MER

IHM Public Bid Manager

Offentlig sektor köper varor och tjänster för ca 800 miljarder kronor per år. För att vara framgångsrik i dessa affärer krävs kunskaper om vad som gäller när man arbetar business-to-government och hur du och ditt företag kan utveckla strategi, organisation och konkreta verktyg för ta ett strategiskt helhetsgrepp och bli än mer lönsamma.

Fakta

Startdatum

Stockholm

jan 2017, 2 dagar ca var 4 vecka under 5 månader*

Startar även i höst!

*Med reservation för ändringar.

10

Omfattning

10 dagar (2 dagar ca var 4 vecka under 5 månader).

Vill du veta mer? Kontakta Anna Engqvist, VISMA, 0702 - 05 67 36.

Kursavgift

Utbildningsavgift

59 000 exkl. moms.

Litteratur ingår.

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

IHM – en unik lärandemodell

Vår pedagogik bygger på en unik lärandemodell i fyra steg; din förförståelse, föreläsningar och gruppövningar, teknikträning samt litteraturstudier. Du får träna praktiskt genom integrerade praktikfall och ett avslutande projektarbete i grupp.

Utbildningen innehåller följande delar:

  • Affärsmannaskap – att få en helhetssyn på affären med offentlig sektor som kund
  • Offentlig sektor som kund – organisatoriska förutsättningar för att arbeta business-to-governmnent
  • Projektledning – ledning, planering och styrning av projekt som arbetsmetod
  • Proaktiv försäljning – säljprocessen med offentlig sektor som kund, lobbying
  • Juridiska förutsättningar och riskanalys – det legala regelverket kring offentlig upphandling
  • Anbudsmetodik – att strukturera och paketera sitt anbud för att vinna affären

Mer information finner du i utbildningsplanen.

Resultat

Öka ditt företags lönsamhet i affärer med offentlig sektor

Utbildningen Public Bid Manager ger en helhetssyn på hur du utvecklar strategi, organisation och konkreta verktyg för framgångsrika affärer med offentlig sektor.

IHM Business School har i samarbete med Visma Commerce (www.visma.se), det marknadsledande kunskapsföretaget inom offentlig upphandling, arbetat fram Public Bid Manager för att möta Visma Commerces kunders kompetensutvecklingsbehov. Public Bid Manager är en bred och praktisk utbildning för dig som vill göra framgångsrika affärer business-to-government.

Vill du veta mer? 

Kontakta Anna Engqvist, Visma Commerce AB
070 205 67 36, anna.engqvist@visma.com

 

Målgrupp

Utbildningen Public Bid Manager riktar sig till projekt- eller verksamhetsansvariga som arbetar i ett stort eller medelstort företag som har offentlig sektor som en del av sin kundbas.

Förkunskaper

Eftergymnasial utbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet. Lång praktisk erfarenhet kan kompensera teoretiska meriter.

Omfattning

Utbildningen omfattar 12 dagar var fjärde vecka under ca 6 månader. Parallellt med utbildningen genomförs ett individuellt affärsprojekt under handledning av IHM.

Examination

Programmet examineras genom ett individuellt affärsprojekt som presenteras både muntligt och skriftlig.

Sagt om

Anna Nilsson

Handledare och examinator
Det roligaste är att se människor växa - därför jobbar jag på IHM. Att detta sker med skratt och glädje gör det bara än bättre. Det är en förmån jag har haft i 10 år, framförallt på IHM Projektledning i Stockholm. Lika roligt är det att jobba i Göteborg och Malmö på skräddarsydda program, Public Bid Manager eller som examinator.

Lena Anderberg

Anticimex
Vi har tidigare inte haft en bra struktur och fokus på offentlig sektor men märkte att det dök upp fler och fler viktiga affärer där. Jag insåg att vi måste blir mer kompetenta, ha en särskild budget och satta mål och strukturera anbudsarbetet bättre. Jag tror också att upphandlarna och inköparna kan se kursen i sig som meriterande; att vi som gått den är väldigt professionella.

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

Förståelse för affärer i offentlig sektor

Public Bid Manager ger en helhetssyn på hur du utvecklar strategi, organisation och konkreta verktyg för framgångsrika affärer med offentlig sektor. Ett samarbete mellan IHM Business School och Visma Commerce.

Effektiva verktyg som ger resultat
Frågor och svar gällande YH på IHM.
Professionellt affärsmannaskap
Till toppen av sidan Till topp