MER

IHM Verksamhetsutvecklande ledarskap

Du är erfaren ledare och vill bygga en organisation som snabbt anpassar sig till omvärldens förändringar. Utbildningen fokuserar på hur du som ledare ska agera på ett sätt som engagerar, utmanar och motiverar dina medarbetare.

Anette Jönsson
”En utvecklande ledare leder genom att vara ett bra föredöme, inspirera, motivera, och våga konfrontera med personlig omtanke”
Anette Jönsson Handledare
Anmäl dig härProva-på/InfomöteBoka rådgivningLadda ner - 8 fallgropar
Anette Jönsson
”En utvecklande ledare leder genom att vara ett bra föredöme, inspirera, motivera, och våga konfrontera med personlig omtanke”
Anette Jönsson Handledare

Fakta

Startdatum

Stockholm

12 nov
12-14 nov, 11-12 dec, 16-17 jan 2019 och 14-15 feb 2019
13 maj
13-15 maj, 13-14 juni, 27-28 aug, 24-25 sep 2019

*Med reservation för ändringar.

9

Omfattning

9 dagar (3 + 2 + 2 + 2 dagar) kl. 9-17. 

Tid tillkommer för lärteamsmöten, personlig coaching, självstudier samt eget implementeringsarbete.

Ca 3 veckor innan startdatum ska en 360° bedömning besvaras digitalt av deltagare och medarbetare.

Ladda ner schema

Stockholm

Kursavgift

Avgift

Utbildningsavgift: 69 000:- *
Anmälningsavgift: 2 500:- *

* Priser exkl. moms.

Litteratur ingår.

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Maximera dina medarbetares potential

Detta är ett Change Management program med stort fokus på hur du kan förbättra och utveckla din verksamhet och leda, konfrontera och coacha människor från alla kulturer, i alla åldrar.

Du är erfaren ledare och vill bygga en flexibel organisation som taktar med förändringarna i omvärlden. Vi fokuserar på hur du kan utveckla din förmåga att engagera och motivera i ditt ledarskap.
 
Du får insikter om hur du påverkar dina medarbetares agerande och hur du kan coacha och utveckla dina medarbetare till medansvariga. Utvecklande ledarskap* (UL) utgör ett fundament i programmet, Förändringens fyra rum** ett annat.
 

*Utvecklande ledarskap (UL) är kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan och bygger på många års svensk och internationell forskning. Det är den ledarmodell som har tydligast påverkan på resultatet i organisationen, och den ledarmodell som forskarna ser bäst kommer klara av att möta de nya generationernas krav på ledarskapet.

**Förändringens fyra rum är ett beprövat koncept som hjälper organisationer och individer att hantera förändring. Konceptet ger förståelse för hur människor reagerar i förändring och praktiska verktyg för att leda mot målet.
 

Huvuddelar i programmet

 • Utvecklande ledarskap* - 360 Analys av ditt ledarskap; du, dina kollegor och närmaste chef svarar på frågor om ditt ledarskap
 • Forskningsteorier om effektivt ledarskap och högpresterande organisationer.
 • Individuell feedback på det egna ledarskapet.
 • Eget arbete, coaching och reflektion i mindre grupper.
 • Konkreta verktyg och metoder som ger resultat i affären
 • Hur hantera förändring som ledare - förändringsledning
 • Förändringens fyra rum** 
 • Coachande förhållningssätt
 • Träning i att coacha sig själv och andra
 • Praktisk träning i att hantera vardagliga situationer och utmaningar kopplat till ditt sätt att leda
 • Ledarskap kopplat till verksamhetsutveckling
 • Byggstenar för en effektiv verksamhet ur ledar- och medarbetarperspektivet
 • Handlingsplan som säkerställer din yrkesmässiga och personliga utveckling.
Mer info om programmet finner du under fliken LADDA NER.

Resultat

Konkreta ledarförmågor och mycket praktisk träning

Verksamhetsutvecklande ledarskap är ett program som ökar din förmåga att leda i en snabbt föränderlig omvärld.

De insikter du får med dig bidrar till din personliga utveckling, din förmåga att stimulera dina medarbetare till sin egen utveckling och sist men inte minst att öka din organisations effektivitet.

