Hoppa till innehåll

YH-utbildning Digital Analytics - Conversion & Visualization

Jobbar du inom digital marknadsföring eller marknadskommunikation och vill ta nästa steg i din karriär? Lär dig mer om digital analys, konverteringsoptimering, datavisualisering och datadrivet affärsmannaskap.

Digital Analytics - Conversion & Visualization

Vill du ta nästa steg i karriären och jobba med digital analys för att öka konvertering och ställa om till datadrivet affärsmannaskap? Distansutbildningen Digital Analytics - Conversion & Visualization ger dig verktygen att med konverteringsoptimering och datavisualisering ställa om till datadriven affärsnytta.

Utbildningen sker på distans, vilket gör det möjligt att studera utbildningen var du än bor eller befinner dig.

Det här är en kort YH-utbildning

Våra korta YH-utbildningar riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, exempelvis om du som redan har studerat en utbildning eller arbetat inom samma område. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda sin kompetens för att ta nya steg i karriären.

 

yh-hero-us03-960x480.jpg

Detaljerad information

 • Ansökan

  • Ansökan är stängd. Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om eventullt kommande starter.
 • Omfattning

  • Distansutbildning på halvfart, 12 veckor. Halvfart innebär ca 20 timmar studier/vecka.
  • Utbildningen ger 30 YH-poäng.
 • Avgift

  • Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.
 • ÄR DU BEHÖRIG?

  • Utbildingen riktar sig till dig som har minst två års yrkeserfarenhet på heltid (deltid omräknas till heltid) inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation, alternativt examen från en tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation, alternativt kandidatexamen inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation, eller motsvarande.
   Läs mer under rubriken Behörighet samt Vanliga frågor och svar nedan.

Efter utbildningen

På 12 veckor (halvfart) fördjupar du din kompetens inom mät- och arbetsmetodiker inom digital analys, konverteringsoptimering inom digitala medier, digitalt och datadrivet affärsmannskap samt hur dataflöden och en datadriven organisation bedrivs.

Allt fler företag ställer om sin marknadskommunikation och affärsmannskap till att jobba datadrivet. Det innebär att hela organisationen måste genomsyras av datadrivet insiktsarbete och att affärsnyttan demokratiseras inom organisationen. Detta arbete kräver fördjupad kompetens för att kunna utarbeta dataflöden inom organisationen med syfte att skapa datadrivna åtgärder.

Efter utbildningen kommer du kunna jobba som Data Analyst/Digital Analytiker med fokus på konverteringsoptimering och datavisualisering/business intelligence.


Hur funkar det att läsa på distans? 

 • Undervisningen startar med att du går igenom inspelat material från lärare.
 • Du får instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter som ska lösas antingen individuellt eller i grupp.
 • Du träffar övriga kursdeltagare i ett live-forum för att dyka djupare i vissa utvalda ämnen och diskutera de mest aktuella frågorna. Dessa spelas in och går att titta på i efterhand.
 • Se exempel på IHMs distansupplägg

Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en självsäkerhet i affärssammanhang genom verklighetsnära pedagogik och praktisk träning. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.


Kurser

Digital analys & konverteringsoptimering (15 poäng)​

 • Verktyg och plattformar inom digital analys, som t.ex. Google Analytics​
 • Mätbegrepp och terminologi, mätplan, attribution och segmentering​
 • Insiktsdrivna beslut – analys, hypotes, test, utvärdering, etc.​
 • Analytics-system - beteende, förvärv, events & mål, segments, e-handel, konfiguration och datainsamling, multi-kanalsspårning, attributionsmodellering, etc.​
 • Testning och konverteringsoptimering​
 • UX och webbpsykologi​
 • A/B-tester och multivariata tester – metod, uppsättning genomförande, uppföljning, etc.​
 • Hypotes och testplan

Data-drivna organisationen & datavisualisering (15 poäng)

 • Datakällor och dataflöden inom digital analys​
 • Mätmetodik och målkedjor​
 • Mål till nyckeltal, KPI​
 • Data Storytelling – att levandegöra data och insikter​
 • Datainsamling – teknik, metodik, säkerhet, privacy, ITP, etc.​
 • Från datautrymme till grafiskt utrymme​
 • Verktyg för visualisering - Data Studio

Kursupplägg

 • Filmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemabundet diskussionsforum och övningsgenomgång live i Teams
 • Videokurser och annat onlinematerial
 • Praktiska övningar individuellt och i grupp
 • Examinationer sker på distans för respektive kurs
 • Räkna med att du behöver lägga ner ungefär 20 timmar/vecka på studier

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.


Behörighet

För att ansöka krävs det att du har: 

 • Grundläggande behörighet - slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande.
 • Minst två års yrkeserfarenhet på heltid* inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation
 • Alternativt en examen från en tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation, alternativt kandidatexamen inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation, eller motsvarande.

Läs mer om hur du styrker din behörighet under vanliga frågor och svar längre ner. 

*Deltid omräknas till heltid

REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.


Ansökan

All information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning.

Klicka på den gröna rutan för att ansöka - du omdirigeras då till Yh-antagning.se. Tänk på att du behöver bifoga dina gymnasiebetyg samt intyg eller betyg som styrker arbetslivserfarenhet eller relevanta studier i din ansökan. Tips! Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.

Vid fler behöriga sökande än antal platser gör vi ett urval baserat på antal år i relevanta studier och antal år relevant arbetslivserfarenhet upp till 10 år. Skicka därför in alla intyg och betyg som du har för att öka din chans att bli antagen. 

Fler tips på hur du ökar dina chanser att bli antagen hittar du här


Tre snabba frågor om utbildningen 

Hur skulle du beskriva Digital Analytics - Conversion & Visualization?

