MER

IHM Personligt ledarskap

Har du lämnat rollen som specialist och gått från att vara ”kollega” till att bli chef? Eller är du etablerad chef men saknar verktygen för att bli en effektiv och tydlig ledare? Då är IHM Personligt ledarskap helt rätt för dig.

Christina Kumlin
”För att arbeta med människors utveckling krävs personlig insikt, mod och ett mått av reflektion”
Christina Kumlin Handledare
Anmäl dig härProva-på/InfomöteBoka rådgivningTest - Modernt ledarskap
Christina Kumlin
”För att arbeta med människors utveckling krävs personlig insikt, mod och ett mått av reflektion”
Christina Kumlin Handledare

Fakta

Startdatum

Stockholm

07 mar
7-8 mars, 4-5 april, 9-10 maj, 13-14 juni

Göteborg

27 feb
27-28 Februari, 3-4 April, 15-16 Maj, 12-13 Juni

Malmö

12-13 mars, 9-10 april, 7-8 maj, 11-12 juni

 

* Med reservation för ändringar.

 

8

Omfattning

8 dagar (2+2+2+2 dagar) kl. 9-17.

Tid tillkommer för personlig coaching, självstudier samt eget implementeringsarbete.

Ca 3 veckor innan startdatum ska ett personlighetstest besvaras digitalt av deltagare.

Ladda ner schema

Stockholm

Göteborg

Malmö

 

 

Kursavgift

Avgift

Utbildningsavgift: 59 000:- *
Anmälningsavgift: 2 500:- *

* Priser exkl. moms.

Litteratur ingår.
 

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Utveckla ditt ledarskap genom ökad självinsikt, tydlighet och handlingskraft.

Självinsikt är en av de grundläggande förutsättningarna för att bli en effektiv ledare. Genom att bli klar över vem du själv är och hur andra uppfattar dig, ökar sannolikheten för att dina ord och handlingar ger resultat.

Vi jobbar med väletablerade verktyg, t ex Situationsanpassat Ledarskap* för att öka insikten om styrkor och utvecklingsområden i personlighetsprofilen.

* Situationsanpassat Ledarskap (Situational Leadership)® är en väletablerad modell som utvecklar din förmåga att leda flexibelt, motiverande och med ökad effektivitet. Det är ett kraftfullt, flexibelt verktyg som gör det möjligt att utifrån givna situationer och beteenden anpassa ledarstilen och jobba för ökad motivation, engagemang och kontinuerlig utveckling av organisationen.

IHM har ett nära samarbete med SitServ Nordic AB (knutna till Center for Leadership Studies som skapat modellen) som bl a certifierar IHMs handledare i Situational Leadership®. Modellen används flitigt både i våra öppna och företagsanpassade ledarskapsprogram

Jag och min personlighetsprofil
 • Identifiera vad ledarskap är utifrån min roll. 
 • Vilka krav och förväntningar har andra på mig?
 • JTI® profilen som hjälpmedel för fortsatt personlig utveckling och utveckling av framgångsrik kommunikation. 
 • Min personliga profil enligt JTI – mina styrkor och förbättringsområden
 • Ge kunskaper och insikter om sig själv och sitt agerande i samspel med andra 

Kommunikation

 • Kommunikationsprocessen –– att tala och att lyssna
 • Min egen profil – vilken effekt den får i relationer
 • Att ge och ta feedback, samtalsövningar
 • Johari fönster
 • Att hantera känsliga och/eller svåra samtal
 • Utmanande situationer - analys och träning i hur hantera dem annorlunda
 • Coachande förhållningssätt
 
Situationsanpassat ledarskap*
 • Vad innebär det att agera utifrån olika ledarstilar? 
 • Praktisk träning i att agera utifrån olika ledarstilar
 • Motivation – vad motiverar oss själva och våra medarbetare?
 • Att anpassa eget beteende utifrån behov hos medarbetare
 • Att växa som ledare – hur utveckla ett flexibelt och Situationsanpassat ledarskap
 
Teamet
 • Utifrån olika personligheter – hur skapar jag ett effektivt team?
 • Gruppdynamik
 • Kommunikation inom och utanför teamet
Mer info om programmet finner du under fliken LADDA NER.

Resultat

Utveckla ditt ledarskap genom ökad självinsikt, tydlighet och handlingskraft.

Självinsikt är en av de grundläggande förutsättningarna för att bli en effektiv ledare. Genom att bli klar över vem du själv är och hur andra uppfattar dig, ökar sannolikheten för att dina ord och handlingar leder till avsett resultat. Vi jobbar med väletablerade verktyg för att öka insikten om styrkor och utvecklingsområden i personlighetsprofilen.

Du utvecklar din förmåga att:

 • Leda dig själv genom ökad självinsikt, tydlighet och handlingskraft
 • Leda dina medarbetare utifrån deras behov och förutsättningar
 • Använda ett Situationsanpassat Ledarskap för ökad effektivitet
 • Använda arbetssätt för utveckling och målstyrning av medarbetare för större arbetstillfredsställelse
 • Kommunicera tydligt och inse dialogens kraft.
 • Ge effektiv feedback på rätt sätt
 • Förstå och hantera de organisatoriska förutsättningarna för ledarskapet
 • Skapa förståelse, engagemang och motivation för kontinuerlig utveckling
 • Skapa effektiva team
 • Förstå hur du skall skapa bra gruppdynamik
 • Förstå vad som händer i förändringsprocesser
 

Sagt om

Anna-Carin Berggren

Mundipharma
IHM Personligt Ledarskap gav mig bättre självinsikt om hur jag är som person och som chef. Det var en av de saker jag verkligen ville även om jag inte kunde sätta fingret på det innan utbildningen. Det förstärktes också av samarbetet med mentorn. Under utbildningen var det tillåtet att lägga mycket fokus på sig själv – ett bra sätt att utvecklas och att samtidigt få feedback från andra i den processen var mycket givande.

Marcus Eklund

Carlsberg
IHM Personligt Ledarskap var en helt fantastisk utbildning med lärare och föreläsare som hade ett otroligt kunnande tack vare sina egna erfarenheter som ledare. Det var inga problem att kombinera arbete, studier och privatliv tack vare att man hade ett bra tempo när man var på IHM och att teorin omsattes i praktik på den egna arbetsplatsen. Jag upplevde det som väldigt positivt att IHM varvade flera olika lärare och föreläsare under utbildningen. Det gav utbildningen en ny dimension och man fick många olika infallsvinklar baserat på allas olika erfarenheter.

Paul Levau

Daikin
IHM har verkligen levt upp till mina förväntningar och jag har bara gott att säga om IHM Personligt Ledarskap. På IHM har jag samlat på mig massvis med nya kunskaper och insikter som jag har stor glädje av både i min ledarroll och som person. Vi hade bra handledare och föreläsningarna höll en hög klass. Vi som gick programmet var en liten grupp med deltagare från olika bakgrunder, branscher och erfarenheter. Utbytet i gruppen gjorde att vi fick massa feedback, inspiration och idéer från varandra.

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

En egen plattform för effektivt ledarskap

IHM Personligt Ledarskap fokuserar på de huvudområden som måste behärskas av den som vill utöva ett välbalanserat och effektivt ledarskap. Genom övningar får du chansen att pröva, reflektera över och diskutera olika problemlösningar, och du har tillgång till handledare som följer din utveckling.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Vad kräver framtiden av dig och ditt ledarskap?
Till toppen av sidan Till topp