Hoppa till innehåll
None None 03/13/2023, 11:39 d80ae9d3-bd7e-454a-ac48-557c8c242e2b
hero1
Alla utbildningar/

Hållbarhet i styrelsearbetet

Ett hållbart varumärke startar i styrelserummet. Utbildningen Hållbart styrelsearbete visar vägen för hur ett framtidsorienterat och insiktsfullt ledarskap kan lägga grunden för en företagskultur där hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

Förverkliga förmågan att driva hållbarhet och led den igenom organisationen

Utbildningen Hållbarhet i styrelsearbetet ger en omfattande förståelse för hållbart styrelsearbete och besvarar:

 • vad affärsmässig hållbarhet innebär
 • hur man upprättar en strategisk hållbarhetsplan på ledningsnivå
 • hur hållbara processer praktiskt sett kan införas i verksamheten för att säkerställa en långsiktig hållbar framgång för företaget.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Styrelseakademien Västsverige.

Hållbarhet är idag en avgörande faktor inom affärsvärlden och bör påverka alla aspekter av en modern och framåtblickande verksamhet. I denna utvecklingen har styrelsen ett avgörande ansvar att säkerställa hållbarhet som ett centralt tankesätt för hela organisationen.

Janne lindblom rund png 500x500.png

Jan Lindblom, VD, Styrelseakademien Västsverige

ANMÄLAN

Hållbarhet i styrelsearbetet är en unik utbildning gemensamt framtagen av IHM Business School och Styrelseakademien Västsverige.

Läs mer på Styrelseakademins hemsida.

Anmälan görs genom att mejla namn och telefonnummer till: vastsverige@styrelseakademien.se

Omfattning och startdatum

Utbildningen genomförs under tre dagar

19 april 08.30 - 12.30

9 maj 08.30 - 12.30

31 maj 08.30 - 12.30

Avgift

Pris per deltagare: 21 500 kr exkl. moms

Plats

Utbildningen genomförs på IHM Business School

Fabriksgatan 25
412 50 Göteborg

Har du frågor?

Kontakta gärna mig så hjälper jag dig vidare


Annelie Nordström rund.jpg


Annelie Nordström

Telefon: 031-335 20 50
E-post: annelie.nordstrom@ihm.se

Utbildningen upplägg

Utbildningen är fördelad över tre halvdagar enligt upplägget nedan. 

Dag 1 - Hållbarhet som "gamechanger"

Agnes Backegårdh & Martin Alm

 

 • Introduktion i hållbarhet- och klimat, globala utmaningar och mål
 • Hållbarhet som “gamechanger
 • Kulturella och strukturella omvärldsfaktorer
 • Nya kundbeteenden, nya behov, nya drivkrafter
 • Hållbar varumärkesutveckling: Case och Best Practice
 • Workshop och diskussion i grupper
 • Uppstart av individuell uppgift

Dag 2 - Måldefinitioner och Nyckeltal

Tony Christensen

 

 • EU:s taxonomi
 • Branschspecifika faktorer och definitioner
 • Överskridande faktorer och definitioner
 • Riskhantering
 • Rapportering, dokumentation och efterlevnad
 • Måldefinitioner och Nyckeltal
 • Case och Best Practice

Dagen avrundas med en gästföreläsning.

Dag 3 - Marknadsstrategiska frågeställningar

Agnes Backegårdh & Martin Alm

 

 • Varumärke internt och externt
 • Marknadsstrategiska frågeställningar
 • Visionsarbete och ledarskap
 • Roller 
 • Längre workshop i mindre grupper
 • Diskussioner kring individuella uppgifter

Lärare på kursen

Kontaktuppgifter till Agnes Backegårdh

Agnes arbetar i huvudsak med strategisk marknadsföring, design och kommunikation med inriktning på hållbarhet. Idag arbetar hon framförallt med uppdrag av strategisk och hållbar karaktär med ett processorienterat och affärskritiskt fokus. Hon är en van föreläsare och håller i olika workshops och utbildningar för både näringsliv och högskola. Agnes startade hållbarhetsbyrån Where is my Pony 2010.

Kontaktuppgifter till Martin Alm

Martin arbetar som hållbarhetsstrateg och är utbildad miljövetare och företagsekonom. Han har lång erfarenhet av att arbeta med strategiska hållbarhetsfrågor och att integrera hållbarhet i olika affärsmodeller och i förändringsarbete kopplat till hållbar utveckling.

Kontaktuppgifter till Tony Christensen

Tony Christensen arbetar som Manager på Position Green Group och är specialiserad på hållbara finanser och bolagsstyrning. Han har lång erfarenhet av att hjälpa företag i utvecklingen av resilienta strategier och har djup kunskap om implementering av ESG-ramverk som exempelvis EU-taxonomin, SFDR och CSRD/ESRS.