Hoppa till innehåll

Situationsanpassat ledarskap

Istället för att enbart rikta in sig på framtida resultat så zoomar situationsanpassat ledarskap in på individen här och nu - det är situationen som avgör ledarskapet.

En situationsanpassad ledare har förmågan att kunna vara både konsekvent och flexibel. Det kan uppfattas som motsägelsefullt, men faktum är att situationsanpassat ledarskap ger dig verktygen att både vara konsekvent i bemötandet av de du ska leda, men samtidigt flexibel genom att ditt ledarskap förändras utifrån aktuell situation.

Situationsanpassat Ledarskap (Situational Leadership)® är en väletablerad modell som utvecklar din förmåga att leda flexibelt, motiverande och med ökad effektivitet. Det är ett kraftfullt, flexibelt verktyg som gör det möjligt att utifrån givna situationer och beteenden anpassa ledarstilen och jobba för ökad motivation, engagemang och kontinuerlig utveckling av organisationen.

Mål med utbildningen
Efter programmet blir du bra på att hela tiden tänka igenom frågor som, när leder jag och hur leder jag. I utbildningen gör man en handlingsplan som berör vilken ledarstil man är bra på och vilka ledarstilar man använder mer sällan.

Huvuddelar i utbildningen

  • Vad innebär det att agera utifrån olika ledarstilar?
  • Praktisk träning i att agera utifrån olika ledarstilar
  • Motivation – vad motiverar oss själva och våra medarbetare?
  • Att anpassa eget beteende utifrån behov hos medarbetare
  • Att växa som ledare – hur utveckla ett flexibelt och Situationsanpassat ledarskap.
  • Utmanande situationer - analys och träning i hur hantera dem annorlunda

IHM Handledare: Christina Kumlin

Datum: 17-18 november 2022

Plats: IHM Stockholm, Warfvinges väg 39

Tid: Dag 1: kl. 10.00-18.00
Dag 2: kl. 08.30-16.00