Hoppa till innehåll

Marketing Automation

IHM Marketing Automation ger dig kunskap och metoder för att strukturera arbetet med Marketing Automation. Du lär dig hur du identifierar var i kundresan olika datadrivna kampanjer kan aktiveras, hur du identifierar datapunkter, kopplar kundresan till Martech, strukturerar content och exekverar datadrivna kampanjer med mjukvara för Marketing Automation i centrum.

Marketing Automation

Niklas Gustavsson, handledare på utbildningen Marketing Automation berättar om utbildningen

Varför Marketing Automation?

På kort tid har Marketing Automation blivit en av de viktigare strategierna för att länka samman arbete inom CRM, Digitala kanaler och affärsmål. Företag och organisationer köper in Martech för att nyttja den data som genereras i touchpoints och arbetet behöver struktureras och optimeras. Kursen IHM Marketing Automation ger dig en kickstart på att sätta strukturen för hur arbetet med Marketing Automation ska fungera i praktiken.

Vad lär du dig?

Under kursen kommer vi att gå genom metoder för att strukturera arbetet med Marketing Automation.Du lär dig hur du identifierar var i kundresan olika datadrivna kampanjer kan aktiveras, hur du identifierar datapunkter, kopplar kundresan till Martech, strukturerar content och exekverar datadrivna kampanjer med mjukvara för Marketing Automation i centrum.

Detaljerad information

 • Kurstillfällen

 • OMFATTNING

  • Kursen omfattar 4 heldagar

   Du förväntas göra en praktisk tillämpning i din vardag mellan blocken.

 • AVGIFT

  • 22 900 kr exkl. moms

   28 625 kl inkl. moms

   Lunch och fika ingår i avgiften.


Resultat efter utbildningen

 • Definitioner och begrepp inom Marketing Automation och Martech
 • Kunskap kring hur Marketing Technology landskapet utvecklas och hur de olika delarna hänger ihop
 • Hur du mappar kundresan utifrån Behov - Beteende - Touchpoints - Content - Martech - Data
 • Hur du kan strukturera din Martech i förhållande till Kundresan
 • Identifiera datapunkter i kundresan där Marketing Automation strategier kan optimera upplevelsen
 • Mallar för hur du bedriver MA arbetet i din organisation
 • Metodik för att förankra MA-arbetet i din organisation
 • Hur du strukturerar content och budskap i förhållande till kundresan
 • Träning i mjukvara för Marketing Automation
 • Hur du utvärderar datadrivna marknadsföringsaktiviteter
 • Hur du kan minska gapet i “The Martechs law” mellan tekniska möjligheter och organisationens nyttjande och därmed optimera dina kunders upplevelse
 • Hantering av Privacy och GDPR i ett Marketing Automation perspektiv

Utbildningens olika kursmoment

Inför kursen kommer du att få onlinematerial som du skall gå genom innan kursen och som gör dig väl förberedd så att vi får ut mesta möjliga av våra fyra dagar tillsammans.

Dag 1 Vad är marketing automation och varför är det bra?

 • Marknadsteknologi-industrin, The Martech Landscape & Martechs Law
 • Definition av Marketing Automation och andra relevanta delar inom Martech Landscape
 • Identifiering av MA processer genom Customer Journey Mapping

Dag 2 Marketing Automation Plattformar, funktioner och hur jobbar man med det

 • Funktioner i olika MA plattformar
 • Service Blueprints som produktionsunderlag
 • Praktisk övning

Dag 3 Strategier för Marketing Automation

 • Reflektioner från eget arbete mellan dag 2 och 3
 • Olika Strategier och Taktiska delar där MA passar bra
 • KPI:er och Measures

Dag 4 Marketing Automation i Praktiken

 • Presentation av de olika casen
 • Värdekedja och hur organisera arbetet
 • Sprid processen (hur får man med kollegorna på tåget)
 • Get the Playbook
  Alla som genomgått kursen får jobba med en “playbook” som fungerar som en guide för deras kommande MA arbete

Utöver nya insikter och kunskaper har du efter kursen tillgång till en grupp av kollegor som jobbar med samma saker som du gör och som du kan utbyta erfarenheter med och inspireras i ditt fortsatta arbete.


Huvudlärare på kursen

Kontaktuppgifter till Niklas Gustavsson

Med mer än 20 års erfarenhet av epostmarknadsföring och CRM och de senaste 10+ åren med fokus på Marketing Automation och datadriven marknadsföring så har Niklas hunnit göra både lyckade och misslyckade projekt. Med detta samlat och dokumenterat så är Niklas en frekvent anlitad föreläsare och konsult inom Marketing Automation både vad gäller strategiska frågor och praktiskt arbete.

Har du frågor? Kontakta mig gärna så hjälper jag dig!

Kontaktuppgifter till Carolina Elmqvist

Roll: Utbildningsrådgivare

Telefon: 031-335 20 05

image

Guide: Kom igång med Marketing Automation

Ladda ner 7 tips för att komma igång med ditt Marketing Automation-arbete

HUR KAN DU SKAPA EN MYCKET BÄTTRE KUNDUPPLEVELSE MED MARKETING AUTOMATION?

På kort tid har Marketing Automation blivit en av de viktigare strategierna för att länka samman arbete inom CRM, Digitala kanaler och affärsmål. Läs intervjun med Niklas Gustavsson, Marketing Technology Strategist och lärare på IHMs kurs i Marketing Automation.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med erbjudanden, lästips, seminarier, webinars och mycket mer.

;