Hoppa till innehåll
Alla utbildningar/

En mentor gör skillnad

I ett bra mentorskap finns en konfidentiell och öppen relation med två engagerade personer. Det ger dig ett utökat stöd i såväl din personliga utveckling som i din affärsmässiga utmaning.

303_Regular Page Content 960x480.jpg

Dina behov styr

En professionell mentor stödjer dig i att hitta svar på frågor och i att göra val som leder vidare i karriärutvecklingen och livet. Mentorn stöttar dig i processen att hitta dina egna lösningar på det som behöver göras, pröva dem och lära utav det. Din mentor delar också med sig av sina egna erfarenheter, kunskaper och upplevelser.

Det är dina behov som styr innehållet. Med hjälp av frågor, aktivt lyssnande, feedback och utmaningar hjälper mentorn dig att göra mer medvetna val, hitta nya handlingsalternativ och nå dina mål.

Du får möjlighet att lyfta just det som är viktigt för dig och stöd att utforska din omvärld och möjligheterna i den.

Ta nästa steg med hjälp av en mentor

Att anlita en mentor är en unik väg för personlig utveckling. Du möter en intresserad, erfaren person, som är helt fokuserad på dig, dina tankar och utmaningar.

Era möten liknar inga andra möten. Dina behov styr innehållet, och du kan delge tankar och reflektioner som det inte ges utrymme för i något annat forum. Det ger dig möjlighet att bli medveten om och arbeta med det som du upplever som hinder för att du ska nå din fulla potential.

Din utveckling skapar inte bara bättre resultat för dig som individ utan även för företaget. Vi kopplar processen till din arbetsvardag och dina professionella utmaningar.


Mentorer

image

Kerstin Sääw

"Programmen är uppbyggda enligt de senaste forskningsrönen vad gäller inlärning. Det deltagaren behöver är ett öppet sinne och vilja att investera lite tid, så ser man vanligtvis en fantastisk utveckling."

image

Alex Kjellbris

"Företag vill förstå hur användare/kunder interagerar med deras innehåll, och vilka marknadsföringsinsatser som verkligen ger konvertering."

image

Anette Jönsson

"Vi arbetar med utveckling på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Mycket är processinriktat och kopplat till en teori, ”lära genom att göra”. Metodiken bygger på deltagarnas egna erfarenheter ur vardagen."

image

Carl-Johan Lonntorp

"Det är väldigt viktigt att fundera över sin egen roll och person, för om man inte reflekterar över den så leder man oftast så som man själv vill bli ledd. Det fungerar enbart om den man ska leda är exakt som en själv, men de flesta är inte det."

image

Ola Trouvé

"Det är riktigt häftigt att det inte spelar någon roll vilken kultur eller land deltagarna kommer ifrån, sättet de tar sig an Fyrarummaren är nästan identiskt."

image

Maria Westman

"Ett vanligt missförstånd är att man gör traditionell marknadsföring istället för content, alltså paketerar produkter och tjänster utan att gå på djupet."

image

George Smidelik

"Många inleder en utbildning med att sätta sig själva i en viss elevroll och läraren i en auktoritetsroll, vilket sällan är ändamålsenligt för lärandet. Därför måste detta beteende först skalas av, och sedan kan man öppna upp personens sinnen för ett utforskande beteende."

image

Anna Wallin

"Genom att involvera alla anställda med nyckeltal som engagerar individen kan man få hela organisation att gemensamt arbeta mot målen."