Hoppa till innehåll
hero1

Om utbildningen

Komplettera din befintliga DIHM till SeQF6 och få en utbildning med samma meritering som högskolan. Programmet är för dig som vill sätta spets på din DIHM-examen och som vill utveckla din förmåga att skapa en ny eller utveckla en befintlig affärsverksamhet på kund- eller organisationsnivå.

as132238363-600x314.jpg

Resultat efter utbildningen

  • Nya verktyg som främst är användbara där en kundinsikt ska omsättas till bättre resultat inom produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring, kommunikation och försäljning.
  • Fler metoder och arbetssätt för att lösa problem och utmaningar som annars kostar mycket tid och resurser i verkliga affärs- och erbjudandeutvecklingsprojekt.
  • Du får självförtroende och förmåga att bli den som accelererar organisationens arbete med affärsutveckling och innovation.
  • Läranderesultat som leder till en kvalifikation på SeQF 6 nivå, vilket ger behörighet till examen Marknadsekonom DIHM med ackrediteringen SeQF6.

Behörighet

Utbildningen är för dig som har en DIHM-examen sedan tidigare men vill ha samma meritering som högskolan. Prata med oss så förklarar vi mer.

 

Anmälan

Summa:
39.500 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Distans

  • 13 oktober 2022

Omfattning

9 heldagar fördelade på 6 månader

Avgift

Avgift exklusive moms: 39 500 kr
Avgift inklusive moms: 49 375 kr

Ladda ner

Kontakta gärna mig

Jag svarar på dina frågor och guidar dig till rätt utbildning.

Jenny-widen-500x500.png

Jenny Widén
Utbildningsrådgivare
Telefon: 031-335 20 04
E-post: jenny.widen@ihm.se

Kursmoment

Utbildningen består av 3 delkvalifikationer

DELKVALIFIKATION 1 – ATT BESTÄMMA AFFÄRSUTMANING OCH AFFÄRSMÖJLIGHET

DELKVALIFIKATION 2 - VÄRDEERBJUDANDET OCH AFFÄRSPRÖVNING

DELKVALIFIKATION 3 – PRÖVNING AV GENOMFÖRBARHETEN

DELKVALIFIKATION 1 – ATT BESTÄMMA AFFÄRSUTMANING OCH AFFÄRSMÖJLIGHET

I den första delen får du utveckla din förmåga att värdera en affärsutmaning som utlöser behovet av ett affärsutvecklingsprojekt
och skapa inriktning och omfattning av det arbete som ska göras. Affärsmöjligheten som du identifierar blir sedan utgångspunkt för den problembeskrivning som bestämmer affärsutvecklingsprojektets syfte och mål. För att projektet ska kunna nå sitt mål är det centralt att förstå det kundbehov som ligger till grund för affärsmöjligheten. Det handlar om att på djupet förstå vad kunden vill ha utfört och vad kunden är beredd att betala för den tjänsten.

DELKVALIFIKATION 2 - VÄRDEERBJUDANDET OCH AFFÄRSPRÖVNING

I den här delen av programmet utvecklar du din förmåga att självständigt identifiera och formulera de affärsmässigt hållbara handlingsalternativ/lösningar som du testar och utvärderar i affärsutvecklingsprojektet. Det handlar om att identifiera vad som är mest attraktivt och vad som bäst matchar organisationens förmåga. Du får också utveckla din förmåga att kritiskt kunna granska den arbetsmetod och
informationsinsamling som används för att genomföra tester och utvärderingar.

DELKVALIFIKATION 3 – PRÖVNING AV GENOMFÖRBARHETEN

I den här delen av programmet kommer utvecklar du din förmåga att analysera och bedöma om den lösning du har kommit fram till är genomförbar i den aktuella organisationen med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter. Du får också utveckla din färdighet att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera olika handlingsalternativ.

image

Så skriver du en komplett affärsplan

Affärsplanen är en beskrivning av hur en affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål, en bedömning av genomförbarheten och en plan för att uppnå målen. Här blir du guidad steg för steg så du inte missar något.

Har du några frågor?

image
image

Vanliga frågor och svar

Vi har filmat de vanligaste frågorna kring våra öppna utbildningar inom Business Professional - inkluderat specifika frågeställningar kring DIHM-utbildningarna.

image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

Stockholm: Johan Walkendorff tfn: 0730-43 74 76

Stockholm: Petter Lövbom tfn:0726-604298

Väst och Syd : Charlotta Jelkeby tfn: 0705-18 96 42