Hoppa till innehåll

Bryt mönster och hitta nya vägar

Som marknadsförare är du huvudansvarig för att kundens perspektiv tränger in i alla delar av verksamheten, från produktutveckling till fakturering. En konsekvent marknads- och kundorientering av allt som sker i verksamheten lägger grunden till företagets framgång.

Utöver att säkra rätt inriktning på företagets utbud och verksamhet, är marknadsförare också ansvariga för att skapa uppmärksamhet kring företagets varumärke och bygga minnen av det så att målgrupperna senare vid försäljningsstället kommer ihåg det som företaget erbjuder.

Marknadsföring handlar om organisationens förmåga att kunna erbjuda kundlösningar där både leverantören och kunden tillsammans skapar hållbara värden för varandra och för samhället i stort. Marknadsföringens fokus blir då inte enbart att driva efterfrågan på företagets utbud utan också på att bygga förtroende för företaget som aktör i ett nätverk av kunder, leverantörer och distributörer som i samverkan bidrar till värdeskapandet.

Strävan att tillfredsställa kundens behov på ett överlägset sätt är ett rörligt mål. Den krassa verkligheten är att relativt få personer ur företagets kundbas, eller nätverk av distributörer, kontinuerligt är engagerade i det företaget har att erbjuda. Antalet ”fans” är i många fall för få för att generera tillräcklig försäljning.

Har du frågor om våra utbildningar inom affärsutveckling?

Prata med våra erfarna rådgivare - de guidar dig rätt

I dagens digitala verklighet, där massor av medier och försäljningskanaler står till förfogande, blir det allt svårare för marknadsförare att välja rätt, nå ut och göra avtryck hos målgrupperna. Det är en stor utmaning när valmöjligheterna är många och budgeten för produkt-/tjänsteutveckling, säljaktiviteter och medieköp måste kunna motiveras utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Det är också en stor utmaning att skapa balans mellan aktiviteter som ska driva försäljning, tillfredsställa kunderna och åtgärder som syftar till att bygga varumärke.

I det praktiska utövandet av marknadsföring förekommer många etablerade sanningar om hur du ska gå tillväga och om vad som leder till önskvärda resultat. I dagens komplexa omvärldsmiljö, som präglas av global konkurrens, ett digitalt medielandskap, krävande kunder och konsumenter samt nya försäljningskanaler, finns det anledning att utmana marknadsföringens etablerade praktik. Det som fungerade igår fungerar inte nödvändigtvis idag.

Marknadsföring som vetenskaplig disciplin har samtidigt utvecklats till en ny nivå, vilket innebär att du med den senaste kunskapen bättre kan förutsäga vad som kommer att fungera och vad som inte kommer att fungera. För att dina insatser som marknadsförare ska leda till affärsmässigt hållbara resultat idag, behöver du ha djup kunskap om orsak och verkan vid val av både strategi och taktik för din organisation.

I det sammanhanget är gårdagens teori och praktik inte en given sanning. Du måste istället ständigt skaffa dig nya kunskaper och utveckla dina färdigheter för att kunna ompröva dina val i varje situation från period till period. För att nå framgång behöver du ha förmågan att genomföra dessa val i företagets verksamhet och på marknaden.

Det ställer krav på hur du genom ditt ledarskap lyckas samverka med företagets övriga funktioner och nätverket av leverantörer och distributörer i dina ansträngningar att tillfredsställa kundens behov och önskemål.

Läs också om våra utbildningar i försäljning.

IHM Business School erbjuder dig bättre förklaringar till hur företagets arbete med marknadsföring ska vara utformat för att organisationen ska prestera ännu bättre imorgon.

Här finns en arena för erfarenhetsutbyte, ny kunskap och personlig utveckling inom marknadsföring. En arena där förmågan står i fokus och kunskapen baseras på den senaste forskningen och aktuell praxis.

;