Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 09:55 ad2fc522-6d6a-4599-811e-4fe58606ccae
hero1

Så funkar det digitala upplägget

IHM har YH-utbildningar som genomförs helt eller delvis på distans där upplägget skiljer sig en del åt. Här beskriver vi upplägget på våra examensutbildningar med exempel ur utbildningen Agil projektledare.

ihm-yh-distans-1764x687.jpg

Key Account Manager och Agil Projektledare är på halvfart och kan läsas parallellt med jobb. Däremot behöver du frigöra tid i veckorna för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vi rekommenderar att du pratar med din arbetsgivare om att få avsätta 3-4 timmar dagtid för att närvara vid de fasta liveforumen. 

Public Bid Manager är en heltidsutbildning på distans som genomförs på dagtid. Utbildningen rekommenderas därför inte att bedrivas parallellt med arbete.

Plattform

Teams är studieplattformen som används för kommunikation mellan studerande, lärare och IHM. Det ger bland annat möjlighet till virituella möten för grupparbeten och studiegrupper för reflektion och diskussion mellan er studenter. Genom Teams genomförs också liveseminarierna med läraren.

Tema

Varje vecka har ett tema som följer undervisningen och övningarna. Ett tema kan till exempel vara "Komplexitet inom Agil projektledning."

Filmer 

Varje vecka publiceras en, eller flera, filmer som kan ses när det passar dig. Filmerna följs upp med övningar som lämnas in skriftligt eller reflekteras över. Filmerna och övningarna ska ses inför nästa liveseminarium. Se exemplet från utbildningen Agil projektledare med huvudlärare Johan Victor:

Övningar

Du får instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter som ska lösas antingen individuellt eller i grupp. I varje kurs finns ett, eller flera, grupparbeten för att samarbeta och lära av varandra. Då ansvarar ni i gruppen för när och hur ni lägger upp ert arbete. Inom gruppen finns flexibilitet och ni arbetar utifrån era förutsättningar. Du bör vara beredd på att sätta av tider i veckorna som passar andra medstuderande. 

Till skillnad från liveforumen som sker på fasta tider under dagtid, skapas mer frihet i hur gruppen själv väljer att lägga upp tiden för grupparbetet. Där är det upp till gruppen att välja om arbetet förläggs på dagtid eller kvällstid, eller till och med på helger. På de utbildningar där man kanske arbetar vid sidan av brukar man välja grupp utefter vilka tider på dygnet du kan avsätta för grupparbeten, så att du hamnar med de som har ett snarlikt schema som dig.

Kontaktuppgifter till Christin Börjesson

Roll: Student, Agil projektledare

”Det är en skön atmosfär i klassen. Jag har varit nöjd med grupparbetena – då kan du diskutera med dina klasskamrater om ämnet och får en annan röst och vinkel på det.”

Liveseminarium

Efter veckans film och övningar hålls ett inplanerat liveseminarium - en lektion online, helt enkelt. Här träffar du övriga kursdeltagare för att dyka djupare i temat och diskutera de mest aktuella frågorna. Ofta arbetar man utifrån uppgifter i smågrupper, presenterar resultatet i helklass och reflekterar kring resultatet. Det finns plats för avstämning och frågor kring veckans tema tillsammans med läraren. 

Fysiska träffar

Några av IHMs distansutbildningar har fysiska träffar, en eller ett par gånger, per termin. Då träffar du dina kursdeltagare och lärare på en IHM-ort för lektion eller workshop. Ofta sker den fysiska träffen i samband med uppstart eller avslut av en kurs. 

Examinering

Efter utbildningens avslut är det dags för examinering - du firas, online eller genom en fysisk träff, och får ditt examensbevis.

Vill du läsa mer om det digitalt baserade distansupplägget på IHM Yrkeshögskola?

Här finns mer information att ta del av

pexels-kirill-lazarev-8482180.jpg