Hoppa till innehåll
hero1
Utbildningar/

Innovation & Business Growth

Säkra framtiden med innovation

Detta är kursen för dig som vill lära dig skapa nya affärer med innovation. I utbildningen får du metoder och praktiska verktyg för att skapa den struktur och kultur som krävs för att öka innovationsförmågan i företag och team.

Innovation och tillväxt

Innovation handlar om att vara relevanta för kunderna, idag och imorgon. Det handlar om att nå kunderna, så att vi skapar nya affärer. Men trots att innovation är nödvändigt, är det få företag som är nöjda med sitt resultat från innovationsarbetet. Innovation driver konkurrensfördelar och skapar en snabbrörlighet som idag är en nyckelfaktor för tillväxt.

Digitala verktyg

Innovation and Business Growth genomförs via mötesplattformen Zoom. Här gör vi det möjligt att följa föreläsningarna, interagera med lärare och deltagare, samt arbeta i ”break out rooms”. Innovationsverktyget NEXT används för att leda oss genom den kreativa processen, och ge oss kraft att genomföra innovationsuppgifter. Innovationsuppgifterna från NEXT genomförs i fördefinierade workshops i Miro, som är ett verktyg som gör det möjligt för oss att genomföra och samverka virtuellt i innovationsuppgifterna. Vi kommer även använda Mentimeter, för att löpande känna av pulsen och för att fånga det som händer under utbildningen.


Resultat efter utbildningen

Kursen har designats för att ge dig praktisk kunskap om det senaste inom metodik, facilitering, verktyg och teknik i syfte att ni ska få ut mer av ert arbete med innovation. För att lyckas med innovation krävs idéer, problem och uthållighet. Det finns bara en som avgör om ni lyckats, era kunder, det är de som bedömer era innovationer, ingen annan! Det finns inget slut – innovation innebär ständig förändring och att hela tiden leverera ökat värde.

Du lär dig bland annat:

 • Verktyg och metoder för att planera och skapa struktur och kultur för en innovativ företagskultur
 • Innovationsarbete med kundfokus och datadrivet best practice
 • Design Thinking och Lean i kombination för att identifiera och utveckla innovationsmöjligheter
 • Aktiviteter för varje steg i innovationsarbetet som gör det möjligt för alla att vara med och bidra
 • Tillgång till det digitala verktyget Next som ett stöd i kursen och i ditt fortsatta arbete med utveckling av affärsmodellen.

Kurstillfällen

DISTANS: Hösten 2022

Omfattning

5 heldagar, kl. 09.00-16.30

Utbildningen är uppdelad i en lektion i veckan under 5 veckor.

Avgift

30 900 kr exkl. moms

38 625 kr inkl. moms

Kontakta gärna mig

Jag svarar på dina frågor och guidar dig till den utbildning som bäst matchar dina behov.

Alexandrak-hedström-rund-transparent-500x500.png

Alexsandra Hedström
Utbildningsrådgivare

Telefon: 08-657 00 06
E-post: alexsandra.hedstrom@ihm.se

Kursmoment

DAG 1: INNOVATIONSKULTUR OCH INTRAPENÖRSKAP

 • Innovationscoaching - Behandla andra så att de delar nästa idé
 • Kreativt geni och diversifierade team
 • Ambidextert ledarskap och flöde av idéer
 • Bryt mot regler och gör saker du inte borde
 • Nyskapande, lärande eller effektivt helt olika situationer
 • Mätning och styrning med fokus på beteende
 • Formulera utmaningen som skall mötas
 • Grunderna i användarcentrerat innovationsarbete med Design Thinking

DAG 2: ATT KÄNNA FÖR OCH FÖRSTÅ ANVÄNDARNA

 • Utforska utmaningen med användarnas ögon
 • Fånga beteenden, problem, mål och behov från användarna
 • Intervjua användare och studera verkliga situationer
 • Träd in i användarens situation, skapa empati och beskriv användarresan
 • Träffa experter och skapa förståelse för trender på marknaden
 • Utveckla personas som förkroppsligar det du lärt dig om dem
 • Skapa en utmanande kreativ frågeställning för en persona

DAG 3: VISIONERNA OCH IDÉERNA SOM KOMMER ÄLSKAS

 • Skapa idéer genom att nyttja flera olika delar av hjärnan
 • Visualisera, kombinera, förvåna och se från olika vinklar
 • Låna från andra och utmana med nya digitala möjliggörare
 • Använd trigger frågor som andra besvarat
 • Skapa ett värdeerbjudande riktat direkt till din persona
 • Motivera och pitcha din lösning så att det känns

DAG 4: LYSSNA OCH FÖRSTÅ REAKTIONER FRÅN PROTOTYPER

 • Vad är en prototyp och hur drar vi nytta av den
 • Måla upp en storyboard som skapar liv i lösningen
 • Bygg modeller och vidga synen av lösningen
 • Skapa en Mockup där lösningen presenteras för användarna
 • Skapa ett rollspel för att iscensätta möjliga framtida scenarios
 • Validera era vagaste antaganden som är kritiska för framgång
 • Samla det användarna har gillat, ogillat, sagt och bidragit med för en förbättring av värdeerbjudandet

DAG 5: SKALA UPP OCH VÄXLA UPP FÖRÄNDRINGEN

 • Skapa en pris- och leveransmodell utefter unika konkurrensfördelar
 • Planera lansering med hjälp av organisation och nödvändigt förändringsarbete för att skapa utväxling
 • Håll förändringen i liv, detta är er start på något nytt!
image

Läs intervjun med Martin Högenberg som berättar om innovationsarbete som skapar reella värden!

image

Guide för att lyckas med innovationsarbetet

Innovation ska ge effekt, skapa utveckling och utväxling, förnyelse och konkurrenskraft. Vi bjuder på en guide för att påbörja resan med att lyckas med innovationsarbetet.

