MER

IHM Personligt ledarskap

Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom IHM Personligt Ledarskap utvecklar du en egen plattform för effektivt ledarskap som utgår från dina personliga förutsättningar och möter medarbetarnas och organisationens krav.

Christina Kumlin
”För att arbeta med människors utveckling krävs personlig insikt, mod och ett mått av reflektion”
Christina Kumlin Handledare
Anmäl dig härProva-på/InfomöteBoka rådgivningTest - Modernt ledarskap
Christina Kumlin
”För att arbeta med människors utveckling krävs personlig insikt, mod och ett mått av reflektion”
Christina Kumlin Handledare

Fakta

Startdatum

Stockholm

15 mar
15-16 mars, 26-27 april, 24-25 maj &14-15 juni 2018*

Göteborg

22 feb
22-23 feb, 22-23 mars, 3-4 maj & 14-15 juni 2018

Malmö

27 feb
27-28 feb, 26-27 mars, 24-25 apr & 22-23 maj

 

* Med reservation för ändringar.

 

8

Omfattning

8 dagar (2+2+2+2 dagar) kl. 9-17.

Tid tillkommer för personlig coaching, självstudier samt eget implementeringsarbete.

Ca 3 veckor innan startdatum ska ett personlighetstest besvaras digitalt av deltagare.

Ladda ner schema

Göteborg
Stockholm
Malmö

Kursavgift

Avgift

Utbildningsavgift: 59 000:- *
Anmälningsavgift: 2 500:- *

* Priser exkl. moms.

Litteratur ingår.
 

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Nyttja egna och andras resurser bättre – frigör energi och skapa bättre resultat.

Alla IHMs program har en djup förankring i kunskaper kring kommunikation och gruppdynamiska processer som utmärker bra pedagogik. Programmet genomförs i såväl storgrupp som i mindre grupper. Teori varvas med praktisk träning och erfarenhetsutbyte och diskussioner är framträdande.

Under programmet reflekterar du ständigt över de insikter och lärdomar som du får. Vad innebär dessa för dig och ditt framtida ledarskap? Din Personliga ledarutvecklingsplan ligger till grund för hur du går vidare med förändrings- och utvecklingsprocesser som ledare i din organisation.

En handledare följer din utveckling under programmet och hjälper dig att uppnå dina mål. Utgångspunkterna för coachingsamtalen är det som har gåtts igenom och arbetats med under träffarna; din personlighet, din ledarstil samt din kommunikation. De upplevelsebaserade övningarna ger dig egen erfarenhet av olika typer av ledarskapssituationer och utgör ett viktigt komplement till de intellektuella analyser och teorier som presenteras i utbildningen.

Huvuddelar i programmet

 • Att leda sig själv innan man leder andra
 • Att få andra att växa genom flexibelt ledaragerande
 • Att kommunicera och delegera till individ och grupp
 • Att motivera och reflektera
 • PLP – Personlig Ledarutvecklingsplan

Mer info om programmet finner du under fliken LADDA NER.

Resultat

Utveckla ditt ledarskap genom ökad självinsikt, tydlighet och handlingskraft.

Självinsikt är en av de grundläggande förutsättningarna för att bli en effektiv ledare. Genom att bli klar över vem du själv är och hur andra uppfattar dig, ökar sannolikheten för att dina ord och handlingar leder till avsett resultat. Vi jobbar med väletablerade verktyg för att öka insikten om styrkor och utvecklingsområden i personlighetsprofilen.

Genom IHM Personligt ledarskap kommer du att utveckla din förmåga att:

 • Leda dig själv genom ökad självinsikt, tydlighet och handlingskraft
 • Leda dina medarbetare utifrån deras behov och förutsättningar
 • Använda ett Situationsanpassat Ledarskap för ökad effektivitet
 • Använda arbetssätt för utveckling och målstyrning av medarbetare för större arbetstillfredsställelse
 • Kommunicera tydligt och inse dialogens kraft.
 • Ge effektiv feedback på rätt sätt
 • Förstå och hantera de organisatoriska förutsättningarna för ledarskapet
 • Skapa förståelse, engagemang och motivation för kontinuerlig utveckling

Sagt om

Anna-Carin Berggren

Mundipharma
IHM Personligt Ledarskap gav mig bättre självinsikt om hur jag är som person och som chef. Det var en av de saker jag verkligen ville även om jag inte kunde sätta fingret på det innan utbildningen. Det förstärktes också av samarbetet med mentorn. Under utbildningen var det tillåtet att lägga mycket fokus på sig själv – ett bra sätt att utvecklas och att samtidigt få feedback från andra i den processen var mycket givande.

Marcus Eklund

Carlsberg
IHM Personligt Ledarskap var en helt fantastisk utbildning med lärare och föreläsare som hade ett otroligt kunnande tack vare sina egna erfarenheter som ledare. Det var inga problem att kombinera arbete, studier och privatliv tack vare att man hade ett bra tempo när man var på IHM och att teorin omsattes i praktik på den egna arbetsplatsen. Jag upplevde det som väldigt positivt att IHM varvade flera olika lärare och föreläsare under utbildningen. Det gav utbildningen en ny dimension och man fick många olika infallsvinklar baserat på allas olika erfarenheter.

Paul Levau

Daikin
IHM har verkligen levt upp till mina förväntningar och jag har bara gott att säga om IHM Personligt Ledarskap. På IHM har jag samlat på mig massvis med nya kunskaper och insikter som jag har stor glädje av både i min ledarroll och som person. Vi hade bra handledare och föreläsningarna höll en hög klass. Vi som gick programmet var en liten grupp med deltagare från olika bakgrunder, branscher och erfarenheter. Utbytet i gruppen gjorde att vi fick massa feedback, inspiration och idéer från varandra.

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

En egen plattform för effektivt ledarskap

IHM Personligt Ledarskap fokuserar på de huvudområden som måste behärskas av den som vill utöva ett välbalanserat och effektivt ledarskap. Genom övningar får du chansen att pröva, reflektera över och diskutera olika problemlösningar, och du har tillgång till handledare som följer din utveckling.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Vad kräver framtiden av dig och ditt ledarskap?
Till toppen av sidan Till topp