MER

IHM Strategisk marknadsföring

Att en produkt/tjänst säljer i dag är ingen garanti för att den gör det i framtiden. IHM Strategisk marknadsföring handlar om hur man utvecklar en affärsmässigt hållbar marknadsstrategi för en specifik produkt-/tjänstekategori.

Calle Peyron
”Vi vässar deltagarna i att ta fram bättre beslutsunderlag för att kunna fatta de strategiska beslut som krävs för att få verksamheten att växa och blomstra.”
Calle Peyron Handledare & examinator
Anmäl dig härProva-på/InfomöteBoka rådgivningTesta affärskunskaperna
Calle Peyron
”Vi vässar deltagarna i att ta fram bättre beslutsunderlag för att kunna fatta de strategiska beslut som krävs för att få verksamheten att växa och blomstra.”
Calle Peyron Handledare & examinator

Fakta

Startdatum

Stockholm

05 feb
Tisdagar kl. 13-19*

Göteborg

07 feb
Torsdagar 13.00 - 19.00

Malmö

Startar hösten 2019

 

*Med reservation för ändringar.

18

Omfattning

18 tillfällen, ett pass i veckan. 

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete.

Ladda ner schema

Stockholm

Göteborg

 

Kursavgift

Avgift

Utbildningsavgift: 57 900:-*
Anmälningsavgift: 2 500:-*

*Vid privatfinans är priset inkl. moms.
Vid företagsfinans tillkommer moms.

Litteratur ingår.

Examen

Certifikat IHM

Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM

Innehåll

Hur kan en produkt/tjänst utveckla tillväxt och bättre lönsamhet på sikt?

IHM Strategisk marknadsföring är indelad i två delar – varumärket och erbjudandet. Hur och varför behöver varumärket förändras? Hur kan vi matcha varumärke med erbjudande som skapar kundvärde på sikt? 

Tyngdpunkten ligger på att lära sig en arbetsmetod för hur du identifierar och utvärderar dina handlingsalternativ, samt slutligen hur du underbygger ett beslutsunderlag som övertygar andra beslutsfattare och partners om att den marknadsstrategi du rekommenderar är affärsmässigt hållbar.

Varumärket – ur ett strategiskt perspektiv

 • Affärsstrategins koppling till marknadsstrategin
 • Varumärkesutveckling
 • Immaterialrätten och varumärket
 • Varumärkesutvidgning

Erbjudandet – strategier för att skapa kundvärde

När man bedömer en produkts/tjänsts förmåga att tillfredsställa sina kunder skjuter man hela tiden mot rörliga mål till följd av konkurrens, efterfrågan och teknisk utveckling. Du behöver därför lära dig strategier för hur du i rollen som produktansvarig kan möta kundernas förändrade förväntningar på erbjudandet över tid.

 • Erbjudandets inriktning och konkurrensförmåga
 • Idé och konceptutveckling
 • Mätning av kundtillfredsställelse
 • Att gå från en produkt till en servicelogik i takt med den digitala transformationen
 • Sortimentsutveckling
 • Samverkan i värdeskapande affärsnätverk
 • Affärsmässig hållbarhet

Läs mer om Strategisk marknadsföring under fliken LADDA NER.

Resultat

Varumärket och erbjudandet i fokus

IHM Strategisk Marknadsföring utgår ifrån de strategiska beslutssituationer som du möter i rollen som t ex marknadschef, produktägare, produktchef, retailchef, kategoriansvarig eller affärsområdesansvarig. 

Du får lära du dig att genomlysa varumärket och identifiera vilka handlingsalternativ du har för varumärkets inriktning och utveckling. Utifrån varumärkets nuvarande position får du lära dig hur varumärket kan stärkas och utvecklas gentemot såväl kunder i en produktkategori som företagets alla intressenter.

Du får lära dig metoder för att analysera, utveckla och fatta beslut om strategier för erbjudandet i en produktkategori. Du får också lära dig hur man arbetar fram ett beslutsunderlag och bedömer finansiella aspekter på företagets marknadsstrategi. Särskilt bedömer vi den affärsmässiga hållbarheten i de olika satsningar som övervägs inom ramen för en produktkategori.

 

Efter IHM Strategisk Marknadsföring kan du:

 • Ta fram underlag till och fatta beslut om frågor som berör utveckling och förändring av företagets varumärkes- och erbjudandestrategi inom en specifik produktkategori
 • Utifrån ett givet affärsval, i termer av produktkategorier och kundsegment, finna och utveckla de resurser och förmågor som är nödvändiga för att förverkliga ett företags erbjudande och varumärkesstrategier 
 • Affärsmässigt argumentera för dina beslutsrekommendationer med hjälp av marknadsmässiga, juridiska, organisatoriska och ekonomiska argument
 • Känna till immaterial- och konkurrensrättsliga aspekter på varumärkes- och erbjudandestrategier

Certifikat

Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM.

Sagt om

Camilla Dahlén

Vitamin Well
Som Brand manager ville jag helt inrikta mig på marknadsföring och Strategisk marknadsföring passade mig bra, med ganska mycket ur säljarens perspektiv. Vitamin Well är ett litet expansivt företag, där sälj och marknad jobbar väldigt nära varandra för att uppnå våra mål. Utbildningen passar jättebra med mitt nya jobb och jag känner direkt nytta av det när jag jobbar med sälj och säljtänket, bra att få upp de tankarna.

Karl Corneliusson

Viridis
Man kan ju inte veta det på förhand, men att börja på IHM var ett av mina bästa beslut i livet. På två år gick jag från att vara fotbollsspelare till att jobba med precis det jag vill jobba med. Med hjälp av de erfarenheterna jag fick av klasskamraterna upplever jag att jag har lyckats överbrygga de 12 år jag spelade fotboll på heltid.

Conny Andersson

Office Management
IHMs styrka ligger i den höga kompetensen hos lärarna. Lärarna och föreläsarna sitter på otroligt mycket kunskaper och erfarenheter, och jag har fått med mig många modeller och tankesätt som jag kan använda i mitt arbete. Framförallt har fått den inspiration jag sökte och det har gett mig en boost. Det har definitivt stärkt mig i min chefsroll.

Malin Selander

SAS Scandinavian Airlines
Jag har absolut användning av utbildningen i jobbet. Jag har lärt mig ett helt nytt språk! Nu ser jag helheten och affärsmannaskapet, och har större inblick på det kommersiella planet. Jag har också lärt mig extremt mycket om mig själv. Det gäller t.ex. vikten av struktur och ordning och reda vilket gör att jag kan vara driven och kravställande på ett helt annat sätt. Jag gillar att jobba under press och älskar deadlines, det är då jag får puls. Nu har jag bättre självinsikt och vet hur jag själv fungerar.

Magnus Larsson

Senior director retail operations franchise på Circle K
Jag arbetar inte direkt med vår marknadsföring men jag ville få en ökad förståelse för det jobb som vår marknadsavdelning utför. Nu kan jag lättare ta beslut och ställa relevanta frågor när de till exempel presenterar kampanjer. Det är också mycket enklare för mig när jag i min tur ska övertyga andra och argumentera i varumärkesrelaterade frågeställningar.

Ladda ner

Utveckla strategier som skapar mätbara kundvärden

IHM Strategisk Marknadsföring ökar förmågan att säkra affärsmässigheten i marknadsföringsbesluten. Fokus ligger på analys av marknadssituationen och varumärkeskapitalet samt val av marknadsstrategier för att skapa kundvärde på sikt.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Hur attraherar du nya kunder, både online och offline?
Till toppen av sidan Till topp