Vad är reell kompetens?

En sökande som saknar de formella meriter som efterfrågas kan uppfylla behörighetskraven genom att visa den har motsvarande kunskaper i förhållande till det specifika behörighetskravet. Din reella kompetens kan du ha inhämtat på olika sätt, till exempel i arbetslivet, och du måste beskriva och intyga denna kompetens i din ansökan.

Reell kompetens kan du bara ansöka om, om du saknar något av (1) de grundläggande eller (2) de särskilda behörighetskraven för utbildningen, eller om du saknar båda. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas. 

Vilka delar av ansökan kan du åberopa reell kompetens för

Du kan åberopa - ansöka om - reell kompetens för grundläggande behörighetskrav, för särskilda behörighetskrav, eller för båda. 

Grundläggande behörighetskrav
Grundläggande behörig att antas till utbildningen är den som 
1.    avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2.    har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3.    är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4.    genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. 

Särskilda behörighetskrav
De särskilda förkunskaperna skiljer sig mellan våra utbildningar. De består av att du måste ha lägst betyget Godkänt/E i vissa specifika kurser (se respektive utbildningssida). 

Hur du går till väga

För att åberopa – ansöka om – reell kompetens gör du så här:

1. Ladda ner kompetenskartläggningsformuläret. Läs instruktionerna noga på första sidan innan du fyller i det. Tänk att du skriver ett CV till ditt drömjobb och att alla dina erfarenheter ska dokumenteras.

2. Ladda upp dokumentet i Word-format under ditt konto på yh-antagning.se 

3. Boka in dig på ett kartläggningssamtal efter att du får en inbjudan från oss. Inbjudan kommer inom några dagar efter att du har laddat upp kartläggningsformuläret. Under kartläggningssamtalet får du hjälp att få fram en mer detaljerad och djupgående beskrivning av din erfarenhet. Sista dagen för kompetenskartläggningssamtal är den 2 november 2018.

4. Fyll på kompetenskartläggningsformuläret med det som har framkommit under samtalet.

5. Ladda upp det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens i din ansökan på yh-antagning.se i PDF-format. 

Observera att vår bedömning av din reella kompetens görs först efter att kompetenskartläggningsformulär tillsammans med intyg och betyg finns uppladdat i PDF i din ansökan på yh-antagning.se.

Det är väldigt viktigt att du läser instruktionerna noga innan du skickar in dina handlingar. 

För att ditt kompetenskartläggningsformulär skall vara giltigt måste det:

  • Vara ifyllt digitalt
  • Vara ibockat vid "Jag intygar att jag har lämnat riktiga uppgifter i min ansökan" 
  • Vara sparat i pdf-format
  • Vara uppladdat under ditt konto på yh-antagning.se senast den 5 november 2018

IHM Business School kommer inte att göra en bedömning av din reella kompetens utan ett giltigt kompetenskartläggningsformulär. 

Ladda ner "Reell kompetens- Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola" här

Till toppen av sidan Till topp