MER

IHM Mentor

I ett bra mentorskap finns en konfidentiell och öppen relation med två engagerade personer. Det ger dig ett utökat stöd i såväl din personliga utveckling som i din affärsmässiga utmaning.

Fakta

Startdatum

Enligt överenskommelse mellan IHM och beställare.

För frågor och bokning kontakta:
Sara Rönnqvist: 08-657 00 11
Charlotta Jelkeby: 031-335 20 64

6

Omfattning

6 träffar under loppet av ett år. Inkluderar matchning med mentor från IHM Business Network samt 6 timmar mentorskap.

 

Kursavgift

19 500:-

19 500:- exkl. moms.

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

 

 

Dina behov styr

En professionell mentor stödjer dig i att hitta svar på frågor och i att göra val som leder vidare i karriärutvecklingen och livet. Mentorn stöttar dig i processen att hitta dina egna lösningar på det som behöver göras, pröva dem och lära utav det. Din mentor delar också med sig av sina egna erfarenheter, kunskaper och upplevelse.

Det är dina behov som styr innehållet. Med hjälp av frågor, aktivt lyssnande, feedback och utmaningar hjälper mentorn dig att göra mer medvetna val, hitta nya handlingsalternativ och nå dina mål.

Du får möjlighet att lyfta just det som är viktigt för dig och stöd att utforska din omvärld och möjligheterna i den.

Resultat

Möten på helt andra villkor

Att anlita en mentor är en unik väg för personlig utveckling. Du möter en intresserad, erfaren person, som är helt fokuserad på dig, dina tankar och utmaningar.

Era möten liknar inga andra möten. Dina behov styr innehållet, och du kan delge tankar och reflektioner som det inte ges utrymme för i något annat forum. Det ger dig möjlighet att bli medveten om och arbeta med det som du upplever som hinder för att du ska nå din fulla potential

Din utveckling skapar inte bara bättre resultat för dig som individ utan även för företaget. Vi kopplar processen till din arbetsvardag och dina professionella utmaningar.

Sagt om

Jan Ulin

SAAB
Mentormötena är ett givande och tagande i en mycket speciell situation. Det bygger på konfidentialitet och det finns inga kopplingar eller band mellan mentor och adept. Det gör att man möts i ett unikt utrymme, ett slags frizon. Det skapar möjlighet för diskussioner man inte annars har och på helt andra villkor. Man kan säga att vi utvecklar varandra. Det gör det oerhört inressant och givande för mig.

Ladda ner

Här kan du ladda ner dokument

Nå din fulla potential

En mentor skapar inte bara bättre resultat för dig som individ utan även för företaget. Vi kopplar processen till din arbetsvardag och dina professionella utmaningar.

Vad kräver framtiden av dig och ditt ledarskap?
Effektiva verktyg som ger resultat
Till toppen av sidan Till topp