Hoppa till innehåll

EQ ledarskap

Nya tider och nya värderingar kräver ett annat ledarskap och andra beteenden. IHM EQ Ledarskap ökar din medvetenhet om hur du kan frigöra kraften och den fulla potentialen hos dina medarbetare, och vad som verkligen krävs av dig för att leda din organisation in i framtiden.

EQ ledarskap

För vem?

Kursen vänder sig till alla chefer och ledare som vill utveckla sina ledarförmågor.


Resultat efter utbildningen

Affärsnyttan med EQ:

 • Ökad lönsamhet
 • Lägre personalomsättning
 • Ökad effektivitet
 • Nöjdare medarbetare
 • Högre produktion
 • Nöjdare kunder
 • Ökad försäljning
 • Bättre samarbete

Genom att du utvecklar:

 • Förmågan att agera i känslomässigt utmanande situationer
 • Mottagligheten för nya idéer och kan hantera andra infallsvinklar än sina egna
 • Har en passion för vad du gör och förmågan att få andra att uppleva detsamma
 • Ett entusiastiskt åtagande till långsiktiga mål
 • Din påverkan på affärsresultatet - har förmågan att förstå och känna igen hur dina känslor och emotioner påverkar ditt omdöme
 • Ditt sätt att hantera nya situationer väl
 • Din kännedom om dig själv och blir medveten om dina känslomässiga erfarenheter
 • Ditt ledarskap i förändringsarbete eftersom förmågan att förstå andra är hög

Utbildningens olika kursmoment

Inför kursstart: 360 Analys av ditt ledarskap; du, dina kollegor och närmaste chef svarar på frågor om ditt ledarskap.
Frågeformulär skickas ut digitalt.

EQ Ledarskap – huvuddelar i programmet:

 • Vad är Emotionell kompetens?
 • Vad är det som gör att Emotionell kompetens är så viktigt att utveckla
 • Vad säger forskningen om Ledareffektivitet, EQ och påverkan på resultatet?
 • Min individuella ECR- Rapport* – feedback från min omgivning
 • Mitt nuläge i ledarskapet – styrkor och utvecklingsområden
 • Min egen utvecklingsplan
 • Beteendeutveckling för att säkra effekt
 • Individuellt samtal med Handledare och Coach

*ECR rapport - Används av ledande företag globalt för att utveckla ledarskapet, välja ut talanger och förbättra prestationer.

Backas upp av mer än 10 års gedigen vetenskaplig internationell forskning på professionella ledare som samlats i en databas.

Flera rapporter tillgängliga: självskattning, 360 graders samt urval.


Pedagogik och lärande

Ledarutveckling ser vi på HM snarare som en process bestående av tre parter; Handledare med egna erfarenheter i ämnet, beprövade verktyg och metoder för ett effektivt ledarskap samt deltagare med sina egna erfarenheter som tas in i rummet. Vi arbetar såväl i mindre grupper, sk reflekterande team om 3-4 personer, samt i stor klass. Pedagogiken består av flera interaktiva moment för att ni som deltagare skall få ut mesta möjliga under er tid på IHM. Allt för största möjliga läreffekt.