MER

Internationell säljare B2B

Utbildningen Internationell säljare B2B ger dig kompetens inom exportförsäljning, ekonomi, internationell marknadsföring och logistik samt projektledning - en profil som gör dig mycket attraktiv.

Patrik Baldermark
”Affärsförståelse i kombination med ekonomisk förståelse är grunden för att göra bra affärer”
Patrik Baldermark
Ansök här Läs mer om YH på IHMInformationsmöte
Patrik Baldermark
”Affärsförståelse i kombination med ekonomisk förståelse är grunden för att göra bra affärer”
Patrik Baldermark

Fakta

Startdatum

Göteborg

20 aug
Startdatumet är preliminärt. Ansökan är öppen.

Stockholm

29 jan
Ansökan till start vt 2018 är stängd. Nästa start våren 2019.

80

Omfattning

Heltid, 80 v inkl. praktik 26 v (LiA).

Kursavgift

Ingen avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Examen

400p

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng.

Yrkeshögskolan

För vem

Antagningskrav

Grundläggande behörighet

Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper 
Godkänt betyg i kursen:

 • Engelska 6 (Engelska B)

Utöver det krävs godkänt betyg i en av dessa kurser: 

 • Företagsekonomi 1
 • Internationella relationer
 • Internationell ekonomi 
Reell kompetens
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs. 
 

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda dokumentet och de intyg som styrker din reella kompetens laddas sedan direkt upp i din ansökan på yh-antagning.se. 

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall bedömas som komplett: 

- Gymnasiebetyg  

Urvalstest
När du skickat in din ansökan kommer du bli inbjuden till skriftliga urvalstester. Urvalstesterna består av tre prov; ett i matematik, ett i engelska samt ett utbildningsspecifikt prov. Poängen du får på urvalstesterna ligger till grund för urvalet och hur du rangordnas för att bli antagen till utbildningen. Testerna genomförs på IHM:s lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

FRÅGOR OCH SVAR

Läs mer i vår FAQ där du hittar svaren på de vanligaste frågorna gällande din ansökan och antagningsprocessen. 

Viktiga datum

 • Utbildningsstart Göteborg: 20 augusti 
 • Ansökan öppnar: 14 februari
 • Ansökan stänger: 7 maj
 • Sista dag för komplettering: 21 maj 

 

Vill du veta mer?
Anmäl dig till ett informationsmöte eller ring 0200-24 00 24.

Håll dig uppdaterad!
Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad via mail.

Innehåll

Vad lär du dig?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid. Du utvecklar din förmåga att arbeta i team, kommunicera samt se och utveckla lösningar. Och sist, men inte minst, får du träning i att sälja in dig själv och dina idéer på ett inspirerande och förtroendeingivande sätt.

Internationell Säljare B2B är en kvalificerad säljutbildning som utvecklar ditt affärsmannaskap med inriktining mot exportförsäljning, internationell marknadsföring och ekonomi.

Teori varvas med praktisk tillämpning och träning som utvecklar dina personliga färdigheter. Du får praktisk yrkeslivserfarenhet genom LiA (lärande i arbete) som förbereder dig för din framtida yrkesroll.

Efter utbildningen ska du kunna

 • arbeta integrerat med internationell försäljning och marknadsföring
 • planera för och genomföra en internationell etablering
 • välja utländska marknader och strategier för dessa
 • identifiera potentiella nyckelkunder
 • agera och kommunicera olika säljsituationer

Under utbildningen utvecklar du färdigheter i säljplanering, försäljning och nyckelkundsarbete samt förmågan att:

 • genomföra kundurval och behovsanalyser på internationella marknader
 • med förståelse för kulturella skillnader utforma och kommunicera affärsmässiga kunderbjudanden på engelska
 • utföra lönsamhetsberäkningar
 • planera, genomföra och utvärdera säljstrategier, säljaktiviteter och projekt
 • budgetera, skriva offert samt förhandla om och ingå internationella och affärsjuridiskt korrekta avtal
 • upprätta marknads- och försäljningsplaner utifrån sälj- och marknadsföringsteorier, modeller och begrepp.

 

Utbildningens huvudmoment:

 • Affärsmannaskap
 • Försäljning 1 - Komplex försäljning
 • Internationell handel och export
 • Affärsekonomi
 • Business English
 • Internationell affärsjuridik
 • Försäljning 2 - Internationell försäljning B2B
 • Projektledning
 • Försäljning 3 -Key Account Management
 • Lärande i Arbete I & Lärande i Arbete II 
  Under utbildningen kommer två kurser att genomföras som traineekurser ute på ett företags sälj- eller marknadsavdelning i syfte att utveckla yrkespraktiska kunskaper i rollen som säljare.
 • Examensarbete
  Tillämpa dina kunskaper praktiskt och professionellt i en given beslutssituation. Arbets utförs i grupp och genomförs för en uppdragsgivare från näringslivet.

Mer info om Internationell Säljare B2B finns under fliken LADDA NER.

I vår FAQ hittar du svaren på de vanligaste frågorna gällande våra YH-utbildningar.

Sagt om

Andrew Jarder

VD, Nemo-q International
Internationell Säljare är en riktigt bra och komplett säljutbildning från engagerade och duktiga lärare från näringslivet. Att studera på IHM ger också stora möjligheter till att bredda sitt nätverk genom nya kamrater och praktikplatser. Alla som går här blir som en liten familj, som gärna anställer och hjälper varandra.

Caroline Andreasson

Kampanjansvarig, Nelly.com
Utbildningen på IHM har gett mig kunskaper, verktyg och insikter som gjorde det möjligt att gå från en praktikplats till en fast anställning. Jag har haft otroligt stor användning av det helhetstänk, kundperspektiv och affärstänk som vi ständigt vände och vred på under tiden på IHM.

Linda Sato

Account Manager, Monster
Man växer så otroligt mycket under de två åren på IHM. De idéer och tankar jag hade när jag började utbildningen kändes för små och målen var för lågt ställda när jag avslutade utbildningen. Vid examen känner man att man fixar så mycket mer och kan sikta högre. Från högskolan får man en examen på papper, men genom utbildning på IHM utvecklar man sig som person.

Jonas Jutbring

Företagssäljare, IKEA Business
Utan den kunskapen jag fick från IHM hade jag aldrig kunnat göra den resa som jag har gjort. Jag hade inte kunnat påvisa och presentera detta i IKEA Business ledningsgrupper och föra diskussioner på en strategisk nivå med varuhuschefer - det som senare resulterade i att jag fick den första företagssäljartjänsten med uppsökande approach på IKEA Business.

Frida Larsson

Student Internationell Säljare B2B
Jag kunde inte se mig själv på universitetet, jag kan inte sitta still och höra någon föreläsare, jag måste göra, jag måste diskutera och öva praktiskt för att lära mig. Min svåger har gått på IHM och berättat om upplägget som är här, och jag bestämde mig för att gå på IHM.

Anna Rydell

Försäljningschef, Manpower AB
De vi anställer från IHM är väl förberedda och bidrar snabbt till företagets försäljning.

Ladda ner

Jobba i Sverige eller utomlands?

För dig som vill studera på heltid för att skaffa dig en gedigen utbildning inom försäljning och marknadsföring. Efter utbildningen har du kompetens att arbeta som t ex internationell (export-) säljare, säljkonsult, Account Manager, Key Account Manager, projekt-/säljledare och marknadsförare i företag eller organisationer.

Partnerföretag

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden. Läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet

Amelie fick praktikplats hos New York Rangers - Läs mer
Andrew Jarder sitter i ledningsgruppen för Internationell Säljare B2B - Läs intervjun
Till toppen av sidan Till topp