Hoppa till innehåll

BLI BÄTTRE PÅ ATT UTVECKLA FÖRETAGETS FINANSER

Grunden för ett framgångsrikt företag är en god ekonomi. En ekonomispecialist som har kunskaper om redovisning och kalkylering har dock inte nödvändigtvis kunskap om hur ett företag ska göra för att få en god ekonomi. Däremot förväntas du som affärs- och verksamhetsansvarig att ha just den kunskapen.

Om du är beslutsfattare och är ansvarig för affärer och verksamhet kan du inte förlita dig på att ekonomispecialisterna har den förståelse och kunskap om marknaden och verksamheten som du har. Du måste istället själv ha kunskaper om hur dina beslut återspeglas i den ekonomiska redovisningen och i kalkyler.

Som affärsansvarig måste du själv kunna ställa krav på hur finansiella nyckeltal, kalkyler och den interna redovisningen ska vara utformade för att utveckla företagets verksamhet i rätt riktning. Har du inte den kunskapen kan det bli problem, eftersom ägare och kreditgivare, som bidrar med pengarna som finansierar rörelsen, främst bedömer företagets verksamhet utifrån den bild som den ekonomiska redovisningen ger.

Ägarna och kreditgivarna kan då tappa förtroendet för att affärsverksamheten kan generera önskvärda ekonomiska resultat. Det innebär i sin tur att företagets överlevnad och framtida utveckling sätts på spel.

Därför måste du som affärs- och verksamhetsansvariga ha en hög affärsekonomisk kompetens. Du måste kunna överblicka de ekonomiska konsekvenserna av olika strategiska och taktiska val i verksamheten. Och du måste ha färdigheter på en nivå som ger dig förmågan att förklara för och övertyga andra om hur dina strategiska och taktiska val tar sig i uttryck i företagets ekonomiska redovisning och nyckeltal, på kort och lång sikt.

IHM Business School erbjuder dig som är affärs- eller verksamhetsansvarig kunskaper och färdigheter inom det som krävs för att styra företaget mot en god ekonomi. En affärsekonomisk kompetens som säkrar företagets tillväxt, lönsamhet och finansiering inför framtiden.

Här finns en arena för erfarenhetsutbyte, ny kunskap och personlig utveckling inom redovisning, finansiering och kalkylering. En arena där förmågan står i fokus och kunskapen baseras på den senaste forskningen och aktuell praxis.

;