Hoppa till innehåll

Förberedande VD i Ägarledda företag

Hur kan man undvika de vanligaste fallgroparna vid generationsskifte, försäljning eller i tillväxtfaser? Detta är utbildningen för dig som är ägare och vill utveckla företaget, är styrelseledamot och vill hjälpa VD eller för dig som vill lyckas som VD i ägarlett företag.

Förberedande VD i Ägarledda företag

Förberedande VD

Sverige har ca 1,1 miljon företag, varav 98,5% är ägarledda bolag som utgör motorn i svensk ekonomi. De kännetecknas av att ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten, och ägaren sitter ofta på fyra stolar – samtidigt. Man är VD, ägare, styrelse och operativ i den dagliga verksamheten.

I takt med att företaget växer och utvecklas ökar kraven på ett mer strukturerat ledarskap. För att lyckas skala upp företaget till nästa nivå krävs att man separerar rollerna, ägare, styrelse och vd och går från ägarlett till ägarstyrt.

En förberedande VD har som uppdrag att verka som ”brygga” mellan ägaren och nästa fas. Det innebär bl a att säkerställa formalia och rutiner, identifiera bolagets själ och inte minst identifiera dolda kostnader. Rollen innebär också att stötta och bistå ägaren i processen att gå från ägarlett till ägarstyrt. Det är en värdefull roll för ägaren, som får in en extern kraft och nya perspektiv i bolaget helt utan risker. VD uppdraget är tidsbestämt och kan ta olika lång tid beroende på mognadsfasen i bolaget.

Nästa fas för bolaget kan vara att anställa en extern VD eller att sälja företaget. Har man då haft en förberedande VD som skapat ordning och reda ökar såväl värdet som företagets attraktionskraft.

Förberedande VD är en ny roll som har utvecklats efter ett stort behov från marknaden där ca 100.000 bolag i Sverige står inför ett skifte. Efterfrågan på rollen växer och IHM är först ut på marknaden att erbjuda denna utbildning.

FÖR VEM?

 • Ägare som vill få insikt och/eller själva vill lära sig hur de ska utveckla sitt företag.
 • Styrelseledamöter som vill få förståelse för processen och hjälpa ägaren.
 • Mellanchefer som vill ta nästa steg i utvecklingen och ta sig an sitt första VD uppdrag.
 • VD:ar som vill få insikt om hur man lyckas som VD i ett ägarlett företag.

Utbildningens olika kursmoment

Utbildningen består av fyra heldagar.

MÅL UTIFRÅN KUNDVÄRDE:

 • Förstå effekten av att gå från ägarlett till ägarstyrt
 • Ägardirektiv, vad och varför
 • Aktivera styrelsearbetet – hur tar man första steget?
 • Vad innebär en 360° analys i ett ägarlett företag?
 • Hur ser extern Vd:s roll ut i ett ägarlett företag?
 • Vilka är de viktigaste verktygen och egenskaperna för att lyckas som VD i ett ägarlett företag?
 • Verktyg att skapa struktur och centrala processer utan att tappa entreprenörsandan
 • Ledstjärna, vision, mission och kärnvärden – och vikten av dessa
 • Vikten av innovation i tillväxtföretag
 • Komptensväxlingar – och hur genomförs de på bästa sätt?
 • Hur tänker en ägare och vilka är ofta dennes framgångsfaktorer?
 • Hur får man en ägare att ”släppa taget” och växa med företaget?
 • Ekonomiska mål och uppföljning
 • Vad har lönsamma företag gemensamt?
 • Det växande företagets ekonomiska utmaningar
 • Se varningssignalerna i nyckeltalen
 • Hur identifierar man dolda kostnader

SKAPA ENGAGEMANG OCH DELAKTIGHET

 • Leda i förändring
 • Motivera istället för hotivera
 • Vikten av kommunikation
 • Tydliga budskap
 • Att skapa samsyn

VERKTYG, METOD OCH MODELLER

 • 360° metoden
 • Chairs ägardirektivsmetod
 • Styrelsematerialmodell
 • Förberedande VD metod
 • Strategisk plattform – vikten av en röd tråd genom företaget
 • Lanseringsprocess

Träning – live

 • Hantera det svåra samtalet med ägaren
 • Hantera det svåra utvecklingssamtalet
 • Skapa en inspirerande och motiverande presentation som VD

Anpassa ditt köp

Se priser som:
Summa:
29.900 kr
Moms:
(exkl. moms)

Utbildningens pris kan komma att förändras i nästa steg beroende på eventuella rabatter eller tillkommande anmälningsavgifter.

Har du frågor om programmet?

Ring våra affärsutvecklare!

Prenumerera på IHM Update

Få lästips, nyheter, seminarier, inbjudningar, specialerbjudanden och mycket annat.

Kontaktuppgifter till Charlotta Jelkeby

Roll: Affärsutvecklare region väst

Telefon: 031-335 20 64

Kontaktuppgifter till Sara Rönnqvist

Roll: Affärsutvecklare region öst

Telefon: 08-657 00 11