Hoppa till innehåll
Utbildningar/

Sales Performance Business to Business

Genom att knyta an till relevanta case i vardagen tränas din förståelse och dina färdigheter för ett framgångsrikt säljarbete – något som i slutänden leder till ökad kundnöjdhet och bättre affärer.

Testa b2b.JPG

Klicka på bilden och få ett smakprov på hur upplägget ser ut

Kursen bedrivs helt online via webben. Den digitala träningen sker i en simulerad, realistisk miljö som ger direkt återkoppling på hur du agerar i olika situationer. Du får löpande feedback av din ”digitala” coach, och även värdefulla tips och råd under utbildningens gång. När du är klar med kursen kan du göra ett slutgiltigt test online för att bli certifierad.

KURSENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL

Du har tillgång till utbildningen under tre månader, och du väljer själv när och i vilken takt som du vill studera. Utbildningen består av olika faser:

Fas 1: Utbildningsstart

Du får ett välkomstmejl som innehåller: instruktionsvideo,  inloggningsuppgifter och studieguide.

Fas 2: Kartläggning

Kartläggning av din nuvarande kompetens görs enskilt på webben. Du gör den i din egen takt och behöver inte göra alla delarna på en gång, utan kan alltid fortsätta där du senast lämnade. Kartläggningen resulterar i en analys av nuvarande kunskaper inom de olika kompetensområdena.

Fas 3: Träning i säljprocessen

Du tränar din säljförmåga i följande moduler:
• Säljprocessen – teorier och tips
• Mötesbokning – digitala simuleringar och coachning
• Behovsmöte – digitala simuleringar och coachning
• Presentationsmöte, förhandlingstekniker och avslut –
digitala simuleringar och coachning

Här kan du få ett smakprov på utbildningens upplägg och innehåll

Certifiering

Efter avslutad utbildning kan du certifiera dig på egen hand i den simulerade utbildningsmiljön. Certifieringen tar ca 1,5 timme, och ger dig ett certifikat för genomgången kurs IHM Sales Performance B2B.

RESULTAT EFTER KURSEN

Efter utbildningen behärskar du säljprocessens olika steg, från första kontakt och mötesbokning till behovsanalys och avslut av affären.
Genom dessa steg ökar du förståelsen för din försäljningsroll samt ökar din förmåga att skapa förtroende och att använda beprövade metoder för att leda säljprocessen framåt.