Hoppa till innehåll
hero1

Var med och forma framtidens kompetens? Bli IHM-partner!

Kompetensbrist är ett växande problem i svenska företag, men satsningen på Yrkeshögskolan har visat sig vara lyckosam. Studieformen YH-utbildning vinner mark, begreppet blir alltmer känt och Yrkeshögskolan växer.

Tillsammans med näringslivet utformar vi framtidens utbildningar, så att de ger precis den kompetens som efterfrågas i organisationer och företag. Är du och ditt företag intresserade av att bli partnerföretag till IHM i den processen?

Som partnerföretag är du med och formar framtidens utbildningar och får en rekryteringsbas med ambitiösa studenter.

– Näringslivet vinner på att kunna skräddarsy kompetens efter behov. Och ju starkare stöd vi har från näringslivet ju större möjlighet är det att våra utbildningar godkänns av MYH, Myndigheten för Yrkeshögskolan. Att vi är på rätt väg får vi bekräftat genom att 92 % av våra anbud till MYH beviljats de senaste åren (branschindex är 30 % beviljade anbud, säger Tommy Persson är Affärsområdeschef för IHM Yrkeshögskola.

Aktuell, relevant kunskap och träning

YH-utbildningar ska leda till jobb, och för att kunna säkerställa att nyexaminerade studenter har just den kompetens som efterfrågas, jobbar IHM med partners från näringslivet. Genom tät dialog med de över 250 partnerföretag som ingår i våra Ledningsgrupper och Advisory Boards, scoutar vi marknaden och håller oss löpande uppdaterade om vilken kompetens som efterfrågas idag och i framtiden.

Hela affärsmodellen bygger på att gemensamt utvecklingsarbete med partnerföretagen ger gemensam framgång. Det gör också att vi snabbt kan fånga upp förändringar och justera våra utbildningsprogram.

Framgången ligger i själva processen. Företagen i vårt Advisory Board är med och beställer innehållet när vi tar fram nya utbildningar. De kommer med input kring rekryteringsbehov framgent, vilka arbetsuppgifter som ska ingå och vilken kompetens man behöver behärska för att kunna utföra dem.

Sedan tillsätts en ledningsgrupp för varje utbildning. Här ingår företag som är med och tar fram utbildningsplaner, erbjuder LIA, Lärande i arbetet, bidrar med verkliga affärscase och ibland även gästföreläser.

Vilken nivå vill ni engagera er på? Läs mer om anmäl intresse här.

I samarbete med svenskt näringsliv