Huvudlärare på kursen

Kontaktuppgifter till Martin Högenberg

Jag drivs av möjligheten att skapa något nytt som bidrar till att utveckla oss själva och de verksamheter vi vill ska vara del i det nya. Jag har tidigare varit innovationsansvarig för CGI, en av Sveriges största IT-tjänsteleverantörer, och som konsult har jag hjälpt mängder av verksamheter att utveckla innovationsförmåga. Idag är jag ansvarig för Visual Arena där samverkan skapar innovation inom visualiseringsområdet. Mina roller är bland annat ledare, mentor, rådgivare, coach, föreläsare, utbildare och inspiratör - och mitt arbete är centrerat kring människor, att få fler att hjälpas åt, med att skapa det nya som är värdefullt i de stora perspektiven.

Fler röster från Innovation and Business Growth

Kontaktuppgifter till Maria Ekström

Roll: Business Development Specialist på Hasselfors Garden

"Jag tänkte annorlunda, såg saker från andra perspektiv redan efter de första tre dagarna. Upplägget där teori och erfarenhetsutbyte varvas med praktiskt arbete enligt den metodik som vi skulle lära oss var väldigt framgångsrikt. Tiden gick så snabbt och det var så roligt hela tiden. Lärarna hade en djup och bred erfarenhet inom innovation och dessutom hade de den kunskap som krävs för att förmedla kunskap till oss kursdeltagare. Det jag tar med mig från kursen kommer att ha ett stort värde för mig i mitt fortsatta arbete. Jag fick inte bara med mig insikter om en metodik i stort utan även insikter om hur jag kan utmana mig själv och andra till att tänka annorlunda även i det mindre perspektivet."

Kontaktuppgifter till Sara Hellqvist

Roll: Customer and Innovation Project Lead på Novartis Sverige AB

”Jag kan varmt rekommendera denna kurs till alla som vill öka sin innovationsförmåga! Kursen har gett mig viktig kunskap om den värdefulla kreativa processen och inte ha för bråttom med lösningen. Otroligt inspirerande föreläsare som navigerade skickligt mellan lärandet av verktyget, teori och praktiska gruppövningar.”

Kontaktuppgifter till Jonas Håkansson - om att läsa utbildningen på distans

Roll: Product Manager, SMS Smart Media Solutions AB

"Jag funderade en del inför kursen hur det skulle kännas och fungera att följa kursen på distans, men jag vart väldigt positivt överraskad. Lärarna Martin och Mariangela var superproffsiga och gav energi genom hela kursen, något som kanske är än mer viktigt när man följer på distans. Kursens upplägg med att varva föreläsningar med mindre gruppövningar passade mig väldigt bra, både för att direkt få testa och applicera ny kunskap, men också för att få in variation och dynamik. Under kursen fanns det möjlighet att ställa frågor genom att skriva i chatten. Det fanns även möjlighet att ”kalla in” en lärare till de digitala grupprummen vid behov. Jag upplevde att lärarna var väldigt lyhörda för frågor och att dom alltid fanns nära till hands vid frågor under gruppövningar och kunde vägleda oss vidare. Genom att man hela tiden såg varandra med video kände jag att det snabbt blev en bra och positiv gruppkänsla där man kunde känna in varandra och hur de andra i gruppen tänkte kring uppgifterna. Jag upplevde att samarbetet i grupprummen blev bättre för var dag. Vår grupp upplevde att tempot under de första dagarna stundtals gjorde oss lite stressade. Efter att vi framfört detta till lärarna fick vi mer tid för att hinna prata ihop oss och reflektera kring uppgifterna. Det tyckte jag hjälpte oss mycket för att skapa bättre flyt och engagemang i gruppen. Sammanfattningsvis tycker jag att det varit en väldigt intressant, givande och rolig kurs. Jag tar med mig massor med ny kunskap och inspiration vidare i mitt arbete, precis som jag hoppats på. Stort tack!"

Kontaktuppgifter till Richard Haag

Roll: Head of digital innovation center på Holmen

”Kursen ger en bra inblick i hur ett strukturerat innovationsarbete kan fungera. Teori varvas med praktiska uppgifter så att man verkligen får känna på processen på riktigt, dock naturligtvis i ett betydligt högre tempo än i verkligheten. En viktig del är att ta del av övriga deltagares syn på innovation samt att också kursledaren Martin Högenberg som gärna delar med sig av sina tidigare erfarenheter inom området. Jag kan varmt rekommendera kursen.”

Kontaktuppgifter till Martin Dahl

Roll: Creative strategist på NetRelations

”Martin Högenberg guidade med van hand genom en femstegsprocess med mycket grupparbete och praktiserande av metoderna. De lyckades skapa en högst förståelig process och struktur i begreppet som på riktigt skapar en stabil grund med stora förutsättningar för det något uttjatade finrumsordet innovation. Tack för lärorika roliga dagar med mycket businesstjöt och skratt.”

Har du några frågor?

image
image

Vanliga frågor och svar

Vi har filmat de vanligaste frågorna kring våra öppna utbildningar inom Business Professional - inkluderat specifika frågeställningar kring DIHM-utbildningarna.

image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

Stockholm: Johan Walkendorff tfn: 0730-43 74 76

Stockholm: Petter Lövbom tfn:0726-604298

Väst och Syd : Charlotta Jelkeby tfn: 0705-18 96 42

Relaterade utbildningar

Growth & Marketing Strategy

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Digital Marketing

Kurser
4 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Verksamhetsstyrning

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb