MER

IHM Mål- och verksamhetsstyrning intensiv

Behöver du inspiration för hur du ska styra och utveckla din verksamhet och dina medarbetare? Rätt inriktning på styrformerna och ledarbeteendet är en grundförutsättning för att de tänkta strategierna och målen ska bli verklighet. Detta är kursen för dig som vill gå från ord till handling och prestation i verksamheten.

Günther Hiltmann
”Jag brinner för att inspirera människor att göra skillnad i sina liv”
Günther Hiltmann Inspiratör, handledare och examinator
Anmäl dig här
Günther Hiltmann
”Jag brinner för att inspirera människor att göra skillnad i sina liv”
Günther Hiltmann Inspiratör, handledare och examinator

Fakta

Startdatum

Göteborg

03 apr
3-4 april

2

2 heldagar

Kursen omfattar två heldagar.

charlotta [dot] jelkeby [at] ihm [dot] se (subject: M%C3%A5l-%20%26%20verksamhetsstyrning%20f%C3%B6r%20ledare) (Frågor? Maila oss!)

Kursavgift

Avgift

16 900 kr exkl. moms

21 125 kr inkl. moms

Avgiften inkluderar lunch.

 

Företagsanpassning

Hur kan IHM hjälpa ert företag att skapa värde? Kontakta våra affärskonsulter för en förutsättningslös diskussion om era utmaningar.

Kontakta oss för att diskutera vidare.

Innehåll

Resultat

Sagt om

Direkt nytta

 • Konkreta verktyg för att styra och leda verksamheten.
 • Användbara tips för hur du kan leda på ett sätt som ger energi och engagemang bland medarbetarna.
 • Erfarenhetsutbyte med personer i position att påverka styrning och arbetssätt
 • Ökad kunskap kring vad effektiv målstyrning innebär
 • Förståelse kring vikten av kontinuerlig översyn av arbetssätt – det som fungerade bra igår kanske inte är lika bra idag!
 

För vem?

För dig i ledande position eller i position att påverka arbetssätt och styrning.

 

Vad innehåller kursen?

 • Hur nyttjar du dina resurser på bästa sätt?
 • Hur matchar du kundernas behov utifrån den verksamhetsstyrning du väljer?
 • Val av struktur, styrning och ledarbeteende för din verksamhet
 • Ekonomiska måltal och uppföljning
 • Hur skapar du samsyn kring gemensamma mål?
 • Hur använder du tiden till rätt saker och i rätt tid ( ”time management”)?
 • Val av effektiva arbetssätt utifrån kundbehov
 • Kartläggning interna resurser – GAP mellan behov och befintliga resurser?

Vad får du med dig?

 • Ökad förståelse för vikten av en effektiv styrning och kopplingen till ledarskap
 • Konkreta verktyg och tips för att styra och leda
 • Exempel från andra företag som du kan ta med dig till din egen verksamhet
 • Erfarenhetsutbyte med personer i position att påverka styrning och arbetssätt

 

Kursledare: Günther Hiltmann

Med en bakgrund som konsult i internationella konsultföretag och som VD för ett svenskt konsultföretag, arbetar jag i egen verksamhet som lärare/processledare samt som aktiv affärsmentor. Jag stödjer VD och mellanchefer som har tuffa affärsutmaningar och har ett brinnande intresse för att inspirera människor att göra skillnad i sina liv.

Kontakta oss för rådgivning

Har du frågor eller vill ha råd? Ring 0200-24 00 24 eller kontakta någon av våra rådgivare direkt. Du kan också boka personlig rådgivning.

Chefsrollen har förändrats dramatiskt under senare år. En riktigt bra chef är inte den som vet mest - en riktigt bra chef kan leda affären, skapa engagemang och få andra att växa och synas. En riktigt bra chef agerar föredöme, inspirerar men har också modet att konfrontera. Och likt en idrottare som vill vara på topp, krävs ständig träning. Men vem ansvarar för att träningen blir av? - Att vara ledare och chef är ett tufft yrke och du bör veta vad du ger dig in på när du tackar jag till rollen. Det är du som bestämmer om du vill vara chef eller inte, säger Sara Rönnqvist, senior affärskonsult, på IHM i en artikel i Kollega. Många har potential att bli goda ledare, men för att lyckas och klara av att möta kraven finns det bara en väg att gå. Läs artikeln Uppgradera dig till ledare 3.0  

Gå från ord till handling och prestation

Genom att belöna dina medarbetare kan du få dem att göra det du vill att de ska göra. Men om du vill att de ska ta ett större ansvar och tänka själva får belöning motsatt effekt.   Ledarcentrum vid Försvarshögskolan bedriver forskning om ledarskap. De senaste rönen visar att destruktiva ledarbeteenden är långt mer skadliga än man tidigare trott. Det visar sig att passiva destruktiva beteenden över tid,  såsom feghet, osäkerhet, upplevas som rörig eller otydlig, kan få mer djupgående negativa konsekvenser än mer uppenbart dåliga beteenden som arrogans, orättvisa, hot, bestraffningar och överkrav.      Så hur ska man då bete sig som ledare? Alla har vi ju både bra och dåliga sidor. Den goda nyheten är att det går att göra något åt det, och en bra början är insikt om ditt beteende i olika situationer.   Det förhållningssätt som forskningen visar har tydligast påverkan på resultatet är Försvarhögskolans koncept Utvecklande ledarskap (UL). Det är också den ledarmodell som visats sig var...

Till toppen av sidan Till topp