MER

IHM Public Bid Manager

Vill du bli expert på anbudsgivning och att göra framgångsrika affärer med stat, kommun och landsting? Public Bid Manager ger dig kunskaper om hur du och ditt företag kan utveckla strategi, organisation och konkreta verktyg för ta ett strategiskt helhetsgrepp och bli än mer lönsamma.

Günther Hiltmann - Handledare IHM Public Bid Manager
””Lärarna på utbildningen är alla specialister med lång egen erfarenhet, och ett brinnande intresse för att facilitera och undervisa yrkesverksamma deltagare””
Günther Hiltmann - Handledare IHM Public Bid Manager
Anmäl dig härProva på tillfällen
Günther Hiltmann - Handledare IHM Public Bid Manager
””Lärarna på utbildningen är alla specialister med lång egen erfarenhet, och ett brinnande intresse för att facilitera och undervisa yrkesverksamma deltagare””
Günther Hiltmann - Handledare IHM Public Bid Manager

Fakta

Startdatum

Stockholm

08 nov
8-9 november 5-6 december 17-18 januari 14-15 februari 7-8 mars 21 mars

*Med reservation för ändringar.

10

Omfattning

10 dagar under cirka 5 månader.

Vill du veta mer? Kontakta VISMA, 010-1413318.

Kursavgift

Utbildningsavgift

59 000 exkl. moms.

Litteratur ingår.

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

IHM – en unik lärandemodell

Välkommen till en utbildning i samarbete med IHM Business School och Visma Commerce. Där förenas det bästa av två världar. IHMs djupa kunskap om affärsmannaskap och Vismas expertkunnande om offentliga affärer.
Utbildningens syfte är enkelt – vinna fler anbud!

Utbildningen består av fem moduler som sammantaget ger dig kunskaper och färdigheter för att ta din offentliga affär till nästa nivå.

Modul 1 Affärsmannaskap
Modul 2 Offentlig sektor som kund
Modul 3 Proaktiv försäljning och projektledning
Modul 4 Juridik
Modul 5 Skriva vinnande anbud

Lärarna på utbildningen är alla specialister med lång egen erfarenhet, och ett brinnande intresse för att facilitera och undervisa yrkesverksamma deltagare. Du går en modul ca. var fjärde vecka torsdag/fredag. Modulen börjar torsdag vid 13.00 och slutar fredag vid 16.00. Parallellt med utbildningen gör du ett skarpt affärsprojekt i din egen organisation. Till din hjälp har du en handledare från IHM. Du tillämpar utbildningens kunskaper direkt du kommer hem från respektive modul, och skapar affärsnytta för din organisation. Kan det bli bättre!

Resultat

Öka ditt företags lönsamhet i affärer med offentlig sektor

Utbildningen Public Bid Manager ger en helhetssyn på hur du utvecklar strategi, organisation och konkreta verktyg för framgångsrika affärer med offentlig sektor.

IHM Business School har i samarbete med Visma Commerce (www.visma.se), det marknadsledande kunskapsföretaget inom offentlig upphandling, arbetat fram Public Bid Manager för att möta Visma Commerces kunders kompetensutvecklingsbehov. Public Bid Manager är en bred och praktisk utbildning för dig som vill göra framgångsrika affärer business-to-government.

Vill du veta mer? 

Kontakta VISMA, 010-1413318.

 

Målgrupp

Utbildningen Public Bid Manager riktar sig till projekt- eller verksamhetsansvariga som arbetar i ett stort eller medelstort företag som har offentlig sektor som en del av sin kundbas.

Förkunskaper

Eftergymnasial utbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet. Lång praktisk erfarenhet kan kompensera teoretiska meriter.

Omfattning

Utbildningen omfattar 10 dagar var fjärde vecka under ca 6 månader. Parallellt med utbildningen genomförs ett individuellt affärsprojekt under handledning av IHM.

Examination

Programmet examineras genom ett individuellt affärsprojekt som presenteras både muntligt och skriftlig.

Sagt om

Jan Persson

Public Bid Manager, Aros Negotium AB
Utbildningen gav mig mycket trots att jag har jobbat med offentliga affärer i snart 22år. Jag jobbar nu på ett mycket mer strukturerat sätt i anbudsprocessen. En av de viktigaste kunskaper jag tog med mig från utbildningen var vikten av proaktivt arbete och en förståelse för varför vi vinner anbud eller varför det inte fungerat fullt ut. Eftersom vi jobbar som anbuds konsulter i många branscher ser även att våra kunder få ett mycket positivt resultat. En mycket bra investering.

Helena Söderlind

Key Account Manager, Kone AB
Jag har stor nytta av det jag lärde mig på Public Bid Manager-utbildningen i mitt dagliga arbete, både när det gäller offentliga upphandlingar och i det vanliga säljarbetet. Mycket väl investerad tid!

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

Förståelse för affärer i offentlig sektor

"Anbudsgivaren är certifierad Public Bid Manager". Detta har blivit en kvalitetsfaktor och referens i anbud till svenska myndigheter. Public Bid Manager är en unik utbildning framtagen av IHM och Visma Commerce, det marknadsledande kunskapsföretaget inom offentlig upphandling.

Effektiva verktyg som ger resultat
Professionellt affärsmannaskap
Till toppen av sidan Till topp