MER

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av Transformational Leadership - en forskningsbaserad ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultat. Kursen vänder sig till alla chefer och ledare som vill utveckla ett hållbart, modernt ledarskap för att leda människor från skilda kulturer i alla åldrar.

Petra Myhrman
”Du blir medveten om din egen potential och hur du kan påverka för att skapa resultat och öka värdet för kunderna.”
Petra Myhrman
Anmäl dig härProva-på/InfomöteBoka rådgivningTest - Modernt ledarskap
Petra Myhrman
”Du blir medveten om din egen potential och hur du kan påverka för att skapa resultat och öka värdet för kunderna.”
Petra Myhrman

Fakta

Startdatum

Göteborg

11 mar
11-13 mars + 30 maj 2019*
14 maj
14-16 maj + 25 juni 2019*

Stockholm

26 nov
26-28 nov 2018 + 15 jan 2019*
20 mar
20-22 mars + 6 maj 2019*

*Med reservation för ändringar.

3

Omfattning

4 dagar (Kl. 9.00-17.00)

Ca 3 veckor innan startdatum ska en 360° bedömning besvaras digitalt av deltagare och medarbetare.

Innehållet kan även skräddarsys för företagsanpassat genomförande.

Kursavgift

Avgift

24 500:- exkl. moms.

Inklusive feedbackinstrument 360° ULL Utvecklande Ledarskap och två återkopplingar.

(Lunch och fika ingår)

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Ledaren som förebild

Utvecklande Ledarskap (UL) är ett förhållningssätt, som lyfter moraliska och etiska frågor och tar fasta på ledarens agerande som föredöme utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare inspirerar och motiverar i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet. 

Förhållningssättet utmärks också av personlig omtanke; att ge stöd, men också att konfrontera i ett gott syfte både för individen och för organisationen. UL är Försvarsmaktens ledarskapsmodell, baserad på internationella teorier och omfattande forskningsresultat. 

Vi startar med tre heldagar. Cirka två månader senare genomförs en fördjupningsdag.

Däremellan arbetar du med att utifrån en konkret och individuell handlingsplan implementera dina nya färdigheter i vardagen. Du får också en individuell återkoppling/feedback som ytterligare stärker effekterna av ditt ledarskap. Metoden vi använder för din personliga feedback är unik och hjälper dig att lyfta fram din potential på ett konkret och ibland överraskande sätt.

Utveckla dina styrkor

 • 360 Analys av ditt ledarskap, du gör en självskattning, dina medarbetare och din chef besvarar samma frågor
 • Vi skapar en medvetenhet kring dina styrkor och svagheter i ledarskapet
 • Vi tittar på dina beteenden inom följande områden: 
 1. Hur är du som Föredöme – förebild?
 2. Hur är din empatiska förmåga?
 3. Hur bra är du på att motivera och engagera?
 4. Destruktiva beteenden – hur påverkar det ledarskapet?
 • Vilka beteenden inom ledarskap är rent destruktiva?
 • Hur skapar jag engagemang?
 • Coachande förhållningssätt
 • Vi tränar på att coacha andra i mindre grupper, s k triader 
 • Individuell coaching/feedback av handledare
 • Mellanliggande uppgift kopplat till din analys
 • Erfarenhetsutbyte efter steg 1

Resultat

Hur kan du nå din fulla potential?

Programmet resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling. Du får också en fördjupad analys och individuell spegling och feedback på ditt ledarskap utifrån ett unikt och exklusivt koncept som lyfter fram din potential på ett konkret sätt. Från UL går du med förnyad inspiration och konkreta verktyg som gör skillnad på riktigt!

Resultat efter programmet:

 • 360 graders feedback
 • Individuell feedback
 • Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
 • Verktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap
 • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
 • Kunskaper om hur du delegerar på ett effektivt sätt
 • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
 • En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare

Sagt om

Petra Rosenberg

Utvecklingsansvarig IHM Ledarutveckling
Dina handlingar som ledare avgör affärsresultatet. Dina handlingar som ledare avgör hur dina medarbetare agerar hos kund. Att medvetet utveckla dina handlingar som ledare och kunna påverka ditt eget och andras beteende påverkar såväl medarbetare, kunder som marknad på ett positivt sätt. Antar du utmaningen att utveckla dig och din verksamhet?

Marie Camemyr

HR specialist, Crane Currency
Ledarskapsutbildningarna IHM Affärsinriktat ledarskap och Utvecklande ledarskap gav mig mycket bra och nyttiga erfarenheter i min roll som affärsområdeschef, men de bidrog också till att jag kunde ta nästa steg i min karriär och byta bana till att arbeta mer specialiserat inom HR området.

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

Utveckla beteenden som skapar motiverade medarbetare redo att ta ansvar.

Syftet med UL är att utforska och förädla det personliga ledarskapet för att därigenom utveckla de beteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten. Du får konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på och större tilltro till det som är bra i det du redan gör. Kursen vänder sig till alla chefer och ledare som vill utveckla sina ledarförmågor.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Till toppen av sidan Till topp