Hoppa till innehåll

lÄR DIG LEDA FÖR INNOVATION OCH FÖRÄNDRING

Bra management är sällsynt. Sanningen är att många företag avsevärt skulle kunna förbättra sin prestation bara genom att öka den operativa skickligheten. Ingår du i en organisation som samtidigt kan hantera både variation och förändring utan att tappa i kundtillfredsställelse, resurseffektivitet eller medarbetarnöjdhet? En organisation som kan absorbera variation och förändring utan att det leder till stress, höga sjukskrivningstal eller finansiell kris.

I verkligheten är det få av oss som med handen på hjärtat skulle tillskriva vår organisation en sådan förmåga.En organisation som samtidigt lyckas med att växa och att göra kunderna, medarbetarna och aktieägarna nöjda.

Men varför är då bra management så sällsynt? Den bistra sanningen är självtillräcklighet. Vi tror att vi är bättre på att leda och styra verksamheten än vad vi i verkligheten är.

Vi är fast i vanor och gamla föreställningar om hur verksamheten ska organiseras och styras. Vi är blinda för vår egna organisatoriska verklighet. Vi omprövar inte våra sätt att leda och styra verksamheten i takt med att omvärlden och företagets strategi förändras. Även om vi skulle önska att det var så, är sanningen att organisationer inte förändras genom enstaka event där den nya inriktningen basuneras ut till chefer och medarbetare.

I verkligheten sker förändring istället i det vardagliga arbetet i verksamheten. Det sker i små steg genom vilka styrning och ledning successivt anpassas i syfte att utveckla den operativa förmågan att hantera variation och förändring. Ett arbete som gör organisationen robust och hållbar i en föränderlig omvärldsmiljö.

Management handlar om den organisatoriska förmågan att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Antingen genom att prestera mer med de resurser och människor som finns i organisationen, eller genom att åstadkomma samma prestation med mindre resurser och ge människorna tid att utveckla verksamheten till en ny nivå.

Bra management sätter kunden och människorna i centrum för allt som pågår i den operativa verksamheten. Bra management kan skapa en hållbar organisation för medarbetare, finansiärer och samhället i stort.

IHM Business School erbjuder dig bättre förklaringar till varför din organisation presterar som den gör och lösningar på vad som måste ske för att den ska prestera ännu bättre imorgon. Läs också om våra utbildningar i ledarskap och affärsutveckling.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med erbjudanden, lästips, seminarier, webinars och mycket mer.

Här finns en arena för erfarenhetsutbyte, ny kunskap och personlig utveckling inom management. En arena där förmågan står i fokus och kunskapen baseras på den senaste forskningen och aktuell praxis.

Affärsutveckling

Affärsutveckling är komplext, osäkert och riskfyllt och du måste ha modet att tänka innovativt.

Marknadsföring

Digitaliseringen förändrar sättet vi marknadsför och säljer våra produkter och tjänster.

Ekonomi

Ta kontroll över affärsbesluten och lär dig vilka styrmedel som krävs för att generera överskott.

Ledarskap

Dina handlingar som ledare avgör affärsresultatet och din upplevda kompetens visar sig genom ditt personliga agerande.

Försäljning

Skapa värde för kunden och bli en mästare på att hantera alla olika kundsituationer du ställs inför.

Management

Genom att öka den operativa skickligheten kan företaget öka sin prestation avsevärt.

;