MER

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av Transformational Leadership. Det är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och ger lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. Forskarna förespråkar denna modell som mest lämplig för att leda 80- och 90-talisterna.

Petra Rosenberg
”Antar du utmaningen att utveckla dig och din verksamhet?”
Petra Rosenberg Utvecklingsansvarig IHM Ledarutveckling
Anmäl dig härProva-på/InfomöteBoka rådgivningTest - Modernt ledarskap
Petra Rosenberg
”Antar du utmaningen att utveckla dig och din verksamhet?”
Petra Rosenberg Utvecklingsansvarig IHM Ledarutveckling

Fakta

Startdatum

Göteborg

10 okt
10-11 okt och 14 dec 2017*
04 dec
4-5 dec 2017 och 29 jan 2018 *
15 mar
15-16 mars & 23-24 april (2018) **

Stockholm

20 nov
20-21 nov 2017 och 16 jan 2018 * (Fullbokad)
17 jan
17-18 jan och 8-9 mars 2018**

*Med reservation för ändringar.
** Kursen utökas till 4dgr

3

Omfattning

3 dagar (2+1). Två heldagar, inklusive kväll dag ett,  och en fördjupningsdag. 

Ca 3 veckor innan startdatum ska en 360° bedömning besvaras digitalt av deltagare och medarbetare.

Innehållet kan även skräddarsys för företagsanpassat genomförande.

Kursavgift

Avgift

18 500:- exkl. moms.
**22 500:- exkl. moms fr o m jan 2018, då kursen utökas till 4 dgr

Inklusive feedbackinstrument 360° ULL Utvecklande Ledarskap och två återkopplingar.

Ev. kostnad för logi tillkommer.

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Konkret handlingsplan

Utvecklande ledarskap startar med två heldagar där vi även arbetar delar av kvällen. Cirka två månader senare genomförs en fördjupningsdag.

Däremellan arbetar du med att utifrån en konkret och individuell handlingsplan implementera dina nya färdigheter i vardagen. Du får också en individuell återkoppling/feedback som ytterligare stärker effekterna av ditt ledarskap. Metoden vi använder för din personliga feedback är unik och hjälper dig att lyfta fram din potential på ett konkret och ibland överraskande sätt.

Utveckla dina styrkor

Programmet startar med en 360° bedömning av respektive ledares ledarbeteenden. Fokus ligger på att utveckla dina styrkor och kursen resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling.

Tyngdpunkten under kursdagarna ligger på att arbeta i mindre grupper med andra ledare där du får träna på att coacha andra och själv blir coachad inom dina specifika utvecklingsområden.
Du får också en fördjupad analys och individuell spegling/feedback på ditt ledarskap utifrån ett unikt och exklusivt koncept som lyfter fram din potential på ett konkret sätt.

Speglingen utförs av certifierade konsulter.

Resultat

Hur kan du nå din fulla potential?

Programmet resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling. Du får också en fördjupad analys och individuell spegling och feedback på ditt ledarskap utifrån ett unikt och exklusivt koncept som lyfter fram din potential på ett konkret sätt. Från UL går du med förnyad inspiration och konkreta verktyg som gör skillnad på riktigt!

Huvuddelar i programmet:

  • 360 graders feedback
  • Individuell feedback
  • Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
  • Verktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap
  • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
  • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
  • Kunskaper om hur du delegerar på ett effektivt sätt
  • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
  • En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare

Sagt om

Petra Rosenberg

Utvecklingsansvarig IHM Ledarutveckling
Dina handlingar som ledare avgör affärsresultatet. Dina handlingar som ledare avgör hur dina medarbetare agerar hos kund. Att medvetet utveckla dina handlingar som ledare och kunna påverka ditt eget och andras beteende påverkar såväl medarbetare, kunder som marknad på ett positivt sätt. Antar du utmaningen att utveckla dig och din verksamhet?

Marie Camemyr

HR specialist, Crane Currency
Ledarskapsutbildningarna IHM Affärsinriktat ledarskap och Utvecklande ledarskap gav mig mycket bra och nyttiga erfarenheter i min roll som affärsområdeschef, men de bidrog också till att jag kunde ta nästa steg i min karriär och byta bana till att arbeta mer specialiserat inom HR området.

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

Utveckla beteenden som skapar motiverade medarbetare redo att ta ansvar.

Syftet med UL är att utforska och förädla det personliga ledarskapet för att därigenom utveckla de beteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten. Du får konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på och större tilltro till det som är bra i det du redan gör. Kursen vänder sig till alla chefer och ledare som vill utveckla sina ledarförmågor.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Till toppen av sidan Till topp