetare som jobbar remote, också är mogna för att ta emot LIA-studerande på distans. Vi har väldigt goda erfarenheter av studerande som genomfört sina LIA-perioder helt och hållet på distans och de har klarat av att komma in i arbetsuppgifter, bli inkluderade i gemenskapen och skapa värde utifrån de arbetsuppgifter det fått.

Givetvis är det mycket viktigt att man pratar igenom vilka förväntningar som finns och vilka arbetsrutiner man behöver förhålla sig till, men gör man det och båda är mogna för åtagandet så finns det stora fördelar med att kunna genomföra sin LIA var som helst, i och med att det sker på distans.

Läs mer: De genomförde sin LIA på distans

Hur kommer IHM:s platsbundna YH-utbildningar att genomföras framöver?

För de platsbundna YH-utbildningarna som nu är tvungna till distansleverans på grund av pandemin så gäller fjärrundervisning för de allra flesta, det innebär att vi fortsätter undervisa i realtid de schemalagdat timmarna i veckan som liknar det man skulle haft i klassrummet. Man är alltså aktiv med lärare och medstuderande under undervisningens gång, fast det sker online istället för i klassrummet.

Hur detta kommer utvecklas framåt är svårt att säga, men vi testar nu många olika upplägg inom IHM för att leverera både våra platsbundna utbildningar och distansutbildningar på bästa sätt.

Vad skiljer en distansutbildning från en platsbunden utbildning på IHM Yrkeshögskola?

Egentligen är det inte så mycket som skiljer dem åt. Söker du en distansutbildning som är på heltid eller halvtid så kräver det heltid eller halvtid av dig. Det är väldigt lätt att tro att man kan söka till en distansutbildning och sedan fortsätta jobba hög utsträckning och ta sin utbildning halvhjärtat. Det fungerar väldigt sällan - man behöver avsätta tid, man behöver prioritera utbildningen och man behöver bestämma sig för att den här utbildningen vill jag gå.

Ambitionsnivån måste vara lika hög, vare sig utbildningen är platsbunden eller sker på distans.

Vilka tips har IHM till den som funderar på att studera på distans?

Vi vill att du ska fundera på om distansutbildning verkligen är något som passar dig. Det kräver ett gott självledarskap, att du känner dig själv och vet att du har självdisciplinen som krävs för att ta till dig studierna. Det är inte alla som mäktar med att strukturera upp sin vardag, avsätta tid och se till att hålla den studietakt som en distansutbildning avser att leverera.

Du kommer få hjälp från IHM och dina medstuderande att fixa detta, men ett stort ansvar läggs på dig. Du behöver vilja vara delaktig och bidra till utbildningen för att också få ta del av andras bidrag. Distans är inget passivt lärande där en lärare eller någon annan ska berätta för dig hur det här ämnet fungerar utan du behöver vara med och utforska fram detta med andra.

Vilka distansutbildningar erbjuder IHM Yrkeshögskola?

Vi erbjuder utbildningarna Agil projektledare och Public Bid Manager som tvååriga bildningar på distans. Sedan har vi en mängd korta YH-utbildningar dels inom Public Bid, E-commerce, Digital Marketing, Agil förändringsledning. Det gäller att hålla utkik på ihm.se när de här nya korta utbildningarna blir beviljade och kan starta eftersom de är mer snabbföränderliga än de vanliga.