– Utbildningen fokuserar på grundläggande koncept inom Digital Analytics så att studerande får en övergripande bild av de olika teman som finns. De får också verktygen för att komma igång och arbeta med dessa teman. Det är en utbildning som kräver att man lägger tid på att fördjupa sin kunskap på egen hand utifrån resurserna som lärarna delar ut.

För vem passar Digital Analytics - Conversion & Visualization?

– Utbildningen passar alla som har ett intresse för data generellt, men också de som vill ha en bättre förståelse på hur man praktiskt arbetar med optimering, tracking och hur man blir bättre på Data Storytelling. Utbildningsperioden är relativt kort så den passar människor som gillar att studera självständigt med resurserna som tilldelas dem.

Vad särskiljer utbildningen?

– På grund av sitt format kräver utbildningen ett högre tempo än andra, så det är en fantastisk möjlighet för alla som tänk byta spår mot analysdelen av de digitala. Det kan vara svårt att lära sig helt nya saker på så kort tid men det är också det som gör det spännande.


Vanliga frågor och svar

Vad behöver jag för förkunskaper? Jag har ingen digital marknadsföring i min nuvarande roll?

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen så krävs det att du har arbetat med digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation i minst 2 år/alternativt en examen inom samma område. Utbildningen är inte grundläggande utan vänder sig till de som vill få en fördjupad förståelse för mät- och arbetsmetodiker inom digital analys, konverteringsoptimering inom digitala medier, digitalt och datadrivet affärsmannaskap. Därav krav på relevant erfarenhet.

Hur mycket tid i genomsnitt behöver jag lägga på utbildningen per vecka?

Utbildningen går på halvfart, det vill säga du får räkna med att kunna lägga ner 20 timmar på studier per vecka. Utbildningen varvas med inspelade föreläsningar som du kan se när det passar dig, live-föreläsningar där du förväntas aktivt delta i diskussioner och övningar samt grupparbeten och självstudier.

Är jag behörig?

För att bli behörig behöver vi ett fullständigt gymnasiebetyg. Utöver det krävs antingen en examen från en tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation, alternativt kandidatexamen inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation. Eller att du har jobbat minst två år på heltid inom digital marknadsföring, digital marknadskommunikation. 

Hur styrker jag min arbetslivserfarenhet?

Det finns flera sätt men det måste tydligt framgå i ditt arbetsintyg hur länge du har varit på arbetsplatsen med ett start- och slutdatum eller om du är forsatt anställd samt vilken titel du har. Om du vet med dig att det inte tydligt framgår av din titel att du har erfarenhet av det som specificerats som krav för behörighet är det upp till dig att styrka det via ett intyg från din arbetsgivare. Ibland kan det vara svårt att få fram intyg från arbetsgivare, då kan anställningsavtal och lönespecifikation intyga hur länge du varit på din arbetsplats som då även ska kompletteras med ett med ett beskrivande CV. Vi har inte möjlighet att kontakta referenser och att endast bifoga ett CV ger inte behörighet.

Hur gör jag om jag saknar behörighet eller inte hittar mina gymnasiebetyg?

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer

Hur gör jag om jag har ett annat format på gymnasiebetyget eller ett äldre betyg?

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR ) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux. 

Hur gör jag om jag har en utländsk gymnasieutbildning?

Vi kan granska och bedöma dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Genom bedömningshandboken från Universitets- och högskolerådet (UHR) kan vi tolka en hel del utländska gymnasiebetyg. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den. 

Hur gör ni urval om det är fler behöriga sökande än vad det finns platser

Urvalet baseras på arbetslivserfarenhet och tidigare utbildning. Dels antal år du arbetat heltidinom digital marknadsföring, till exempel SEM, SEO, Google Analytics, etc. Utöver det kan du få urvalspoäng om du har en eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller marknadskommunikation. Mer detaljer kan du se när du skickar in din ansökan. För att öka din chans att bli antagen kan du därför bifoga arbetsintyg och/eller betyg från utbildning. Tänk även här på att det tydligt måste framgå vad du har jobbat med för att vi ska kunna ta med den i bedömningen. Det är upp till dig att styrka att du har den arbetslivserfarenhet som krävs för att få urvalspoäng. 

Jag har en examen som Marknadsekonom DIHM, är jag behörig att söka?

Enligt förkunskapskraven ska det vara en utbildning inom digital marknadsföring eller digtial marknadskommunikation. Eftersom innehållet i en DIHM-examen skiljer sig åt är det inte helt lätt att svara på den frågan utan att veta vilka kurser du har läst. Om du skickar in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas. 

Jag driver eget företag, vad gäller för mig?

För dig som driver, eller har drivit, eget företag krävs ett intyg från tredje part; t.ex. delägare, medarbetare, styrelsemedlem eller revisor. I intyget behöver din yrkesroll framgå, hur länge (start- och slutdatum) och i vilken omfattning du har arbetat. Intyget måste vara signerat.

Intresseanmälan

YH-myndigheten beviljar nya starter tidigast hösten 2021. Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Skicka intresseanmälan
Skicka intresseanmälan Skicka intresseanmälan

Är du behörig?

För att studera den här utbildningen krävs:

 • Grundläggande behörighet
 • Minst två års yrkeserfarenhet på heltid (deltid omräknas till heltid) inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation

 • alternativt examen från en tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation, alternativt kandidatexamen inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation, eller motsvarande.

Läs mer under rubriken Behörighet.

Har du frågor?

Fyll i kontaktformuläret eller maila oss på yh@ihm.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med erbjudanden, lästips, seminarier, webinars och mycket mer.

Relaterade utbildningar

Marknadsföring

Digital Analytics Specialist

Heltidsstudier, 83 veckor

Marknadsföring

Digital Marketing Goals & Analytics

Parallellt med jobb, 3 dagar

;