 

 

Resultat efter programmet:

 • Ökad självinsikt och förmåga att analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar
 • Personlig feedback på ditt ledarskap och ett tydliggörande av dina utvecklingsbehov
 • Förståelse för hur olika ledarbeteenden påverkar medarbetarnas engagemang och motivation
 • Insikt om hur dina ledarbeteenden påverkar andra
 • Kunskap och trygghet i att hantera medarbetarnas reaktioner och leda verksamheten framåt i förändring
 • En personlig utvecklingsplan för att vidareutveckling av dig själv, dina medarbetare och verksamheten
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback, coachar, konfronterar och stöttar
 • Kunskap och verktyg för effektivt förändringsarbete
 • Kunskap om värderingars betydelse för att bygga en stark kultur
 • Verktyg för att motivera och engagera unga förmågor

Läs mer under fliken "Ladda ner"

 

Sagt om

Dan Lindgren

Head of Content, Wavemaker Sweden
Utbildningen handlar om utvecklande ledarskap, och jag måste säga att den inte bara gav mig bra verktyg och metoder inom området utan framförallt fick den mig att lära känna mig själv bättre och fick mig att ändra mitt förhållningssätt både privat och på arbetet. Det är inte alltid lätt att leda organisationer in i större förändringar. men efter att ha gått den här utbildningen så känner jag mig mer förberedd än någonsin!

Tina Gustavsson

Unionen Chef
Jag har blivit medveten om mig själv och kan möta mina arbetskamrater och familj på ett helt annat sätt. Jag känner mig stabil och genuint trygg i min roll, och eftersom jag möter många chefer i mitt jobb är det viktigt för mig att utstråla den tryggheten. Jag har verkligen tagit till mig förhållningssättet att vara en utvecklande ledare. Jag är en ledargestalt och det kommer naturligt. Privat har min kommunikation med familjen blivit otroligt mycket bättre. Jag har en bonustonårsdotter hemma, och jag har blivit mycket bättre på att möta henne.

Fredrik Granting

VD, Göranssons Arena
IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap har givit mig verktyg för att leda mina medansvariga och för att bli den ledare jag vill vara, en ledare som skapar motiverade och kreativa medarbetare och där vi alla känner att vi ska ta, och ha, ansvar för verksamheten. Vår handledare var otroligt duktig på att få alla oss i gruppen att förstå utifrån vårt eget perspektiv och vår verksamhet. Jag började från dag ett att använda mig av mina nya insikter och har successivt implementerat tankar i min organisation och även för mig själv. Allt går inte över en natt, men sakta har bitarna börjat falla på plats.

Petra Rosenberg

Utvecklingsansvarig IHM Ledarutveckling
Dina handlingar som ledare avgör affärsresultatet. Dina handlingar som ledare avgör hur dina medarbetare agerar hos kund. Att medvetet utveckla dina handlingar som ledare och kunna påverka ditt eget och andras beteende påverkar såväl medarbetare, kunder som marknad på ett positivt sätt. Antar du utmaningen att utveckla dig och din verksamhet?

Ulf Rosenberg Bertilsson

Handledare Verksamhetsutvecklande Ledarskap
Målet med Verksamhetsutvecklande Ledarskap är att deltagarna ska förstå att hur de kan maximera sina medarbetares potential och bygga en framgångsrik och flexibel verksamhet genom sitt ledarskap. Att få verktyg som hjälper dig att leda i en tid där förändring ständigt står på agendan.

Fredrik Schäder

Executive Vice President Operations, SSC
Jag var nöjd när jag gick Verksamhetsutvecklande ledarskap men med distans är känslan att utbildningen verkligen förändrat mig och mitt sätt att vara mer än vad jag trodde var möjligt. Ju mer jag gav av mig själv desto mer fick jag tillbaks av andra. Fantastiska handledare skapade en trygghet inom gruppen, tillsammans växte vi och lärde oss saker om oss själva som vi tidigare inte uppmärksammat och fått förståelse för. Att komma till insikt och förstå hur jag påverkar andra och hur andra påverkar mig. Jag vill vara den bästa versionen av mig själv och någon som andra väljer att följa, en riktig ledare och IHM har gjort det möjligt för mig att fortsätta utvecklas för att nå mitt mål. Efter att jag avslutat utbildningen för ett antal år sedan har jag kontinuerligt uppmuntrat personer i min omgivning och ledningsgrupper att också gå den, med positivt resultat. Jag kan med gott samvete rekommendera IHM och Verksamhetsutvecklande ledarskap.

Ladda ner

Bygg en snabbrörlig organisation

Detta Change Management program tar sin utgångspunkt i resultatet av dina handlingar och din samverkan med dina medarbetare. Det ger konkreta verktyg och metoder för att utveckla dig själv, dina medarbetare och ditt team för att öka lönsamheten i verksamheten.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Vad kräver framtiden av dig och ditt ledarskap?
Till toppen av sidan Till topp