Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 10:55 c0403b36-7781-4d75-9780-d27d08725368

Konflikthantering i ledarskapet - Det svåra samtalet

Det finns många svåra och utmanande situationer där du ska utöva ditt chef- och ledarskap. En stor del av din vardag som ledare handlar om kommunikation och samtal.

För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för dig och dina medarbetare att utveckla trygga, öppna relationer – och därmed goda resultat – är din förmåga att kommunicera avgörande. Särskilt viktigt är det att kunna hantera intressemotsättningar och konflikter, som alltid finns på en arbetsplats, på ett konstruktivt och professionellt sätt.

Mål med utbildningen

Efter programmet har du fått en ökad kunskap i att ge feedback och bidra till andras utveckling. Ökad kunskap om konkreta verktyg för att förbereda, genomföra och följa upp ett utmanade samtal.

Huvuddelar i utbildningen:

  • Stress – Vad är det som gör att vi närmar oss en konfliktsituation?
  • Psykologi – Hur påverkas jag och hur blir jag själv påverkad i kommunikation med andra?
  • Förbereda, genomföra och följa upp det svåra samtalet
  • Att hantera reaktioner och känslor
  • Ökad kunskap att hantera besvärliga beteenden vs besvärliga personer
  • Att ge feedback och bidra till den andras utveckling
  • Ökad självinsikt om dig som ledare

Nästa utbildningstillfälle:

Mars 2023 – IHM Stockholm
April 2023 – IHM Göteborg