Hoppa till innehåll
None None 03/15/2023, 16:29 24360d7f-3a67-4001-9c7c-ef48ea35fda2
hero1

I nära samarbete med näringslivet

Alla IHM:s YH-utbildningar utvecklas, kravställs och leds framåt i direkt samarbete med företag i den bransch som utbildningen är utformad för. I nuläget finns över 2000 partnerföretag i IHM:s YH-nätverk och fler är på ingång för att säkra sin framtida kompetens.

Vill ditt företag samarbeta med IHM Yrkeshögskola?

Forma framtidens kompetens och få på köpet en rekryteringsbas fylld av ambitiösa studenter. Är du och ditt företag intresserade av att bli partnerföretag, föreläsa eller ta emot LIA-studenter från IHM?

För att kunna säkerställa att nyexaminerade studenter har kompetensen som krävs av deras specificerade roller så genomförs IHM:s utbildningar i nära samarbete med näringslivet. Genom tät dialog med de över 2000 partnerföretag som ingår i våra Ledningsgrupper och Advisory Boards, genomlyser vi hela branscher och håller oss löpande uppdaterade om vilken kompetens som efterfrågas idag och i framtiden.

Hela affärsmodellen mellan IHM:s yrkeshögskola och företagen bygger på ett löpande utvecklingsarbete för fortsatt framgång. Desto tätare avstämningar mellan branscher och utbildningsaktör, ju snabbare kan snabba förändringar fångas upp och utbildningsprogram justeras - vilket leder till vassare kompetens och nöjdare företag.

Hur går samarbetet till?

Det inledande steget till alla IHM:s YH-utbildningar är Advisory Boards där företag redovisar sin branschs kompetensbehov utifrån föreslagen utbildning och den specifika yrkesroll den berör. Företagen kommer med input kring vilka arbetsuppgifter som ska ingå och vilken kompetens man behöver behärska, det vill säga vilket kursinnehållet som utbildningen kräver.

Därefter skickas ett förslag till utbildning till Myndigheten för yrkeshögskolan som granskar kompetensbehovet på arbetsmarknaden utifrån förslaget.

När utbildningen slutligen godkänns av Myndigheten för yrkeshögskolan så tillsätts en ledningsgrupp för varje utbildning där företagsrepresentanter har en framträdande roll. De är med och utformar kurssinnehållet, de tillhandahåller affärscase och sist men inte minst erbjuder de LIA-platser.

Ledningsgrupperna arbetar löpande med utveckling av kursinnehåll och utformning av studierna under hela utbildningens gång. De företag som vill placera sin kompetens i den absoluta framkanten har med andra ord en utmärkt chans att göra det genom IHM:s YH-nätverk.

Lisa Isaksson arbetar på Green Food, hör hur hon har valt att engagerar sig i IHM.

Max Zetterberg är tidigare student på IHM, hör hur han engagerar sig i IHM idag.